ETH Zurich Institute of Science, Technology and Policy

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

122193_180531-poster_presentations-004.jpg

ETH Zurich

Frihet och individuellt ansvar, entreprenörsanda och öppenhet: ETH Zürich står på en berggrund av verkliga schweiziska värderingar.

Vårt universitet för vetenskap och teknologi går tillbaka till år 1855 då grundarna av det moderna Schweiz skapade det som ett centrum för innovation och kunskap.

På ETH Zurich upptäcker studenter en idealisk miljö för självständigt tänkande, forskare ett klimat som inspirerar toppresultatet. ETH Zurich ligger i hjärtat av Europa, men ändå skapar förbindelser över hela världen, och är banbrytande effektiva lösningar på dagens och morgondagens globala utmaningar.

Porträtt

Frihet och individuellt ansvar, entreprenörsanda och öppenhet: ETH Zürich står på en berggrund av verkliga schweiziska värderingar. Vårt universitet för vetenskap och teknologi går tillbaka till år 1855 då grundarna av det moderna Schweiz skapade det som ett centrum för innovation och kunskap. På ETH Zurich upptäcker studenter en idealisk miljö för självständigt tänkande, forskare ett klimat som inspirerar toppresultatet. ETH Zurich ligger i hjärtat av Europa, men ändå skapar förbindelser över hela världen, och är banbrytande effektiva lösningar på dagens och morgondagens globala utmaningar.122192_190917-istp-siptalk6-IM5A4624-web-2400.jpg

Fakta

  • 19 800 studenter, inklusive 4 000 doktorander, från över 120 länder
  • 500 professorer
  • 355 spin-offs sedan 1996
  • 21 Nobelprisvinnare, inklusive Albert Einstein och Wolfgang Pauli (1 Fields Medal vinnare, 2 Pritzker Prize vinnare)
  • 90 patentansökningar och 200 uppfinningsrapporter varje år
  • CHF 1,8 miljarder, inklusive CHF 1,3 miljarder kärnfinansiering från den federala regeringen
  • 9: e i rankningen (2016)
  • 8: e i QS-ranking (2016)
  • 19: e i ARWU-ranking (2016)

Huvudfokusområden

För att kunna hantera mänsklighetens stora utmaningar är det ofta nödvändigt med en kombination av disciplinära tillvägagångssätt i tvärvetenskapliga team eller en tvärvetenskaplig strategi. Det är därför ETH Zurich koncentrerar sig på flera huvudfokusområden utöver avdelningsaktiviteter. Forskningen fokuserar på samhällets behov - vare sig på lokal, nationell eller global nivå - och gör så ett värdefullt bidrag till politik, ekonomi och samhälle.122195_181106-kolloquium-011.jpg

ETH Zurichs huvudsakliga fokusområden är följande:

Medicin

ETH Zurich har som ett tekniskt och vetenskapligt universitet gjort betydande bidrag till utvecklingen av medicin i årtionden genom grundläggande forskning, utveckling av teknologier för prognostik, diagnostik och terapi, grunden för spin-off-företag, utbildning och utbildningsprogram, och infrastruktur.

Data

Forskare vid ETH Zurich utvecklar nya metoder för datavetenskap och maskininlärning för att säkra och utvärdera enorma mängder data.

Hållbarhet

Livsmedelssäkerhet, energiförsörjning och klimatförändringar, hållbar utformning av våra livsmiljöer och noggrann hantering av naturresurser är bland de största globala utmaningarna. ETH Zurich har studerat dessa ämnen intensivt i årtionden och är idag ledande inom energi-, närings- och miljöforskning.

Tillverkningsteknik

Ett företags ekonomiska framgång beror på dess förmåga att utveckla innovativa produkter och säkerställa kostnadseffektiv produktion. ETH Zurichs forskning bidrar till utvecklingen av framtidsorienterade produktionsprocesser och tillverkningstekniker.

Kritiskt tänkande initiativ

ETH Zurich lanserade Critical Thinking Initiative (CTETH) 2012 med målet att utbilda ETH-studenter att tänka kritiskt och självständigt. Detta initiativ gör det möjligt för universitetet att tillhandahålla kritiskt tänkande och kommunikation och ledarskapsförmåga utöver specialistkompetens.

Zurich122197_180920-kolloquium-028.jpg

Platser

Zurich

Address
ETH Zurich
Institute of Science, Technology and Policy
Universitätstrasse 41
8092 Zürich
Switzerland

Zurich, zurich, Schweiz