Blanquerna - Universitat Ramon Llull

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Uppdrag

Blanquerna , som ett flertalet universitetsgemenskap , är inspirerat av principerna för den kristna humanismen . Det har uppdraget att ge en integrerad utbildning för att göra det möjligt för individer att bli kompetenta yrkesverksamma , med en bred känsla av etik och kompromiss med social omvandling. Således kunna skapa kunskap som är inriktad på rättvisa och gemensamt gott .

Syn

Att erkännas både på nationell och internationell nivå, liksom för sin egen speciella och innovativa utbildningsstil . Dessutom för den utmärkta bildandet av proffs med hög sysselsättningsnivå samt ett starkt socialt engagemang . Slutligen, för de konsekvenser deras forskning har på samhället.

värden

Platser

Program