Ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd och internationellt framstående forskning. Här finns cirka 15 500 studenter och ungefär 1 300 anställda. Vi erbjuder cirka 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 600 fristående kurser. Vi har nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer.

Fakta och siffror

  • 15 500 studenter
  • 400 doktorander
  • 80 program
  • 600 kurser
  • 3 fakulteter
  • 8 institutioner
  • 1 300 anställda
  • 510 lärare och forskare
  • 110 professorer
  • 420 administrativ, teknisk och bibliotekspersonal

Kort om universitetets historia

Örebro universitet har sin grund i den högre utbildning som etablerades i Örebro under 1960-talet. År 1977 bildades Högskolan i Örebro genom en sammanslagning av universitetsfilialen, förskollärarseminariet, Gymnastik- och idrottshögskolan samt Socialhögskolan. Örebro universitet bildades 1999.

1963 Den första permanenta höga utbildningen i Örebro (den tekniska magisterutbildningen lydande under Kungliga tekniska högskolan) startar.

1966 Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) grundas.

1967 Örebro blir universitetsfilial till Uppsala universitet. Socialhögskolan i Örebro börjar.

1970 Första byggnaden (GIH) upprättas på det som idag är campusområdet.

1977 Högskolan i Örebro bildas genom att förskollärarseminariet, Gymnastik- och idrottshögskolan och Socialhögskolan slås samman.

1978 Musikpedagogiska institutet blir en del av Högskolan i Örebro.

1993 En akademisk utbildning för kockar och servitörer startar i Grythyttan.

1993 Professorsprogrammet startar (ett avtal mellan Högskolan i Örebro och Uppsala universitet om att inrätta ca 10 professurer i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen).

1995 Den landstingskommunala vårdhögskolan inkorporeras i högskolan.

1999 Örebro universitet bildas. Invigning av statsminister Göran Persson den 6 februari 1999.

2003 Örebro universitets Campus Alfred Nobel i Karlskoga invigs.

2010 Högskoleverket beviljar Örebro universitet examinationsrätt för läkare.

2014 Örebro universitets medicinarcampus i Örebro, Campus USÖ, invigs.

2015 Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) beviljar Örebro universitet examinationsrätt för civilingenjörer.

Programmen undervisas på:
Engelska

Skolan erbjuder också:

Exekutiva kurser

Örebro University

Vill du utveckla kunskaper och få verktyg som ger dig möjlighet att jobba för en mer hållbar samhällsutveckling? Då är detta program helt rätt för dig! ... [+]

Vill du utveckla kunskaper och få verktyg som ger dig möjlighet att jobba för en mer hållbar samhällsutveckling? Då är detta program helt rätt för dig!

Programmets fokus ligger på hållbar utveckling som en viktig samhällsutmaning för politik och offentlig förvaltning. Det är ett nära samarbete mellan tre ämnen: kulturgeografi, sociologi och statskunskap. Programmet är ett ettårigt magisterprogram på 60 högskolepoäng och ges på engelska.

Under höstterminen läser du flervetenskapliga kurser som behandlar hållbar utveckling som politisk och professionell utmaning och bidrar till att du får teoretiska och empiriska insikter om komplexiteten i olika miljöproblem och deras kopplingar till sociala och ekonomiska förhållanden. En förståelse utvecklas för hur miljöproblem blir konstruerade som problem och vad detta får för konsekvenser för hur de hanteras.... [-]

Sverige Örebro
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
1 år
Campusstudier
Örebro University

I detta mångvetenskapliga magisterprogram utvecklar du avancerade kunskaper och färdigheter i samhällsanalys. Utbildningen möjliggör arbete med samhällsfrågor inom privat ... [+]

I detta mångvetenskapliga magisterprogram utvecklar du avancerade kunskaper och färdigheter i samhällsanalys. Utbildningen möjliggör arbete med samhällsfrågor inom privat och offentlig sektor och ger behörighet till forskarutbildning.

Inom ramen för utbildningen utvecklar du avancerade metodologiska och analytiska kunskaper och färdigheter som ger möjlighet att studera såväl lokala som globala samhällsproblem och risker.

I programmet analyseras hur sociala problem konstrueras. Du utvecklar insikter, kunskaper och reflexiva färdigheter med avseende på hur sociala problem skapas och uppfattas samt hur vetenskaplig problemställning förhåller sig till olika samhällsproblem. Vetenskapens roll i samhället diskuteras och programmet bidrar till insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar när det gäller att bidra till att lösa eller hantera olika samhällsproblem. Vidare tränas du i hur olika metodologiska principer förhåller sig till forskningsdesign inom samhällsvetenskaplig forskning. I programmet behandlas hur analysarbetet i forskningen går till.... [-]

Sverige Örebro
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Örebro University

Programmet rustar dig för att bli en flexibel och kritiskt tänkande kommunikatör i en kommunikationsmiljö som kräver bred kompetens inom innehållsproduktion, strategiskt ... [+]

Programmet rustar dig för att bli en flexibel och kritiskt tänkande kommunikatör i en kommunikationsmiljö som kräver bred kompetens inom innehållsproduktion, strategiskt berättande, och visuell design.

Magisterprogrammet strategisk kommunikation är utformat för studenter med olika ämnesbakgrund inom ett brett kommunikationsfält. Med olika förkunskaper skapar vi en lärmiljö fokuserad på att kritiskt förstå och implementera strategisk kommunikation. Med strategisk kommunikation menar vi professionell kommunikation som syftar till att uppfylla långsiktiga organisatoriska och samhälleliga mål.

Genom utbildningen utvecklar du färdigheter som är viktiga tvärs över medie- och kommunikationsbranschen: forskningsmässiga tillvägagångssätt; tydligt och effektivt skrivande; kritiskt tänkande; god förståelse för design; fördjupad förståelse för hur man använder webben och sociala medier i strategiska syften; och kommunikation med målgrupper och marknader.... [-]

Sverige Örebro
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
1 år
Campusstudier
Örebro University

Antalet informationssäkerhetsincidenter och ekonomiska förluster i samband med dessa ökar ständigt. Därför behövs ledning och styrning av informationssäkerhet, som syftar ... [+]

Antalet informationssäkerhetsincidenter och ekonomiska förluster i samband med dessa ökar ständigt. Därför behövs ledning och styrning av informationssäkerhet, som syftar till att skydda informationstillgångar, vilket blir en viktig strategisk fråga.

Att skydda en organisations informationstillgångar i dagens komplexa miljöer är svårt och kräver mer än enbart tekniska färdigheter. För att säkerställa en bred förståelse av vad ledning och styrning av informationssäkerhet i organisationer innebär, erbjuder vårt program kurser som beaktar organisatoriska, tekniska och sociala aspekter av informationssäkerhet. Under första terminen introduceras informationssäkerhetsområdet och studenterna får en bred förståelse för informationssäkerhet.... [-]

Sverige Örebro
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Örebro University

Är du intresserad av att utreda föroreningars källor och vilka konsekvenser de ger för miljön? Det här programmet ger dig verktyg för utredande arbete inom analytisk milj ... [+]

Är du intresserad av att utreda föroreningars källor och vilka konsekvenser de ger för miljön? Det här programmet ger dig verktyg för utredande arbete inom analytisk miljökemi.

Masterprogrammet i kemi med inriktning miljöforensik erbjuder en unik och spännande utbildning i nära samarbete med näringslivet och ledande miljöforskning. Miljöforensik är en del av det systematiska och vetenskapliga arbetet där olika discipliner används för att ta fram information om källor och tidpunkt för utsläpp av kemiska föroreningar i miljön. Programmet ger dig kunskaper med vilka du kan bidra till ett framtida mer hållbart samhälle.

Utbildningen erbjuder mångvetenskapliga studier innefattande analytisk kemi, föroreningars spridning i miljön, miljötoxikologi och riskbedömning, hälsa och kemikalier, hållbar utveckling och internationella överenskommelser gällande global spridning av kemikalier. Aktivt lärande och fallstudier kommer att användas som pedagogisk modell för att träna din förmåga att lösa komplexa problem och spåra orsak och källor till miljöproblem samt bedöma dess konsekvenser de ger för människa och miljö.... [-]

Sverige Örebro
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
1 - 2 år
Campusstudier
Örebro University

Masterprogrammet är yrkesförberedande och ger förutsättningar att arbeta som statistiker, både inom privat och inom offentlig sektor. Programmet ger även förutsättningar ... [+]

Masterprogrammet är yrkesförberedande och ger förutsättningar att arbeta som statistiker, både inom privat och inom offentlig sektor. Programmet ger även förutsättningar att arbeta internationellt.

Programmet är yrkesförberedande och ger samtidigt en god grund för utbildning i statistik på forskarnivå. Det ger en bred kompetens i statistik med möjlighet att arbeta inom många olika tillämpningsområden, även om de samhällsvetenskapliga och ekonomiska tillämpningsområdena ägnas speciellt intresse inom programmet.

Masterprogrammet i statistik ger fördjupade och breddade teoretiska kunskaper med fokus på tillämpning och praktisk användning av statistisk teori och metodologi. Statistiker arbetar vanligtvis nära personer som har kompetens inom andra ämnesområden, där statistikern utgör en betydande resurs vid genomförandet av statistiska undersökningar och analyser.... [-]

Sverige Örebro
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Örebro University

Intelligenta system utgör en viktig konkurrensfaktor inom modern industri- och tjänstesektor. Den här utbildningen ger en inblick i tekniker inom robotik och autonoma sen ... [+]

Intelligenta system utgör en viktig konkurrensfaktor inom modern industri- och tjänstesektor. Den här utbildningen ger en inblick i tekniker inom robotik och autonoma sensorsystem.

Inom programmet lär du dig bland annat om metoder som självkörande fordon använder för att veta var de är, hur kartprogrammen i din telefon hittar den bästa vägen, sensorerna som robotar och intelligenta system använder för att se sin omgivning och maskininlärningsmetoder som gör att datorer kan ta svåra beslut eller lära sig att känna igen mönster i sin omgivning. Programmet erbjuder två examensnivåer: 60 hp magisterexamen i datavetenskap (ett år), som ger fördjupade kunskaper om avancerade forskningsfrågor och om programvaruutveckling; eller 120 hp masterexamen i datavetenskap (två år) för dig som vill uppnå en högre grad av självständighet i problemlösning och innovativt tänkande och kanske även siktar på en karriär inom forskning och utveckling i industrin eller akademin.... [-]

Sverige Örebro
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
1 - 2 år
Campusstudier
Örebro universitet
Address
Örebro University
SE-701 82 Örebro, Örebro County, Sverige
Webbplats
Telefon
+46 19 30 30 00