Läs den officiella beskrivningen

Blekinge Institute of Technology , BTH, har ett tydligt fokus på tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. BTH är ett statligt tekniskt universitet i Sverige.

BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där teknik och IT integreras med andra discipliner som fysisk planering, industriell ekonomi, design och hälsovetenskap för att bidra till att lösa de utmaningar som samhället står inför. Allt vi gör har tre olika perspektiv: innovation, hållbarhet och verklighet, vilket innebär samarbete och utbyte med både näringslivet och samhället. Vad som skiljer BTH är dess nära samarbete med industri och samhälle som genomtränger både utbildning och forskning på regional, nationell och internationell nivå.

BTH erbjuder studentcentrerad och forskningsbaserad utbildning som resulterar i studenter som är nöjda med sin utbildning och efterfrågan på arbetsmarknaden. Vårt mål är att eleverna blir kreativa, kunniga och oberoende, och får en bra grund för sin framgång i framtiden efter examen.

BTH erbjuder studier och enskilda kurser i första (bachelor), andra (mästare) och tredje (doktorand) cykler. Cirka 5200 studenter (cirka 2700 heltidsekvivalenta studenter) är registrerade på BTH, varav cirka 10% är internationella studenter. BTH erbjuder sju masterprogram på engelska som undervisningsspråk. Cirka 46 professorer och mer än 100 associerade och biträdande professorer arbetar på våra två campus.


De främsta orsakerna till att studera vid BTH

  • BTH erbjuder studentcentrerad och forskningsbaserad utbildning med tydliga länkar till ett bredare samhälle med fokus på kreativitet, självständighet, initiativ och entreprenörskap. Vårt mål är att våra kurser och program ger studenter möjlighet att bygga en karriär inom sitt utvalda område.
  • Rankad # 6 i världen inom system- och programvaruteknik - # 1 i Europa av Journal of Systems and Software.
  • BTH har utnämnts till Sveriges bästa universitet och tredje i Europa, för hållbar utveckling, genom EESD-rapporten utfärdat av "Alliance for Global Sustainability".
  • Det finns cirka 70 nationaliteter representerade på fakultetsnivå och bland studenterna på BTH. Detta ger oss en verklig internationell miljö.
  • BTH gör det mesta av att vara ett litet universitet. Våra studenter lära känna varandra varandra, och studiegrupperna är små. Eleverna kan enkelt komma i kontakt med lärare och andra anställda. Detta skapar en givande, intressant och säker studiemiljö.
  • BTHs campus (Karlskrona och Karlshamn) ligger vid havet, vilket skapar en inspirerande studiemiljö.
  • BTH har ett strategiskt samarbete med världsberömda företag, t.ex. ett antal internationellt aktiva affärspartners som Ericsson, Volvo, Telenor, NKT, Alfa Laval, Dynapac och SAAB Kockums.
Programmen undervisas på:
  • Engelska

Skolan erbjuder också:

Exekutiva kurser

Blekinge Institute of Technology

Detta program sträcker sig över två terminer och koncentrerar sig på två integrerade teman. Den första av dessa teman är en internationellt erkänd och vetenskapligt grans ... [+]

Magister i Strategisk Ledarskap mot hållbarhet (www.msls.se )

MSLS-programmet är ett 10-månaders transformationsprogram i Karlskrona, som fokuserar på att främja elevernas kunskaper, färdigheter och globala nätverk för att bygga upp sin förmåga att vara strategiska ledare inom samverkan skapande av blomstrande, hållbara samhällen.

UTMANINGEN

Det globala samhällets nuvarande väg är ohållbar. Samtidigt är spännande möjligheter till nya vägar framväxande sätt som bringar mänsklig aktivitet i harmoni med de större sociala och ekologiska system som stöder oss, samtidigt som vi bygger bättre liv för alla. Hur förändras kursen för att skapa denna bättre framtid?... [-]

Sverige Karlskrona
Kontakt Skolan
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Blekinge Institute of Technology

Om du är intresserad av samhällsproblem och den inbyggda miljön och vill fördjupa dina grundutbildningar genom att specialisera dig i planering är detta rätt program för ... [+]

Om du är intresserad av samhällsproblem och den inbyggda miljön och vill fördjupa dina grundutbildningar genom att specialisera dig i planering är detta rätt program för dig!

Du kommer att introduceras till det övergripande sammanhanget för fysisk planering, dess kulturarv och de olika formerna för samhällsstyrning. Du kommer att bli utbildad att arbeta i ett tvärvetenskapligt planeringsprojekt och fördjupa dig tematiskt i de olika utmaningarna i planeringen, inklusive hållbarhet, jämlikhet, rättvisa och miljö. Dessutom kommer du att tillämpa din nyfunna kunskap genom att undersöka resultaten av planeringen i olika geografiska sammanhang för att utveckla en djup förståelse för de sociala, rumsliga och miljömässiga konsekvenserna av policyer och planer. Programmet avslutas med ett självständigt projekt. Arbetsutsikter för kandidater i programmet är mycket bra.... [-]

Sverige Karlskrona
September 2019
Engelska
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Blekinge Institute of Technology

Syftet med programmet är att få studenten att förbereda sig för deltagande i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Syftet är att studenten efter ... [+]

Magisterprogrammet i maskinteknik - Strukturteknik (120 hp)

Syftet med programmet är att få studenten att förbereda sig för deltagande i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Syftet är att studenten efter avslutad examen ska behärska en samordnad arbetsmetod vid analys för beslutsstöd i produktutvecklingsprocessen, de omfattande modulerna för virtuell och fysisk modellering, simulering och experimentell undersökning och optimering.

En samordnad analysmetod för beslutsstöd.

Studenten förväntas informera sig om aktuell fältrelaterad forskning och öka hans / hennes förmåga att kommunicera sina egna bidrag med vetenskapliga fakta och relationer både muntligt och skriftligt med hjälp av moderna verktyg för visualisering och dokumentation.... [-]

Sverige Karlskrona
Kontakt Skolan
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska

MSc

Blekinge Institute of Technology

Vår mästare i datavetenskap erbjuder ett antal valbara kurser med inriktning på informationssäkerhet, informationssystem och intelligenta system. Kurser är inriktade på f ... [+]

Magisterprogrammet i datavetenskap (120 hp)

Idag är Computing Science ett stort fält, inklusive ämnen som programmeringsspråk, algoritmer och komplexitet, datastrukturer, intelligenta system, distribuerade system och nätverksteknik. Under de femtio åren som datavetenskapen har funnits har det kommit alltför definierat som vår tidsteknologi. Datorer är integrerade i många delar av vårt samhälle och det vetenskapliga området fortsätter att utvecklas i en förbluffande takt. Ny teknik ständigt introduceras och de befintliga blir föråldrade.

Vår mästare i datavetenskap erbjuder ett antal valbara kurser med inriktning på informationssäkerhet, informationssystem och intelligenta system. Kurser är inriktade på frågor som är nära relaterade till forskningsgränsen i datavetenskap. Det ingår i masterprogrammet för att skriva masterprojektet, vilket måste baseras på aktuell forskning och vetenskapliga artiklar. Efter att studenten har erhållit magisterexamen är studenten väl förberedd för arbete inom branschen samt att göra vetenskapliga karriärer vid universitetet.... [-]

Sverige Karlskrona
Augusti 2020
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Blekinge Institute of Technology

Programmets mål är att förbereda kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt ge en grund för forskningsstudier. Eleverna träffas och arbetar nära forskare inom tel ... [+]

Masterprogram i telekommunikationssystem (120 hp)

Programmets mål är att förbereda kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt ge en grund för forskningsstudier. Eleverna träffas och arbetar nära forskare inom telekommunikationssystem och kommer att få en grundlig förståelse på detta område. Efter avslutad studier ska studenten kunna tillämpa kunskapen i en rad situationer för en analys av problem samt skapande av lösningar. Studenten kommer att kunna välja, designa och tillämpa en rad kostnadsfria och sammanhängande verktyg och koncept inom området. Under programstudierna kommer studenten att få en förståelse av grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och byggnadsmetoder och praktisk tillämpning av dessa inom området telekommunikationssystem och datanätverk. Studenten kommer också att få kännedom om viktiga protokoll, metoder för systemutvärdering, aktuella trender och problem i samband med mobil och bredbandskommunikation inklusive säkerhet. Studierna kommer huvudsakligen att genomföras på campus för att studenterna ska kunna arbeta nära forskarna. Utbildningen kommer att omfatta både teori och praktiska tillämpningar och studenten kommer att arbeta både självständigt och integrera i laget också. Programmet kommer att slutföras av ett magisterarbete (30 poäng) som normalt sker i nära samarbete med branschen och / eller forskningsprojekt. För att få magisterexamen måste en student slutföra 90 hp (1,5 år) kurser plus 30 hp (0,5 år) magisterarbete, helt 2 år. En högskolepoäng i det svenska systemet motsvarar en kreditpunkt i det europeiska kreditöverföringssystemet (ECTS). Programmet är baserat på att studenten har en naturvetenskaplig kandidatexamen inom området elektroteknik eller datateknik. För ytterligare information, se programbeskrivningen för programmet.... [-]

Sverige Karlskrona
Kontakt Skolan
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Blekinge Institute of Technology

Programmet är i två år och organiseras kring en grupp obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurser ger en bred baserad och täcker mer avancerade ämnen som mj ... [+]

Magisterprogrammet i programvaruteknik (120 hp)

Programvara har blivit ett allt viktigare element i många produkter som utvecklas idag. Det har skett en förändring av utvecklingskostnaderna från hårdvaruutveckling till mjukvarulösningar. Detta ökar behovet av att utveckla programvara baserat på rätt funktionalitet, kvalitet, tid och budget.

Masterprogrammet i Software Engineering är utformat för att möta dessa utmaningar genom att utbilda programvaruutvecklare i avancerade begrepp inom mjukvaruutveckling som täcker hela utvecklingskedjan, från ledningens perspektiv till de tekniska och utvecklingsperspektiven.

Programmet är i två år och organiseras kring en grupp obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurser ger en bred baserad och täcker mer avancerade ämnen som mjukvaruutveckling för närvarande behöver. Dessutom säkerställer en allmän grund för alla studenter. De valbara kurserna ger eleverna möjlighet att specialisera sig i specifika perspektiv och bidrar därmed till att öka framtida arbetsgivares attraktivitet på ett sätt som studenten väljer. Alla kurser är utformade för att erbjuda en blandning av senaste praxis och senaste fynd. Detta stärks ytterligare av att högre utbildning har aktiv forskning i alla obligatoriska ämnesområden.... [-]

Sverige Karlskrona
Kontakt Skolan
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Location address
Blekinge Institute of Technology
Karlskrona, Blekinge County, SE-371 79 SE