Blekinge Institute of Technology

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Blekinge Institute of Technology (BTH) är ett globalt attraktivt kunskapsgemenskap inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Vid Blekinge Institute of Technology (BTH) är utbildning och forskning av en mycket hög internationell standard och lärande är en kontaktpunkt för studenter, lärare och forskare. BTH är ett erkänt universitet under regeringskontroll. Det är den mest tydligt profilerade högskolan i Sverige, med ett tydligt fokus på tillämpad informationsteknik och innovation för hållbar tillväxt. BTH erbjuder studier och enskilda kurser i första, andra och tredje cykler. 5100 studenter studerar på BTH. Cirka 42 professorer och mer än 100 associerade och biträdande professorer arbetar på våra två campus.

De främsta orsakerna till att studera vid BTH

  • BTH har tilldelats ECTS-märket och Diplom Supplement (DS) -märkningen 2011
  • Rankad # 6 i världen inom Systems and Software Engineering - # 1 i Europa av Journal of Systems and Software
  • BTH har utnämnts till Sveriges bästa universitet och tredje i Europa, för hållbar utveckling, genom EESD-rapporten utfärdat av "Alliance for Global Sustainability".
  • Räknat som nr 1 bland alla svenska universitet vid Ph.D. studenter
  • Under de senaste fyra åren beviljades cirka 50 av våra forskarstuderande doktorsexamen
  • Sverige är ett land där naturliga lyxer som vida öppna utrymmen, frisk luft, rent vatten och vacker, orörd natur och vildmark finns i överflöd
  • Det finns cirka 70 nationaliteter representerade på fakultetsnivå och bland eleverna på BTH. Detta ger oss en verklig internationell miljö
Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se MSc:er » Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

MSc

Civilingenjörsprogrammet i datavetenskap (120 hp)

Campusstudier Heltid 2 år August 2019 Sverige Karlskrona

Vår mästare i datavetenskap erbjuder ett antal valbara kurser med inriktning på informationssäkerhet, informationssystem och intelligenta system. Kurser är inriktade på frågor som är nära relaterade till forskningsgränsen i datavetenskap. [+]

Civilingenjörsprogrammet i datavetenskap (120 hp)

Idag är Computing Science ett stort fält, inklusive ämnen som programmeringsspråk, algoritmer och komplexitet, datastrukturer, intelligenta system, distribuerade system och nätverksteknik. Under de femtio åren som datavetenskapen har funnits har det kommit alltför definierat som vår tidsteknologi. Datorer är integrerade i många delar av vårt samhälle och det vetenskapliga området fortsätter att utvecklas i en förbluffande takt. Ny teknik ständigt introduceras och de befintliga blir föråldrade.

Vår mästare i datavetenskap erbjuder ett antal valbara kurser med inriktning på informationssäkerhet, informationssystem och intelligenta system. Kurser är inriktade på frågor som är nära relaterade till forskningsgränsen i datavetenskap. Det ingår i masterprogrammet för att skriva masterprojektet, vilket måste baseras på aktuell forskning och vetenskapliga artiklar. Efter att studenten har erhållit magisterexamen är studenten väl förberedd för arbete inom branschen samt att göra vetenskapliga karriärer vid universitetet.... [-]


Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem

Campusstudier Heltid 2 år August 2019 Sverige Karlskrona

Syftet med programmet är att förbereda för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. Studenterna träffas och ha ett nära samarbete med forskare inom området telekommunikation och kommer att få en grundlig förståelse i. .. [+]

Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem (120 hp)

Syftet med programmet är att förbereda för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. Studenterna träffas och ha ett nära samarbete med forskare inom området telekommunikation och kommer att få en grundlig förståelse inom detta område. Efter avslutade studier ska studenten kunna tillämpa kunskaperna i en rad situationer för en analys av problem och skapa lösningar. Studenten kommer att kunna välja, designa och tillämpa en rad kostnadsfria och sammanhållande verktyg och begrepp inom området. Under studierna program studenten förvärvar förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och konstruktionsmetoder och den praktiska tillämpningen av dessa inom området telekommunikation och datornätverk. Studenten ska också få kunskap om viktiga protokoll, metoder för systemutvärdering, aktuella trender och problem i samband med mobil-och bredbandskommunikation, inklusive säkerhet. Studierna kommer i huvudsak att utföras på campus för att göra det möjligt för studenterna att arbeta nära forskarna. Utbildningen omfattar både teori och praktiska tillämpningar och studenten kommer att arbeta både självständigt och integrera in att laget också. Programmet kommer att avslutas med ett examensarbete (30 högskolepoäng) som normalt kommer att ske i nära samarbete med industrin och / eller forskningsprojekt. För att få magisterexamen har en student att slutföra 90 poäng (1,5 år) kurser plus 30 poäng (0,5 år) examensarbete, totalt 2 år. En poäng (högskolepoäng) i det svenska systemet motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). Programmet bygger på att studenten har en kandidatexamen inom området för antingen elektroteknik eller datateknik. För... [-]


Civilingenjörsprogrammet inom programvaruteknik (120 hp)

Campusstudier Heltid 2 år August 2019 Sverige Karlskrona

Programmet är i två år och organiseras kring en grupp obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurser ger en bred baserad och täcker mer avancerade ämnen som mjukvaruutveckling för närvarande behöver. [+]

Civilingenjörsprogrammet inom programvaruteknik (120 hp)

Programvara har blivit ett allt viktigare element i många produkter som utvecklas idag. Det har skett en förändring av utvecklingskostnaderna från hårdvaruutveckling till mjukvarulösningar. Detta ökar behovet av att utveckla programvara baserat på rätt funktionalitet, kvalitet, tid och budget.

Masterprogrammet i Software Engineering är utformat för att möta dessa utmaningar genom att utbilda programvaruutvecklare i avancerade begrepp inom mjukvaruutveckling som täcker hela utvecklingskedjan, från ledningens perspektiv till de tekniska och utvecklingsperspektiven.

Programmet är i två år och organiseras kring en grupp obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurser ger en bred baserad och täcker mer avancerade ämnen som mjukvaruutveckling för närvarande behöver. Dessutom säkerställer en allmän grund för alla studenter. De valbara kurserna ger eleverna möjlighet att specialisera sig i specifika perspektiv och bidrar därmed till att öka framtida arbetsgivares attraktivitet på ett sätt som studenten väljer. Alla kurser är utformade för att erbjuda en blandning av senaste praxis och senaste fynd. Detta stärks ytterligare av att högre utbildning har aktiv forskning i alla obligatoriska ämnesområden.... [-]


Magisterexamen

Magisterprogram i strategiskt ledarskap mot hållbarhet

Campusstudier Heltid 1 år August 2019 Sverige Karlskrona

Detta program sträcker sig över två terminer och koncentrerar sig på två integrerade teman. Den första av dessa teman är en internationellt erkänd och vetenskapligt granskad modell (ramverk) av systematiskt arbete mot ett attraktivt och hållbart samhälle (strategisk hållbar utveckling). Detta är en universell modell som kan användas för att arbeta med en hållbar utveckling inom många olika områden globalt, nationellt, i företag, i kommuner, i hela samhällen och på individnivå. [+]

Magister i Strategisk Ledarskap mot hållbarhet (www.msls.se )

MSLS-programmet är ett 10-månaders transformationsprogram i Karlskrona, som fokuserar på att främja elevernas kunskaper, färdigheter och globala nätverk för att bygga upp sin förmåga att vara strategiska ledare inom samverkan skapande av blomstrande, hållbara samhällen.

UTMANINGEN

Det globala samhällets nuvarande väg är ohållbar. Samtidigt är spännande möjligheter till nya vägar framväxande sätt som bringar mänsklig aktivitet i harmoni med de större sociala och ekologiska system som stöder oss, samtidigt som vi bygger bättre liv för alla. Hur förändras kursen för att skapa denna bättre framtid?... [-]


Magisterprogrammet i fysisk planering (60 hp)

Campusstudier Heltid 1 år September 2019 Sverige Karlskrona

Om du är intresserad av samhällsproblem och den inbyggda miljön och vill fördjupa dina grundutbildningar genom att specialisera dig i planering är detta rätt program för dig! [+]

Om du är intresserad av samhällsproblem och den inbyggda miljön och vill fördjupa dina grundutbildningar genom att specialisera dig i planering är detta rätt program för dig!

Du kommer att introduceras till det övergripande sammanhanget för fysisk planering, dess kulturarv och de olika formerna för samhällsstyrning. Du kommer att bli utbildad att arbeta i ett tvärvetenskapligt planeringsprojekt och fördjupa dig tematiskt i de olika utmaningarna i planeringen, inklusive hållbarhet, jämlikhet, rättvisa och miljö. Dessutom kommer du att tillämpa din nyfunna kunskap genom att undersöka resultaten av planeringen i olika geografiska sammanhang för att utveckla en djup förståelse för de sociala, rumsliga och miljömässiga konsekvenserna av policyer och planer. Programmet avslutas med ett självständigt projekt. Arbetsutsikter för kandidater i programmet är mycket bra.... [-]


Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot konstruktionsteknik

Campusstudier Heltid 2 år August 2019 Sverige Karlskrona

Syftet med programmet är att få eleven förbereda sig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Målet är att studenten efter avslutad examen ska behärska ett koordinerat arbetssätt vid analys för ... [+]

Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot konstruktionsteknik

Syftet med programmet är att få eleven förbereda sig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Målet är att studenten efter avslutad examen ska behärska ett koordinerat arbetssätt vid analys för beslutsstöd i produktutvecklingsprocessen, de omfattande moduler av virtuell och fysisk modellering, simulering och experimentell undersökning och optimering.

Samordnad arbetssätt vid analys för beslutsstöd.

Studenten förväntas informera sig / själv om aktuella fältet relevant forskning och väsentligt öka hans / hennes förmåga att kommunicera sin / sina egna bidrag med vetenskapliga fakta och relationer både muntligt och skriftligt med hjälp av moderna verktyg för visualisering och dokumentation. ... [-]


Kontakt
Besöksadress
Blekinge Institute of Technology
Karlskrona, Blekinge County, SE-371 79 SE