Blekinge Institute of Technology

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Funderar du på att få en magisterexamen?
Gå med i vårt virtuella öppna hus och lär dig mer om våra program och ställa frågor till vår personal och studenter.

Läs mer om agendan i vårt facebook-evenemang: href = "https://www.facebook.com/events/386472495915569/

Eller gå med oss den 11 januari kl 10:00 (CET) href = "https://bth.zoom.us/j/64999081261?pwd=RWdTSHNvaEEzM2VXUEFBSkUxby83dz09

Detta är BTH

Blekinge Institute of Technology , BTH, har ett distinkt fokus på digitalisering av samhället och hållbarhet.

BTH: s uppgift är att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå med fokus på IT integrerad med andra ämnen som teknik, industriell ekonomi, fysisk planering, design och hälsovetenskap.

BTH investerar i professionellt inriktade studieprogram av hög kvalitet som utvecklar studenten som helhet. Innovation, entreprenörskap och hållbarhet ingår i alla program. Vi fokuserar på framtiden för våra studenter och erbjuder kurser och utbildningsprogram som förbereder dem för att möta samhällsutmaningar.

Ett speciellt inslag är vårt nära samarbete med näringslivet och samhället.

Välkommen till BTH!

Blekinge Institute of Technology","author_url":"","source":""}" />
© Blekinge Institute of Technology

Studier knutna till verkliga livskrav

BTH erbjuder studentcentrerad och forskningsbaserad utbildning med tydliga länkar till ett större samhälle som betonar kreativitet, självständighet, initiativ och entreprenörskap.

Vårt mål är att våra kurser och program ska ge studenterna möjlighet att bygga en karriär inom det valda området. Vårt fokus är inte bara på vad som händer under studierna utan också på vad som händer efter. Därför innehåller många av våra kurser och program projekt kopplade till verkliga krav och genomförs tillsammans med industrin. På detta sätt får studenterna insikt i sitt framtida yrke och kontakter med potentiella framtida arbetsgivare redan under sina studier.

Studenter vid BTH är en del av en internationell miljö som ger dem möjlighet att bygga globala nätverk för framtiden.

BTH gör det bästa av att vara ett litet universitet. Våra studenter lär sig snabbt varandra och studiegrupperna är små. Studenter kan enkelt komma i kontakt med lärare och andra anställda. Detta skapar en givande, intressant och säker studiemiljö.

Forskning för samhällsutmaningar

BTHs forskning har stor relevans och effekt, och våra resultat ger betydande bidrag i form av kunskap och innovationer för att lösa utmaningarna
inför samhället.

Forskningen vid BTH bedrivs vid två fakulteter inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi, design och hälsovetenskap.

Trots sin relativt lilla storlek har BTH mycket forskning. Idag står forsknings- och forskningsstudier för mer än en tredjedel av våra aktiviteter och vi tänker öka den andelen ytterligare. Vi bedriver forskning inom ett stort antal områden som alla är kopplade till tillämpad IT, som forskare närmar sig från olika perspektiv.

Forskning bedrivs i samarbete med både näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus - att resultaten kommer att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Starka forskningsmiljöer i brådskande fält

På BTH finns tre forskningsmiljöer med finansiering från Knowledge Foundation (KKS).

 • Man fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora mängder data. Forskningen bedrivs i samarbete med ett antal företag inklusive Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications.
 • Den andra forskningsmiljön fokuserar på produktion av digitala metoder och verktyg för att utveckla nästa generation av hållbara produkter inom tillverkningsindustrin. Forskningen utförs i samarbete med ett antal företag, t.ex. Volvo, Tetra Pak och GKN Aerospace.
 • Det tredje fokuserar på att utveckla nya arbetsmetoder och metoder så att svenska företag kan utveckla framtida programvaruintensiva produkter och tjänster på ett konkurrenskraftigt sätt. Forskningen utförs i samarbete med Ericsson, Sony, Telia Company, Handelsbanken, Swedbank, MaxKompetens, Time People Group, Tolpagorni Product Management, QTEMA och Fortnox.

Dessutom driver BTH ett stort projekt, finansierat av Knowledge Foundation, som syftar till att utveckla visuella och interaktiva system med fokus på människan. Projektet genomförs i samarbete med WIP, Ericsson, Axis Communications och Tobii Pro.

Den unika kliniken för hälsoforskning

BTH Research and Education Clinic är en unik klinik som fungerar som en mötesplats för produktutveckling inom forskning, utbildning och hälsoteknik.

Inspirerande studiemiljö

Båda BTH: s campus ligger vid Östersjön, vilket skapar en speciell atmosfär. På campus finns naturligtvis föreläsningssalar och bibliotek, men också restauranger och kaféer, studentbostäder, en studentkår och det unika tillfället att simma i havet; i andra ord - en inspirerande studiemiljö.

Karlskrona
BTH: s kurser och program inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi och hälsovetenskap erbjuds på BTHs huvudcampus i Karlskrona - Campus Gräsvik. Campuset ligger i centrum av Blue Science Park - ett affärsnätverk inom IT- och telekommunikationsindustrin. Detta ger stora möjligheter till samarbete inom både utbildning och forskning.

Karlshamn
De flesta av BTH: s program inom design och digitala medier erbjuds på Campus Karlshamn. NetPort Science Park, med företag inom den digitala upplevelsebranschen, ligger också på campus.

Fakta om BTH

Utbildning i antal

 • 5 300 registrerade studenter
 • 560 internationella studenter
 • 21 grundutbildningar
 • 12 magisterprogram
 • 36 procent av studenterna är kvinnor
 • Grund- och magisterprogram står för två tredjedelar av BTHs verksamhet

Forskning i siffror

 • 43 professorer
 • 11 forskningsområden
 • Cirka 100 doktorsexamen studenter
 • En tredjedel av BTHs verksamhet är forskning och doktorsexamen. studier

Baserat på fakta från december 2019


© Blekinge Institute of Technology

Platser

Karlskrona

Address
Blekinge Institute of Technology
SE-371 79 Karlskrona, Sweden

SE-371 Karlskrona, Blekinge län, Sverige
Telefon
+46 455 38 50 00

Karlskrona

Address
Campus Karlshamn
Biblioteksgatan 4, Karlshamn

374 35 Karlskrona, Blekinge län, Sverige
Telefon
+46 455 38 50 00

Karlskrona

Address
Campus Gräsvik:
Valhallavägen 1, Karlskrona

Karlskrona, Blekinge län, Sverige
Telefon
+46 455 38 50 00

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium