Umeå University, Umeå Institute of Design

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Umeå universitet, Umeå Institute of Design &nbsp Designhögskolan erbjuder fem akademiska program med inriktning uteslutande på industriell design och relaterade inriktningar. Program allt från kandidat till magister-och forskarutbildningen. Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga, professionell och internationell industriell design utbildningsprogram som stöds av exceptionella tekniska hjälpmedel och resurser. &nbsp Institutet är organiserad inom fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Umeå universitet. &nbsp&nbsp Kandidatprogram Institutet erbjuder ett treårigt Industrial Design-programmet leder till en kandidatexamen värd 180 högskolepoäng. &nbsp Detta program körs på svenska och har inga kursavgifter. &nbsp&nbsp Master Program På avancerad nivå finns det tre internationellt inriktade och specialiserade tvååriga program som leder till en magisterexamen som omfattar 120 högskolepoäng. &nbsp De tre disciplinerna är: Advanced Product Design Interaktionsdesign Transportation Design Befälhavaren program körs på engelska och är öppna för internationella studenter. &nbsp&nbsp International Students Studenter från hela världen är för närvarande inskrivna i vår magisterkurs skapa en unik blandning av kreativ energi och gränsöverskridande kulturell berikning. &nbsp För närvarande har vi studenter från 29 länder, däribland Norge, Kanada, Danmark, Storbritannien, Indien, Turkiet, Japan, Brasilien, Mexiko, Sverige, Finland, Korea, Kina, Tyskland och USA. &nbsp Mer än hälften av MA studenterna kommer från andra länder än Sverige. Omkring 30% av alla våra studenter är kvinnor. &nbsp&nbsp Samarbete med industrin I samtliga fyra program institutet samarbetar regelbundet med ett antal företag och organisationer, inklusive Saab, Volvo Lastvagnar, Volvo Cars, Ericsson, Nokia, ABB, Electrolux och Husqvarna, av vilka flera är också starkt involverad i institutets forskningsprogram. &nbsp&nbsp Fristående kurser Designhögskolan erbjuder också ett antal fristående kurser i industriell design och relaterade ämnen och dessa kurser är tillgängliga för studenter från andra institutioner vid universitetet. &nbsp&nbsp Forskning och forskarutbildning För ett antal år institutet har utfört tillämpad forskning och utvecklingsarbete, organiserade i två områden: Interaction Design Lab (IDL) och Volvos Forsknings-programmet (SET). Sedan hösten 2001 erbjuder vi även utbildning på forskarnivå i industridesign.  

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se MA:er » Se Kurser »

Program

Skolan erbjuder också:

MA

Ma I Avancerad Produktdesign

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Umeå

MA i Advanced Product Design-programmet är ett lösningsorienterat utbildning som fokuserar på avancerad behandling av design - med hjälp av användarstudier, problemidentifiering och analys ... [+]

MA i Advanced Product Design

Masters program, 120 högskolepoäng

Eftersom innovation och ny teknik blir större i designprocessen är industridesignern roll som samordnare av problemlösning processen blir allt viktigare. De ökande komplexitet och krav på tvärvetenskapliga lagarbete i produktutvecklingsprocessen kräver en helhetssyn, som är en av den moderna industriella designers största attribut, och grunden för Advanced Product Design-programmet.

Den Advanced Product Design-programmet är ett lösningsorienterat utbildning som fokuserar på avancerad behandling av design - med hjälp av användarstudier, problemidentifiering och analys, nya tekniker och material, och framför allt, en betoning på innovativ och nytänkande - att hitta de bästa möjlig lösning för ett givet problem eller identifierat konstruktion tillfälle.... [-]


Ma Inom Interaktionsdesign

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Umeå

MA i Interaction Design programmet behandlar förhållandet mellan människor och IT med särskilt fokus på interaktionen mellan läkemedlet och användare. [+]

MA i Interaktionsdesign

Masters program, 120 högskolepoäng

Utvecklingen inom IT har utmanat industriell design tradition genom att kräva en förskjutning av tyngdpunkten från idén om "produkt-as-objekt" mot begreppet "produkt-as-event", där de dynamiska och interaktiva kvaliteter av produkter och tjänster måste förstås bättre i samband med mänskligt beteende. Denna förskjutning av fokus har inspirerat oss att utveckla vår Interaktionsdesign programmet och att initiera nya forskningsområden inom designområdet.

Vår Interaction Design-programmet behandlar förhållandet mellan människor och IT med särskilt fokus på interaktionen mellan läkemedlet och användare. Vi ser disciplin för interaktionsdesign som förmågan att utforma både de kognitiva och fysiska gränssnitt och integrera dem i en framgångsrik helhet. Vårt mål är att göra det möjligt för designers att skapa hållbara, begripliga och lustfyllda informationsbaserade produkter, tjänster och miljöer.... [-]


Ma I Transportdesign

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Umeå

MA i Transportation Design-programmet är unikt i sin omfattning av intresse, som handlar om hela transportdesignområdet i samarbete med industrin. Studenter är utbildade för att ha en ... [+]

MA i Transportation Design

Masters program, 120 högskolepoäng

Under det senaste århundradet har människan kommit att bero på transporter som en social och livsstil nödvändighet. Världen har utvecklats med en önskan och behöver använda fordon. Bilar, till exempel, har blivit en integrerad del av vår kultur.

Vår Transportation Design-programmet är unikt i sin omfattning av intresse, som handlar om hela transportdesignområdet i samarbete med industrin. Studenter är utbildade att ha ett öppet sinne för både konceptuella idéer och detaljerade realistiska konstruktionslösningar. De uppmuntras att ha en balanserad tankeprocess där form och funktion samverkar.... [-]


Kontakt
Postadress
Umeå Institute of Design
Umeå University

Umeå, SE-901 87 SE
Besöksadress
Umeå Institute of Design
Umeå University
Östra Strandgatan 30

Umeå, SE-903 33 SE