Läs den officiella beskrivningen

Är du intresserad av att vara en del av de senaste innovationerna inom informationsteknologi?

Stockholms universitet är bland de 100 bästa universiteten i Europa och är ett av de största universiteten i Skandinavien. Institutionen för datavetenskap och teknik (DSV) är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet och har ett starkt samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). DSV lägger stor vikt vid att tillhandahålla högskoleutbildning genom sin utmärkta fakultet och dess innovativa lärmiljö.

DSV: s utbildning är inte bara strukturerad och sammanhängande men den är också flexibel. DSV erbjuder diversifierade koncentrationer, många med olika fokuserade spår i en viss disciplin. DSV samarbetar med mer än 30 universiteter globalt och har etablerat universitetsövergripande initiativ i ett försök att ta itu med globala problem inom utbildning och fattigdom.

Våra huvudsakliga koncentrationer är:

  • Teknik och förbättrat lärande
Affärssystem och service design
Digital media
Interaktionsdesign
E-förvaltning
Risk och säkerhet
Multimodal kommunikation
Dataspelutveckling
Mobila tjänster
Människa-maskin interaktion
Informationssystem och systemutveckling
Informationssäkerhet
IT för hälso- och sjukvårdsinformatik
Systemanalys, beslut och riskanalys

I hjärtat av Stockholms Silicon Valley har DSV starka band med branschen och erbjuder ett dynamiskt studentliv. Det finns många möjligheter för studenter att njuta av sin utbildning på DSV.

Bli med och bana dina egna skäl för att välja DSV!

Programmen undervisas på:
Engelska

Skolan erbjuder också:

MSc

Stockholm University, Department of Computer and System Sciences (DSV)

The Master's Programme (ett år) i data-och systemvetenskap är en ettårig forskarutbildning för dem som redan har en kandidatexamen i datavetenskap, informationssystem ... [+]

Masterprogram i Data-och systemvetenskap

Har du en kandidatexamen i datavetenskap, informationssystem eller liknande? Letar du efter en professionell karriär? Vill du bli mer attraktiva på arbetsmarknaden? Tror du att en tvåårig master är för lång? Då är detta programmet för dig!

The Master's Programme (ett år) i data-och systemvetenskap är en ettårig forskarutbildning för dem som redan har en kandidatexamen i datavetenskap, informationssystem eller liknande. Programmet passar dig som vill bredda och fördjupa sina kunskaper och färdigheter som en förberedelse för en framgångsrik yrkeskarriär. Den är också lämplig om du har studerat vid ett annat universitet och vill komma närmare arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Förutom att vara på plats i Stockholm kan du träffa företag antingen på egen hand eller på mässor såsom Systemvetardagen, där ett trettiotal IT-företag kommer till DSV att knyta kontakter. ... [-]

Sverige Stockholm
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Stockholm University, Department of Computer and System Sciences (DSV)

Programmet riktar sig till studenter som är intresserade av informationsteknik och vill tillämpa detta på medicin och sjukvårdsområden. Det ges gemensamt mellan Karolinsk ... [+]

Gemensam Masterprogram i Hälsoinformatik

Programmet riktar sig till studenter som är intresserade av informationsteknik och vill tillämpa detta på medicin och sjukvårdsområden. Det ges gemensamt mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet och du kommer att få en gemensam examen från båda universiteten.

Hälsoinformatik handlar lära hur man kan förbättra den moderna sjukvården genom effektiv förvaltning av kunskap och information om hälsa. Du lär dig metoder för att göra vården säkrare, effektivare och av högre kvalitet genom datorbaserad informations- och kunskapshantering.

Studenter med en teknisk bakgrund Börja med att ta kurser i grundläggande medicinsk vetenskap och hälsovård organisation och ledning vid Karolinska Institutet medan studenter med en bakgrund inom sjukvården ta kurser i grundläggande data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Efter detta, båda grupperna gå med för att fokusera på hälsoinformatik. Under det andra året, studerande profilera sin utbildning genom att ta valbara kurser och fylla i ett examensarbete.... [-]

Sverige Stockholm
Augusti 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Stockholm University, Department of Computer and System Sciences (DSV)

Studenter förvärvar kunskap och färdigheter för att använda avancerad IT för att lösa organisatoriska och samhälleliga problem. Studenterna kommer att få fördjupad kunska ... [+]

Magisterprogrammet i Strategisk informationssystemhantering, 120 hp

Programmet hjälper dig att utveckla dina kunskaper i planering, ledning och teknik som krävs för att leda någon organisation i dagens komplexa digitala värld. Fokus ligger på design, implementering, användning och utveckling av informationssystem. Du får fördjupad kunskap om informationssystemdesign och arkitektur, inklusive kravsteknik, digital resurshantering, serviceorienterade arkitekturer och flexibel systemutveckling. Du kommer att få en stark förståelse för IT-rollens roll när det gäller att stödja och omvandla organisationer och nätverk, inklusive värdesnittsdesign, digital innovation, företagsystem, affärsprocesshantering, affärsinformation, beslutsstöd och kunskapshantering.... [-]

Sverige Stockholm
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Stockholm University, Department of Computer and System Sciences (DSV)

Masterprogrammet i data-och systemvetenskap ger dig en möjlighet att utveckla dina färdigheter och kunskaper inom aktuella områden som förberedelse för en framgångsrik yr ... [+]

Masterprogram i Data-och systemvetenskap

Dagens snabba tekniska utvecklingen innebär att efterfrågan på hög kompetens inom IT-området växer. Masterprogrammet i data-och systemvetenskap ger dig en möjlighet att utveckla dina färdigheter och kunskaper inom aktuella områden som förberedelse för en framgångsrik yrkes-eller forskarkarriär.

Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap om teorier och metoder men också praktiska färdigheter i det eller de områden du har valt. Dessutom studerar du ett antal generella kurser förstås som vetenskaplig kommunikation och forskningsmetodik. Dessa kurser förbereder dig för ditt examensarbete och öppnar dörren för en eventuell forskarkarriär. ... [-]

Sverige Stockholm
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska

Magisterexamen

Stockholm University, Department of Computer and System Sciences (DSV)

Akademiker i detta program är redo att arbeta inom området informationssäkerhet och närliggande områden i både privata och offentliga sektorns organisationer som chefer, ... [+]

Informationssäkerhet handlar huvudsakligen om att skydda informationstillgångar. Idag är de flesta av de uppgifter som finns i - och kommuniceras via IT-system. Därför är dessa system måste skyddas från olika hot och attacker. Målet med informationssäkerhet är att skydda i förhållande till den information den sekretess, integritet och tillgänglighet. Naturligtvis, det beror på företagens behov och krav uppfylls. Området för informationssäkerhet är både spännande och överansträngning eftersom det innebär också att skydda väsentliga och kritiska cyberinfrastruktur, att försöka förhindra eller lösa ett brett spektrum av databrott och annan olaglig verksamhet, samt att skydda mänskliga rättigheter, frihet och demokrati . En av de många målen är att utarbeta nya metoder och strategier för it-beredskap och försvar.... [-]

Sverige Stockholm
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Location address
Department of Computer and System Sciences (DSV)
Stockholm University
Nod Buildning

Stockholm, Stockholm County, SE-164 07 SE