Högskolan Dalarna

Introduktion

Sedan Högskolan Dalarna bildades 1977 har den växt snabbt. Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden.

Fler får jobb

Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. Resultatet är att de senaste åren har studenter från Högskolan Dalarna fått arbete i högre utsträckning än studenter vid de flesta andra högskolor och universitet, enligt Högskoleverket.

Nätbaserat lärande

Här kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna.

Virtuellt campus

På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se MSc » Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Magister I Solenergiteknik (1 år Eller 2 år)

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Borlänge

Med en perfekt blandning av teori och praktiska ingångar, är detta en av DU mest framstående program. Omfattande forskning på (SERC) Solar Energy Research Center ser till att du utsätts för alla relevanta ämnen solenergi teknik. Efter genomgången av programmet kommer du att ha goda arbetstillfällen i den snabbt växande solenergiindustrin i Europa samt i andra länder. Många akademiker fortsätter sin akademiska karriär som doktorander och bli forskare och lärare vid universitet i hela världen. Program akademiker har bildat ett aktivt världen Alumni nätverk som stöder nuvarande studenter i utvecklingen av lämpliga examensarbeten och senare som de börjar sin yrkeskarriär. Masterprogrammet i Solar Energy Engineering www.du.se/en/solar Masterprogram i Solar Energy Engineering, 60 högskolepoäng (1 år) Masterprogram i Solar Energy Engineering, 120 hp (2 år) Plats: Campus Borlänge Examen: Master of Science i maskinteknik Karriärmöjligheter: Arbeta i solceller och solvärme industrin, designa, forska och utveckla nya solenergi för olika nationella och internationella företag [+]

Detta magisterprogrammet bygger på forskningsarbete på Solar Energy Research Center (SERC) vid Högskolan Dalarna. Programmet startade 1999 under namnet "Europeiska Solar Engineering School (ESES)". Sedan dess har cirka 250 studenter har tagit programmet och de flesta av dem arbetar idag som sol experter inom solenergiindustrin och som forskare och lärare vid universitet över hela världen.

Varför ska du ta det här programmet? Solenergi kommer att spela en avgörande roll i tillhandahållandet av framtida energi på jorden. Solenergi ingenjörer redan krävs i många sektorer av energibranschen. Detta ett år magisterprogram har en perfekt blandning av teori och praktiska moment som ger eleverna en optimal start för sin sol karriär. Du kommer att studera medan i nära kontakt med lärare och forskare vid (SERC). I kurserna kommer du att utbildas på verkliga fall projekt. Den internationella karaktären av programmet och dess deltagare gör att du kan arbeta i multinationella företag och skapa ett världsomspännande nätverk för din framtida karriär. Vem bör studera Solar Energy? ... [-]

Magister I Turism Destinationsutveckling (1 år)

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Borlänge

Eftersom turismen är en viktig tillväxtbransch på både internationell och nationell nivå, blir behovet av planering med fokus på hållbarhet knappa resurser allt viktigare. [+]

Ettåriga Masterprogrammet i turism Destinationsutveckling

 

Eftersom turismen är en viktig tillväxtbransch på både internationell och nationell nivå, blir behovet av planering med fokus på hållbarhet knappa resurser allt viktigare. Framtiden för turistnäringen vilar på rekrytering av välutbildad personal. Detta program behandlar särskilt de frågor som är relevanta för destinationsutveckling. Dess syfte är att studenterna ska få en bred förståelse för de möjligheter och begränsningar destinationsutveckling. Svensk och nordisk turism dominerar i exemplen som presenteras, men internationella synsätt är också närvarande i fall och kurser. Rent allmänt, är studenter utbildas i insamling, bearbetning, och analys av data och andra former av information för att komma fram till välgrundade yttranden som är relevanta för turismdestinationsutveckling. Detta inkluderar utbildning i effektiva och relevanta former av presentationer för olika målgrupper.... [-]


Masterprogrammet I Företagsekonomi - Med Internationell Inriktning

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Borlänge

Den magisterexamen i företagsekonomi vid Högskolan Dalarna är avsedd för personer som har en kandidatexamen i företagsekonomi (eller motsvarande område) som vill bygga på sina kunskaper om organisationer, ledning, marknadsföring, och / eller redovisning. [+]

"Ingen verksamhet är en ö!" Företag och organisationer är inte isolerade enheter och måste ses i ett större sammanhang där anställda, leverantörer, kunder, myndigheter och medborgare påverkar och påverkas av verksamheten. Detta blir ännu mer komplex i en globaliserad ekonomi med företag som har kunder, leverantörer eller distributörer på olika marknader. Detta Masterprogram i Business Studies utforskar dessa teman genom att kombinera teoretiska lektioner med praktiska övningar baserade på behoven hos lokala och internationella företag. Grundläggande kurser med fokus på företagens sociala ansvar (CSR) och förvaltning kombineras med en elevs val av specialisering (redovisning, marknadsföring eller Strategic Human Resource Management). Genom att erbjuda en modern förståelse för verksamheten samtidigt som du kan utveckla en unik examensarbete, förbereder detta program kommer du för att ange dynamiska internationella arbetsmarknaden. Varför ska du ta det här programmet? Välja din egen specialisering ger dig chansen att skräddarsy programmet efter dina professionella mål. Kommer i nära kontakt med regionala och internationella företag där du kommer att utföra din kurs arbete och examensarbete. Internationella kamrater och lärare kommer att ge goda möjligheter för dig att bygga ditt nätverk och förbereda dig för en framtida karriär inom internationell affärsverksamhet. Vem bör gälla för Business Studies programmet? Den magisterexamen i företagsekonomi vid Högskolan Dalarna är avsedd för personer som har en kandidatexamen i företagsekonomi (eller motsvarande område) som vill bygga på sina kunskaper om organisationer, ledning, marknadsföring, och / eller redovisning. Att locka studenter från hela världen, erbjuder programmet deltagarna en chans att lära sig om affärsmetoder och möjligheter i främmande kulturer och tillväxtmarknader. Dokumenterad behärskar både muntligt och skriftligt på engelska krävs. Studieavgifter Följande information gäller endast för studenter som ansöker till Högskolan Dalarna från icke-EU-länder / EES och som inte ansöker via en godkänd utbytesprogram. Studieavgifter Förutom att betala en ansökningsavgift (900 kr), är studenter som ansöker från icke-EU / EES-länder tvingas betala studieavgifter för Business Studies programmet. Total Programterminsavgift (två terminer) Studenter med början 2013: 84 000 SEK Totalt per termin: 42 000 SEK Studieavgifter betalas i en-termin omgångar. Den första utbetalningen på 42 000 kronor ska betalas senast den 1 juni 2014. Detta möjliggör en rimlig handläggningstid för en ansökan om uppehållstillstånd. Stipendier Det finns ett antal stipendier för sökande till Business Studies programmet som ansöker från icke-EU-länder / EES. Värdet av stipendier Upp till 40 stipendier tillgängliga som täcker upp till 50% av studieavgifter för ett år (60 hp). [-]

Masterprogrammet I Nationalekonomi Av Turism Och Evenemang

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Borlänge

Det specifika syftet med programmet är att studenterna ska förvärva de verktyg för ekonomisk analys och tillämpa dem på offentliga och privata beslutsfattandet i samband med turism och evenemang. [+]

Ekonomi handlar om val och konsekvenserna av våra val på varandra. Ämnet Economics avser varje aspekt av våra liv - från de beslut vi gör som individer och familjer till de organisationer som skapas av regeringar och företag. Det specifika syftet med programmet är att studenterna ska förvärva de verktyg för ekonomisk analys och tillämpa dem på offentliga och privata beslutsfattandet i samband med turism och evenemang. Våra elever utveckla avancerade färdigheter i gedigna kunskaper i ekonomisk teori, i synnerhet mikroekonomisk teori och kvantitativa metoder, för att förstå och analysera ekonomiska problem i synnerhet i samband med turism och upplevelseindustrin. Varför ska du ta det här programmet? Stark internationell inriktning till programmet Utmärkta möjligheter till nätverkande med nuvarande studenter och alumner från hela världen Arbetstillfällen efter examen finns i multinationella företag, offentlig sektor och icke-statliga organisationer Möjlighet att välja din egen uppsats ämne inom området eller skriv avhandling med hjälp av pågående forskning vid universitetet. Vem bör studera ekonomi? Studenter med examen studier i ekonomi och andra relaterade områden som vill främja deras förståelse för hur den ekonomiska politiken påverkar turistnäringen och samhället uppmuntras att tillämpa. Eftersom programmet kräver examensarbetet, är den idealisk för studenter som vill bedriva forskning eller som vill visa framtida arbetsgivare sin förmåga att förstå och integrera ekonomisk teori och metoder i verkliga situationer. EKONOMI av turism: Vad kommer du studera? Programmet är en ettårig magisterexamen i ekonomi för turism och evenemang. Alla kurser ges på engelska. Efter att ha passerat alla kurser, inklusive examensarbetet är att studenten avlagt Master of Science med inriktning på ekonomi. Programmet omfattar 60 högskolepoäng (1 kreditpoäng = 1 ECTS) och börjar den första veckan i september, vilket är i början av höstterminen. EKONOMI AV TURISM föreningar: Efter avslutad programmet kommer eleverna att förberedas för personal och ledande befattningar som kräver integration av mikroanalys och avancerade kvantitativa metoder inom den offentliga eller privata sektorn. Den privata sektorn i samband med turism och evenemang erbjuder en omfattande lista av konsulttjänster, handel, finans och analytiker positioner tillsammans med, som exempel, många jobb inom den offentliga sektorn, jobb inom utbildning och icke-statliga organisationer. Behörighetskrav: Kandidatexamen om minst 180 hp, Huvudområde: ekonomi och statistik och data, grundnivå 1, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper Dokumenterade språkkunskaper kunskaper motsvarande Engelska B / engelska sex på svenska gymnasium. TERMINSAVGIFT Första terminsavgift inbetalning: 52.769 kr Total terminsavgift: 105.615 SEK EU / EES-medborgare eller utbytesstudenter behöver inte betala avgifter. [-]

MSc

Magister I Energieffektiv Byggd Miljö

Online och Campus-kombinerat Heltid 1 år September 2017 Sverige Borlänge

Målet med programmet är att förbereda studenterna för arbete inom det tvärvetenskapliga området byggteknik, energiteknik och anläggnings och / eller för att delta i tillhörande forskningsområden. [+]

Programmet är en ettårig Masterprogrammet (60 poäng) erbjuds med området energiteknik. Den består av nio avancerad nivå kurser och ett examensarbete, alla tankar på engelska. Kurserna erbjuds inom energiteknik (30.0 hp), byggteknik (22,5 hp) och anläggnings (7,5 hp). Målet med programmet är att förbereda studenterna för arbete inom det tvärvetenskapliga området byggteknik, energiteknik och anläggnings och / eller för att delta i tillhörande forskningsområden. Under första kvartalet av programmet är studenter introduceras till de grundläggande komponenterna för att bygga energiteknik: klimatskalet och dess beståndsdelar (Energieffektivt byggande konstruktion), Och påverkan av klimatet (Klimat responsiv design studio) Och rörelsen hos solen (Solstrålning och sol geometri). Andra kvartalet fokuserar på hela byggnaden bedömningen utnyttjar simuleringsverktyget IDA ICE och ett projekt som sträcker sig över tre klasser. Genom att utvärdera effekterna av olika material och olika energisparåtgärder (Att bygga energi simulering och analys), Byggformer (Solar byggnadskonstruktion), HVAC-system (Energisnåla VVS-system) Och deras inverkan på komforten invånare, kurser itu med alla aspekter av energieffektivt byggande konstruktion och eftermontering. Den oberoende forskning, vetenskapligt skrivande och projektet design som är en del av den övergripande projekt av denna kvarts tjäna till att förbereda studenterna för den slutliga examensarbetet. Det tredje kvartalet breddar perspektivet av studenterna genom att införa ett större sammanhang för att bygga energieffektiviteten och bedöma de miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av energieffektiva byggda miljöer (Energi och stadsplanering; Livscykelanalys och kostnadsanalys). Eleverna ges möjlighet att lära sig hur uppnåeliga energi- och miljöeffektivitet i en byggnad är funktion av dess fysiska och sociala miljön och hur de olika aspekterna är kopplade till varandra. Detta kvartal kommer också att ge de studerande med olika metoder miljö- och hållbarhets bedömning (Livscykelanalys och kostnadsanalys; Hållbart byggande klassningssystem). Programmet avslutas med skrivandet av en uppsats. Examensarbetet kan utföras vid universitetet eller genom godkännande, vid ett företag eller annan organisation i Sverige eller utomlands. Mål för programmet Efter avslutad utbildning ska studenten kunna: Kunskap och förståelse visa en grundläggande förståelse för hur geografiskt läge, intill miljö och klimat påverkar sol och andra förnybara energipotential av lokaler, visa en bred kunskap om lågenergihus designstrategier: fokus, deras inställning och viktigaste egenskaper (dvs fördelar, nackdelar, användbarhet och begränsningar), visa fördjupad kunskap om olika åtgärder för energieffektivitet och möjlighet att välja de rätta för specifika situationer, samtidigt som hänsyn materialegenskaper, byggnadskonstruktioner och tekniker, ekonomiska och miljömässiga kostnader, samt personliga eller samhälleliga preferenser, visa grundläggande kunskaper om olika hållbarhets certifieringssystem och analysverktyg energieffektivitet, visa ett kritiskt förståelse för hur de tekniska, ekonomiska och sociala sammanhang-som finns eller dominerande energisystem, befintlig infrastruktur i städerna, den lokala byggnadstraditionen, regler och förordningar utveckling, och de enskilda eller sociala attityder-inflytande energibesparande mål , närmar sig och utfall. Kompetens och skicklighet integrera kunskap omfattar olika fysiska skalor och discipliner som påverkar energieffektiviteten av den byggda miljön, samt att kritiskt bedöma specifika problem och situationer, visa förmåga att identifiera problem och att utforma och genomföra en plan-med lämpliga metoder till avhjälpa situationen inom en given tidsram visa förmåga att leverera energieffektiva koncept och förslag under konstruktion eller ombyggnad process i en byggnad och att presentera den kunskap och den logiska grunden bakom förslaget till andra yrkesverksamma, till allmänheten och till olika andra intressenter, visa avancerade färdigheter som krävs för såväl deltagande i forskning och utveckling och genomförande av kvalificerat självständigt arbete som syftar till att förbättra energieffektiviteten i den byggda miljön. Dom och förhållningssätt visa förmåga att kritiskt värdera designförslag och befintliga byggnader, och att föreslå välgrundade lösningar för att förbättra deras termiska och miljöprestanda på ett sätt som är både socialt och miljömässigt hållbara och är också etiskt legitimt, visa en bred kunskap om de tekniska, sociala, ekonomiska och etiska förare och hinder för att uppnå energieffektiviteten i den byggda miljön, visa förmåga att identifiera personliga behov av kompletterande kunskap och att ta ansvar för utvecklingen av sin egen kunskap. Kurser i programmet Alla kurser är avancerade kurser från området energiteknik, byggteknik och anläggningsarbeten. Första terminen Energieffektivt byggande design, 7,5 hp Solstrålning och sol geometri, 5,0 hp (energiteknik) Klimat responsiv design studio, 2,5 hp Att bygga energi simulering och analys, 7,5 hp Sol byggnadskonstruktion, 5,0 hp (energiteknik) Energisnåla VVS-system, 2,5 hp Andra semester Energi och stadsplanering, 7,5 hp Livscykelanalys och kostnadsanalys, 5,0 hp (energiteknik) Hållbart byggande klassningssystem, 2,5 hp Examensarbete i energieffektiva byggnader, 15 hp (energiteknik) Behörighetskrav krav~~POS=HEADCOMP Bachelor of Science examen från bygg-, energiteknik eller anläggningsrelaterade områden, eller en liknande grad av minst 180 högskolepoäng. Dokumenterad språkkunskaper kunskaper motsvarande Engelska B / engelska sex på svenska gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Terminsavgift Första terminsavgift inbetalning: 67500 SEK Totalt Studieavgift: 135.000 SEK EU / EES-medborgare eller utbytesstudenter behöver inte betala avgifter. Information om anmälnings- och studieavgifter här. [-]

Master In Applied Material Och Ytteknik

Online och Campus-kombinerat Heltid 2 terminer September 2017 Sverige Borlänge

Programmet riktar sig mot struktur och egenskaper av metalliska material, och som gäller i både metall samt verkstadsindustrin. Fokus ligger på en detaljerad förståelse av sambandet mellan "Produktion - Mikro - Properties - Performance". Materialkarakterisering är programmets signum. [+]

Programmet riktar sig mot struktur och egenskaper av metalliska material, och som gäller i både metall samt verkstadsindustrin. Fokus ligger på en detaljerad förståelse av sambandet mellan "Produktion - Mikro - Properties - Performance". Materialkarakterisering är programmets signum. Utbildningen består av en fördjupning på avancerad nivå inom huvud disciplinen materialteknik. Programmet börjar med grundkursen Metalliska material där förhållandet mellan metaller, mikrostruktur, egenskaper och prestanda behandlas. Kursen ger en grund för den gradvisa fördjupning inom huvudområdet i programmets andra kurser. I de fall där studenten redan har läst denna kurs, eller motsvarande, studenter följer kursen pulvermetallurgi och keramik. Principer och metoder för materialkarakterisering med avseende på mekanisk egenskaper, struktur och sammansättning är huvudsakligen behandlas både teoretiskt och praktiskt, i kurserna mekaniska egenskaperna hos metaller och material och yta karakterisering. Ett viktigt inslag i programmet är modifiering och karakterisering av struktur och egenskaper hos ytor och hur dessa kan optimeras för att exempelvis förbättra tribologiska prestanda. Dessa aspekter behandlas i kurser Materialval och ytteknik och ytteknik och tribologi. "I kurs Fel analys och förebyggande är teoretisk och praktisk kunskap om programmets andra kurser tillämpas och kombineras för att tolka och lösa problemen med industriella material och kritiskt föreslå nya tillverkningsprocesser alternativt materialval. Programmet avslutas med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, vilket innebär fortsatt fördjupning i både material och ytteknik. Mål för programmet Utöver de mål som anges i Högskolelagen (se 1.2 ovan), bör en student examen från ett år masterprogrammet i tillämpad material och ytteknik ha följande kunskaper, färdigheter och förmågor bedömning. Kunskap och förståelse Visa detaljerad förståelse av sambandet mellan struktur metalliska material, egenskaper och deras användning, Visa fördjupad kunskap om mekaniska och tribologiska egenskaperna hos metalliska material, och egenskaperna hos ytor, modifiering och karakterisering, Visa kunskap och förståelse för tillverkning av material från en föreställning, ekonomiska, ekologiska och etiskt perspektiv, Visa detaljerad kunskap om materialkarakterisering och dess tillämpning i felanalys och principer för att förhindra fel i en komponent, Visa kunskap och förståelse av egenskaperna hos en teknisk metod för att lösa ett tekniskt problem hos materialen. Färdigheter och förmågor Visa förmåga med en ingenjörs strategi för att lösa ett material tekniskt problem Visa sådan färdighet och förmåga att planera, genomföra, utvärdera och presentera muntliga och skriftliga projekt baserade på olika former av materialprovning och materialkarakterisering av metalliska material och deras ytor, Visa förmåga att effektivt planera och utföra de uppgifter som i projekt. Värderingsförmåga och förhållningssätt Utvärdera komplexa material tekniska problem ur ett helhetsperspektiv, vilket kan vara ofullständigt definierade och innehåller motstridiga uppgifter, Visa förmåga att värdera olika materiallösningar för metall- och verkstadsindustrin, genom att tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter beaktas, med tanke på viktiga etiska och hållbara vyer. Kurser i programmet Termin 1 Metalliska material, 7,5 hp, marknivå ett alternativt pulvermetallurgi och keramik 7,5 hp, avancerad nivå 1, materialteknik Mekaniska egenskaper hos metaller, 7,5 hp, avancerad nivå 2, materialteknik Materialval och ytteknik, 7,5 hp, avancerad nivå 2, materialteknik Material och yta karakterisering, 7,5 hp, avancerad nivå 2, materialteknik Termin 2 Ytteknik och tribologi, 7,5 hp, avancerad nivå 2, materialteknik, Felanalys och förebyggande, 7,5 hp, avancerad nivå 2, materialteknik Examensarbete inom materialteknik, 7,5 hp, avancerad nivå 2, materialteknik Behörighetskrav krav~~POS=HEADCOMP Kandidatexamen inom teknik (mekanisk, elektrisk, energi, teknisk fysik) eller motsvarande examen om minst 180 högskolepoäng. Kunskap i hållfasthetslära motsvarande 5 poäng Terminsavgift Första terminsavgift inbetalning: 67500 SEK Totalt Studieavgift: 135.000 SEK EU / EES-medborgare eller utbytesstudenter behöver inte betala avgifter. Information om anmälnings- och studieavgifter här. [-]

MSC. Inom Business Intelligence

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Borlänge

Business Intelligence programmet ger dig möjlighet att lösa de praktiska problemen med företag genom att lära sig att samla in och tolka data för att göra komplexa beslut. [+]

Masterprogrammet i Business Intelligence

På denna sida hittar du information om:... [-]


Videoklipp

Dalarna University: A great place for International Students

Dalarna University: Business Intelligence Master’s Program

Dalarna University: Tourism Programs

Dalarna University: Solar Energy Technology Master’s Program

An introduction to Dalarna University

Kontakt

Dalarna University

Adress, rad 1 Högskolegatan 2
79131 Falun, Sweden
Hemsida http://www.du.se/
Telefonnummer +46 23 77 80 00