Högskolan Dalarna

Introduktion

Sedan Högskolan Dalarna bildades 1977 har den växt snabbt. Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden.

Fler får jobb

Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. Resultatet är att de senaste åren har studenter från Högskolan Dalarna fått arbete i högre utsträckning än studenter vid de flesta andra högskolor och universitet, enligt Högskoleverket.

Nätbaserat lärande

Här kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna.

Virtuellt campus

På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se MSc:er » Se skolans Masterprogram » Se BScs »

Program

Skolan erbjuder också:

MSc

Magister I Energieffektiv Byggd Miljö

Campusstudier Heltid 1 år September 2018 Sverige Borlänge

Målet med programmet är att förbereda studenterna för arbete inom det tvärvetenskapliga området byggteknik, energiteknik och anläggnings och / eller för att delta i tillhörande forskningsområden. [+]

Programmet är en ettårig Masterprogrammet (60 poäng) erbjuds med området energiteknik. Den består av nio avancerad nivå kurser och ett examensarbete, alla tankar på engelska. Kurserna erbjuds inom energiteknik (30.0 hp), byggteknik (22,5 hp) och anläggnings (7,5 hp).

Målet med programmet är att förbereda studenterna för arbete inom det tvärvetenskapliga området byggteknik, energiteknik och anläggnings och / eller för att delta i tillhörande forskningsområden.

Under första kvartalet av programmet är studenter introduceras till de grundläggande komponenterna för att bygga energiteknik: klimatskalet och dess beståndsdelar (Energieffektivt byggande konstruktion), Och påverkan av klimatet (Klimat responsiv design studio) Och rörelsen hos solen (Solstrålning och sol geometri).... [-]


MSC. Inom Business Intelligence

Campusstudier Heltid 2 år August 2018 Sverige Borlänge

Business Intelligence programmet ger dig möjlighet att lösa de praktiska problemen med företag genom att lära sig att samla in och tolka data för att göra komplexa beslut. [+]

Masterprogrammet i Business Intelligence

På denna sida hittar du information om:

Programmet DEN LÄROPLAN Karriärmöjligheter Krav att ansöka

PROGRAMMET:

Med den unika tvärvetenskapliga Masters Degree Program inom Business Intelligence på Högskolan Dalarna, har du störst chans att få en framgångsrik karriär, att oavsett om du tänker arbeta som forskare, för ett privat företag, eller en offentlig myndighet. Du kommer att vara en av organisationens viktigaste medarbetare och med din examen, har du alla möjligheter att få stimulera sysselsättningen i Sverige, Europa och världen.

THE RAT:

År 1

Höstterminen - Obligatoriska kurser... [-]


Magisterexamen

Magister I Solenergiteknik (1 år Eller 2 år)

Campusstudier Heltid 1 år August 2018 Sverige Borlänge

Med en perfekt blandning av teori och praktiska ingångar, är detta en av DU mest framstående program. Omfattande forskning på (SERC) Solar Energy Research Center ser till att du utsätts för alla relevanta ämnen solenergi teknik. Efter genomgången av programmet kommer du att ha goda arbetstillfällen i den snabbt växande solenergiindustrin i Europa samt i andra länder. Många akademiker fortsätter sin akademiska karriär som doktorander och bli forskare och lärare vid universitet i hela världen. Program akademiker har bildat ett aktivt världen Alumni nätverk som stöder nuvarande studenter i utvecklingen av lämpliga examensarbeten och senare som de börjar sin yrkeskarriär. Masterprogrammet i Solar Energy Engineering www.du.se/en/solar Masterprogram i Solar Energy Engineering, 60 högskolepoäng (1 år) Masterprogram i Solar Energy Engineering, 120 hp (2 år) Plats: Campus Borlänge Examen: Master of Science i maskinteknik Karriärmöjligheter: Arbeta i solceller och solvärme industrin, designa, forska och utveckla nya solenergi för olika nationella och internationella företag [+]

Detta magisterprogrammet bygger på forskningsarbete på Solar Energy Research Center (SERC) vid Högskolan Dalarna. Programmet startade 1999 under namnet "Europeiska Solar Engineering School (ESES)". Sedan dess har cirka 250 studenter har tagit programmet och de flesta av dem arbetar idag som sol experter inom solenergiindustrin och som forskare och lärare vid universitet över hela världen.

Varför ska du ta det här programmet? Solenergi kommer att spela en avgörande roll i tillhandahållandet av framtida energi på jorden. Solenergi ingenjörer redan krävs i många sektorer av energibranschen. Detta ett år magisterprogram har en perfekt blandning av teori och praktiska moment som ger eleverna en optimal start för sin sol karriär. Du kommer att studera medan i nära kontakt med lärare och forskare vid (SERC). I kurserna kommer du att utbildas på verkliga fall projekt. Den internationella karaktären av programmet och dess deltagare gör att du kan arbeta i multinationella företag och skapa ett världsomspännande nätverk för din framtida karriär. Vem bör studera Solar Energy? ... [-]

Magister I Turism Destinationsutveckling (1 år)

Campusstudier Heltid 1 år August 2018 Sverige Borlänge

Eftersom turismen är en viktig tillväxtbransch på både internationell och nationell nivå, blir behovet av planering med fokus på hållbarhet knappa resurser allt viktigare. [+]

Ettåriga Masterprogrammet i turism Destinationsutveckling

Eftersom turismen är en viktig tillväxtbransch på både internationell och nationell nivå, blir behovet av planering med fokus på hållbarhet knappa resurser allt viktigare. Framtiden för turistnäringen vilar på rekrytering av välutbildad personal. Detta program behandlar särskilt de frågor som är relevanta för destinationsutveckling. Dess syfte är att studenterna ska få en bred förståelse för de möjligheter och begränsningar destinationsutveckling. Svensk och nordisk turism dominerar i exemplen som presenteras, men internationella synsätt är också närvarande i fall och kurser. Rent allmänt, är studenter utbildas i insamling, bearbetning, och analys av data och andra former av information för att komma fram till välgrundade yttranden som är relevanta för turismdestinationsutveckling. Detta inkluderar utbildning i effektiva och relevanta former av presentationer för olika målgrupper.... [-]


Masterprogrammet I Företagsekonomi - Med Internationell Inriktning

Campusstudier Heltid 1 år August 2018 Sverige Borlänge

Den magisterexamen i företagsekonomi vid Högskolan Dalarna är avsedd för personer som har en kandidatexamen i företagsekonomi (eller motsvarande område) som vill bygga på sina kunskaper om organisationer, ledning, marknadsföring, och / eller redovisning. [+]

"Ingen verksamhet är en ö!" Företag och organisationer är inte isolerade enheter och måste ses i ett större sammanhang där anställda, leverantörer, kunder, myndigheter och medborgare påverkar och påverkas av verksamheten. Detta blir ännu mer komplex i en globaliserad ekonomi med företag som har kunder, leverantörer eller distributörer på olika marknader.

Detta Masterprogram i Business Studies utforskar dessa teman genom att kombinera teoretiska lektioner med praktiska övningar baserade på behoven hos lokala och internationella företag. Grundläggande kurser med fokus på företagens sociala ansvar (CSR) och förvaltning kombineras med en elevs val av specialisering (redovisning, marknadsföring eller Strategic Human Resource Management). ... [-]


Masterprogrammet I Nationalekonomi Av Turism Och Evenemang

Campusstudier Heltid 1 år August 2018 Sverige Borlänge

Det specifika syftet med programmet är att studenterna ska förvärva de verktyg för ekonomisk analys och tillämpa dem på offentliga och privata beslutsfattandet i samband med turism och evenemang. [+]

Ekonomi handlar om val och konsekvenserna av våra val på varandra. Ämnet Economics avser varje aspekt av våra liv - från de beslut vi gör som individer och familjer till de organisationer som skapas av regeringar och företag.

Det specifika syftet med programmet är att studenterna ska förvärva de verktyg för ekonomisk analys och tillämpa dem på offentliga och privata beslutsfattandet i samband med turism och evenemang. Våra elever utveckla avancerade färdigheter i gedigna kunskaper i ekonomisk teori, i synnerhet mikroekonomisk teori och kvantitativa metoder, för att förstå och analysera ekonomiska problem i synnerhet i samband med turism och upplevelseindustrin.

Varför ska du ta det här programmet? Stark internationell inriktning till programmet Utmärkta möjligheter till nätverkande med nuvarande studenter och alumner från hela världen Arbetstillfällen efter examen finns i multinationella företag, offentlig sektor och icke-statliga organisationer Möjlighet att välja din egen uppsats ämne inom området eller skriv avhandling med hjälp av pågående forskning vid universitetet. Vem bör studera ekonomi? ... [-]

Videoklipp

Dalarna University: A great place for International Students

Dalarna University: Business Intelligence Master’s Program

Dalarna University: Tourism Programs

Dalarna University: Solar Energy Technology Master’s Program

An introduction to Dalarna University