Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Inledning

Vid institutionen för tillämpad IT bedrivs utbildning och forskning inom informatik, lärande, kommunikation, och kognitionsvetenskap i nära samverkan med industri och offentlig sektor. Här utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av samhällets digitalisering, IT, samspelet mellan människor, och samspelet mellan människan och tekniken.

Samspelet mellan människor och mellan människan och tekniken förenar miljöerna och med fokus på användaren sätts design och tillämpning av informationsteknologi i sitt sammanhang gentemot människa, organisation och samhälle. Miljöerna har en nära samverkan med näringsliv, industri och offentlig sektor inom både forskning och utbildning. Institutionen finns på Lindholmen.

Platser

göteborg

Address
Department of Applied IT
Forskningsgången 6

SE-417 56 göteborg, Västra Götalands län, Sverige

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium