Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT