University West

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Högskolan Väst i Trollhättan, är Sverige ett modernt universitet som erbjuder utbildning samarbetar med arbetslivet i en attraktiv och modern studiemiljö. Vi fokuserar på eleven och lärande. Arbetsintegrerat lärande perspektiv och metod genomsyrar arbetet på universitetet och är också vår profil. Campus ligger i centrum av Trollhättan nära den svenska västkusten. Trollhättan är en liten stad bara 30 minuter med tåg från Göteborg. Det är säkert och rent och nästan alla talar engelska. Perfekta förhållanden för en internationell studiemiljö. Utbildning Vi erbjuder utbildning i:

Datavetenskap och IT Företagsekonomi och ledarskap Hälsa och Sjukvård Undervisning och språk medier Sociala och beteendestudier och teknik

Universitetet erbjuder program på första (Bachelor), andra (master) och tredje (doktorsavhandling) cykel trodde på engelska för internationella studenter. Stämningen är mycket internationell med många elever och lärare från hela världen. Attraktiv och modern studiemiljö Det finns över 11.000 studenter vid Högskolan Väst och cirka 600 anställda. Vårt campus ligger centralt i Trollhättan och är byggd med elevernas behov i fokus. De öppna ytorna gör det enkelt för studenter, lärare och arbetslivet att samexistera. Utbildning samarbetar med arbetslivet Vi har program där vi samarbetar och ett nära samarbete med arbetslivet, företag och samhälle. Genom vår profil - arbetsintegrerat lärande, Wil - studenter vid universitetet förstärknings arbetslivserfarenhet redan under studietiden. Högskolan Väst har fått i uppdrag av regeringen att utveckla pedagogik som är anslutna till AIL. Ett exempel på AIL är den så kallade Co-op där studierna varvas med perioder av avlönat arbete. Tillämpad forskning Forskningen bedrivs inom områdena teknik, samhällsvetenskap, hälsa och vårdvetenskap och humaniora. Arbetsintegrerat lärande utgör en viktig, tvärvetenskapligt, forskningsfält. Det finns ett starkt samband mellan den forskning som bedrivs vid Högskolan Väst och grundutbildningen. Forskningen om produktionsprocesser inom tillverkningsindustrin är av särskild betydelse. Forskningen sker i nära samarbete med en mängd olika företag. Högskolan Väst har rätt att utfärda examina på forskarnivå inom produktionsprocesser och arbetsintegrerat lärande. För studenter som ansöker om vårt masterprogram ger universitetet möjlighet till stipendier.

Platser

Trollhättan

Address
University West
Gustava Melins gata 2

SE-461 86 Trollhättan, Västra Götalands län, Sverige

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium