Linköping University

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Linköpings universitet - expanderar verkligheten

&nbsp

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten. Med vår tradition av innovation och samarbete över gränser vi delta i byggandet av morgondagens samhälle.

Att förstå oss själva, varandra och världen omkring oss lite bättre varje dag. Letar du efter svar, men också för nya frågor att ställa. Att våga hävda, korsa gränser och hitta bättre sätt att samarbete. Som expanderar verkligheten - den största uppdrag av Linköpings universitet.

LiU, som vi ofta kallar det, är en multi-fakultet universitet och en av de viktigaste i Sverige. Sedan starten i slutet av 60-talet har LiU varit en innovatör, skapa nya utbildningsprogram och nya sätt att angripa forskning problem. Innovation har blivit vår tradition.

Dessutom har vi alltid haft en stark dialog med det omgivande näringslivet sfären och samhället i stort, både vad gäller forskning och utbildning. Vad LiU skapar bör vara av nytta för allmänheten. Tillsammans kan vi bygga en bättre och mer hållbar värld.

LiU campus ligger i vänorter Linköping och Norrköping i södra Sverige. Universitetet är en viktig drivkraft för regional utveckling. Det är dock uppdraget större - Linköpings universitet är en nationell och internationell aktör. Forskning i världsklass bedrivs inom högteknologiska områden som nya material, IT och funktionshinder forskning. Studenterna kommer från hela världen, med över 50 nationaliteter representerade vid LiU. Många LiU-studenter studera utomlands en termin eller ett år. Det internationella perspektivet är viktigt när man arbetar för att utöka verkligheten.

Tillsammans kan vi flytta gränserna för vad som är möjligt.Tillsammans kan vi bli djärvare, gå vidare och nå högre.

Uppfinna högre utbildning. Vara innovativt och erbjuda kunskap verkligen i efterfrågan har varit ledstjärna i LiU ända sedan starten i slutet på 60 's. Vi erbjuder mer professionell utbildningar än något annat svenskt universitet. Studenter från Linköpings universitet hör till dem som först få jobb och har den högsta inkomsten i genomsnitt ett år efter examen.

Forskning gör en skillnad. Öppenheten mellan olika ämnen och fakulteter har bidragit till skapandet av starka forskningsmiljöer vid Linköpings universitet. Världsledande forskning bedrivs inom flera områden som materialvetenskap, bioelektronik och migration, ekonomi och samhälle.

Nära till affärer och samhälle. Linköpings universitet har exceptionellt starka kopplingar till det omgivande samhället.Vi arbetar med många spelare från vår egen region, Sverige, Europa och resten av världen.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se MA » Se MSc » Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Civilekonom - Strategi Och Ledning I Internationella Organisationer

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Det tvååriga masterprogrammet i Business Administration - Strategi och ledning i internationella organisationer (SMIO) syftar till att utbilda framtida ledare med gott omdöme, som kan göra väl avvägda beslut. Programmet kombinerar grundläggande akademiska kunskaper (tänkande och resonemang) och erfarenhetskunskaps (kompetens) att förbereda eleverna för att gå längre än att tillämpa kända lösningar på kända problem. [+]

Det tvååriga masterprogrammet i Business Administration - Strategi och ledning i internationella organisationer (SMIO) syftar till att utbilda framtida ledare med gott omdöme, som kan göra väl avvägda beslut. Programmet kombinerar grundläggande akademiska kunskaper (tänkande och resonemang) och erfarenhetskunskaps (kompetens) att förbereda eleverna för att gå längre än att tillämpa kända lösningar på kända problem. Efter ett framgångsrikt slutförande av programmet, kommer studenterna ha förvärvat god analytisk förmåga och förmåga att tänka strategiskt. Den internationella inriktning kurser och internationella sammansättningen av SMIO klassen hjälp för att förbereda eleverna för att arbeta i internationella organisationer. Programbeskrivning Termin 1 Kurser i första terminen fokus på strategi genom att studera de två elementen som strategi förenar: insidan av organisationen och omgivningen där det fungerar. Den första kursen, Classic ledarskap och organisation dilemman (15 hp), tar strategi som utgångspunkt och undersöker ett antal klassiska dilemman (t.ex. hur man kan dela knappa resurser mellan prospektering och utvinning) och de resulterande ledarskap och organisation utmaningar. Den andra kursen, Contemporary International Management paradoxer (15 hp), startar också genom att betrakta strategi, men ser utanför organisationen. Det anser i synnerhet globaliseringsfrågor och en storskalig perspektiv. Kursen kommer inledningsvis att ta dig på en historisk resa för att hjälpa dig att förstå hur vi hamnade där vi är, och sedan zooma in på ett antal utmaningar och paradoxer som organisationer står inför. De kunskaper som utvecklats i den första terminen är klassiska akademiska sådana, som "lära sig att lära", argumente skrift, visualiseringsmetoder, retorik, kritiskt tänkande och analys. TERM 2 Dilemman och paradoxer som eleverna träffade i första terminen var av det slag som är olösliga -De kan inte lösas en gång för alla, och måste ständigt hanteras. Den andra termen, därför fokuserar på analytiska verktyg och modeller som kan användas för att hantera dilemman och paradoxer som infördes i den första terminen. Termen börjar med Business Finance (7.5), en hands-on fallbaserad kurs som fokuserar på hur man tillämpar de metoder för företagsekonomi och lösa problem. Management Control Systems (7,5) är den andra kursen av begreppet och fokuserar på frågor som prestationsmått och belöningssystem genom ett antal fall. Den tredje kursen, Perspectives on Human Resource Management (7,5 hp), börjar med klassiska HRM frågor och fortsätter med att ta itu med dagens modeller och utmaningar, såsom hur man arbetar med HR i allt tillfälliga och projektbaserade organisationer. Termen avslutas med ett projekt (7,5 hp) där du kommer att syntetisera vad du har lärt dig under de senaste två mandatperioder. Två tillvägagångssätt erbjuds, och ditt val beror på dina intressen. Det första sättet är att arbeta tillsammans med ett företag och hjälpa den att lösa ett problem. Du är då att skriva en projektrapport baserat på dina resultat. Den andra metoden är lämplig för dem som är intresserade av en forskarkarriär, och innebär att man tar på ett forskningsproblem och arbetar tillsammans med en av professorerna vid institutionen. De kunskaper som utvecklats under löptiden är kvalitativ och kvantitativ analys, argumentation, skrivande, presentation och kommunikation, projektledning och lagarbete. TERM 3 Den tredje terminen fokuserar också på analytiska verktyg och modeller som kan användas för att hantera dilemman och paradoxer i den första termen. Termen börjar med strategin - klassiska och moderna utsikt (15 hp), som kommer att introducera dig till olika epoker av strategiskt tänkande, i form av "Big", "Best", "snabb" och "Beautiful". Den andra och sista kursen innan avhandlingen är ett val mellan två alternativ. Om du är intresserad av innovation, projektledning, skapande och integration kunskap och arbeta i högteknologiska företag, kan du välja att studera Innovation och Projektledning (15 hp). Men om du är intresserad av marknadsföring och försäljning, och frågor om branding, produktdesign och förstå konsumenterna, kan du välja att studera Advanced Consumer Marketing (15 hp). Termen avslutas med att utveckla ett förslag för magisteruppsats. De kunskaper som utvecklats under löptiden är ytterligare kvalitativ analys och argumentation. Termin 4 Den fjärde terminen är helt inriktade på din magisteruppsats (30 hp), som kommer att skrivas i grupper om två. Du kommer självständigt utveckla ett forskningsproblem, design och genomföra en undersökning, analysera data, syntetisera resultat, presentera allt skriftligen och försvara ditt arbete vid ett offentligt seminarium. Varje par kommer att utses en handledare och kommer att bli en del av rådgivare tes grupp som träffas regelbundet för att diskutera och ge feedback på det arbete som den fortskrider. Master Avhandlingen kommer att knyta ihop programmet och förbättra din förmåga att lösa problem självständigt och på ett vetenskapligt sätt. Karriärmöjligheter Efter avslutad Business Administration masterprogrammet, kommer eleverna att vara kompetenta analytiker och konkurrenskraftiga kandidater för anställning i internationella organisationer i allmänhet. Studenter som är specialiserade på innovation och projektledning kommer att vara redo att arbeta inom högteknologiska företag, och vara utrustad med en speciell förståelse för mycket innovativa inställningar och projektbaserade organisering. Studenter som är specialiserade på marknadsföring kommer istället att ha en god grund för att förstå kundernas beteende, nya marknaden forskningsmetoder och varumärken. Bland våra alumner finner vi till exempel konsulter, affärsanalytiker, innovation strateger, marknadsföring och varumärkes chefer, personalchefer och projektledare. Vissa alumner har också startat egna företag, medan andra har valt att göra akademisk karriär genom forskarutbildning. [-]

MSSC I Barnstudier

Online och Campus-kombinerat Heltid 1 - 2  August 2017 Sverige Linköping

Child Studies är ett tvärvetenskapligt masterprogram som fokuserar på den kritiska studier av frågor som rör barn och barndom. Programmet är främst undervisas på nätet, med några korta campus perioder. Programmet kan tas som en ettårig magisterexamen (60 hp) eller en tvåårig masterexamen (120 hp). [+]

Child Studies är ett tvärvetenskapligt masterprogram som fokuserar på den kritiska studier av frågor som rör barn och barndom. Programmet är främst undervisas på nätet, med några korta campus perioder. Programmet kan tas som en ettårig magisterexamen (60 hp) eller en tvåårig masterexamen (120 hp). En kärna Fokus i programmet är hur man tillämpar de senaste forskningsresultaten för att kritiskt granska, utveckla och förbättra strategier och metoder som rör barn och barndom. Programmet tillhandahåller vidare de teoretiska och metodologiska verktyg som förbereder eleverna för att utforma, planera och genomföra forskning inom ämnen som rör barn, barndom och familjer. Programbeskrivning Child Studies är ett tvärvetenskapligt masterprogram som fokuserar på den kritiska studier av frågor som rör barn och barndom. Programmet är främst undervisas på nätet, med några korta campus perioder. Programmet kan tas som en ettårig magisterexamen (60 hp) eller en tvåårig masterexamen (120 hp). En kärna Fokus i programmet är hur man tillämpar de senaste forskningsresultaten för att kritiskt granska, utveckla och förbättra strategier och metoder som rör barn och barndom. Programmet tillhandahåller vidare de teoretiska och metodologiska verktyg som förbereder eleverna för att utforma, planera och genomföra forskning inom ämnen som rör barn, barndom och familjer. Programmet är värd av den internationellt kända forskningsavdelning i Barn vid Linköpings universitet, som har forskat i barn- och barndomsstudier sedan 1988. Lärarna på programmet är aktiva forskare, vilket garanterar att spetskunskap presenteras i alla kurser. Bredda och fördjupa dina kunskaper Programmet omfattar ett års heltidsstudier (tillval 60 poäng) eller två år (tillval 120 hp). Båda åren inkluderar en forskningsmetoder kurs och en masteruppsats kurs. Detta innebär att du antingen kan avsluta studierna med en ettårig magisterexamen eller fortsätta att ta det andra året och få en tvåårig magisterexamen. Under den första terminen kommer du att introduceras till det tvärvetenskapliga området för barnstudier med särskilt fokus på historiska, antropologiska och sociologiska perspektiv. Var och en av de tre kurserna introducerar dig till en metod för att barnstudier. Du kommer att lära mer om hur man designar och genomföra en forskningsstudie i barnstudier under de två kurser på metodik (villkor 2 och 4), som kommer att förbereda dig för din examensarbeten - ett under det första året och en i år två. För varje avhandling du kommer att ha en individuellt utsedd handledare. De återstående kurser i programmet ägnas åt olika områden i barnstudier inklusive: barns rättigheter, föräldrar och familj, utbildning och skola, migration, kultur, media och hälsa. Dessa kurser kommer att ge dig en bred kunskap om de olika frågor som berör livet för barn, och de kommer att fördjupa dina kunskaper om metodologiska ansatser och teoretiska perspektiv i barnstudier. Online och på campus utbildning De flesta av de kurser ges på nätet med hjälp av en digital lärplattform. Huvuddelen av kurslitteraturen är också tillgängliga online genom elektroniska resurser LiU biblioteket. Detta möjliggör en viss flexibilitet om var och när du utför dina studier. Programmet har hög akademisk standard, dock, och kräver heltidsstudier. Förutom online-undervisning, omfattar programmet fem campus perioder som varar mellan 2 och 5 dagar, som är obligatoriska för alla elever. Campus perioder omfattar både akademiska seminarier och sociala aktiviteter, då eleverna lär känna varandra och lärarna på programmet. Detta kommer att underlätta online-kommunikation under resten av programmet. Karriärmöjligheter Student av masterprogrammet i Child Studies kommer att förberedas för en karriär inom statliga myndigheter och företag samt lokala organisationer, både statliga och icke-statliga, vars verksamhet påverkar barn och deras levnadsvillkor. Programmet förbereder yrkesverksamma inom områdena, exempelvis utbildning, politik, socialt arbete och omsorg, som är utrustade med banbrytande kunskap i frågor som handlar om barn och deras levnadsvillkor. Akademiker kan också följa en karriär inom forskning eller fortsätta sina studier mot doktorsexamen. [-]

MSSC I Genusvetenskap - Intersektionalitet Och Förändring

Online och Campus-kombinerat Heltid 1 - 2 år August 2017 Sverige Linköping

Detta är en heltid program som fokuserar på intersektionella kön, dvs kön och dess samspel med andra sociala kategoriseringar och maktskillnader såsom etnicitet, klass, nationalitet, sexualitet, ålder, och (o) förmåga. Programmet erbjuds som en ettårig option, 60 hp, eller en tvåårig option, 120 poäng. [+]

Detta är en heltid program som fokuserar på intersektionella kön, dvs kön och dess samspel med andra sociala kategoriseringar och maktskillnader såsom etnicitet, klass, nationalitet, sexualitet, ålder, och (o) förmåga. Programmet erbjuds som en ettårig option, 60 hp, eller en tvåårig option, 120 poäng. Detta är en heltid program som ger dig möjlighet att utforska hur processer av social och kulturell förändring kan initieras eller upprätt genom att integrera en kritisk förståelse av intersektionellt genus, genom att motverka flera ojämlikheter och processer för diskriminering, och av andra typer av omvälvande arbete. Du får lära dig att aktivt ändra, utveckla och utmana befintliga normer och strukturer. Programmet kombinerar online-distansundervisning med intensiva obligatoriska på campus sammankomster. Du kommer att interagera med dina lärare och andra programmedlemmar via en digital klassrum. Tre obligatoriska på campus veckor kommer att hållas varje år, den första i början av programmet. Programbeskrivning Programmet fokuserar på intersektionella kön, dvs kön och dess samspel med andra sociala kategoriseringar och maktskillnader såsom etnicitet, klass, nationalitet, sexualitet, ålder, och (o) förmåga. Programmet erbjuds som en ettårig option, 60 hp, eller en tvåårig option, 120 poäng. Detta är en heltid program som ger dig möjlighet att utforska hur processer av social och kulturell förändring kan initieras eller upprätt genom att integrera en kritisk förståelse av intersektionellt genus, genom att motverka flera ojämlikheter och processer för diskriminering och av andra typer av omvälvande arbete . Du får lära dig att aktivt ändra, utveckla och utmana befintliga normer och strukturer. Studenter som läser programmet har vanligen ett brett utbud av utbildning och yrkesbakgrund, till exempel i sociologi, undervisning, psykologi, statsvetenskap och företagsekonomi. Programmet ger dig kunskap om teorier och metoder i genusvetenskap - intersektionalitet och förändring, och gör det möjligt att utveckla akademiska färdigheter att analysera och ingripa innovativt och professionellt i köns och intersektionella omvandlingsprocesser i samhället. En viktig ambition är att erbjuda möjligheter att reflektera över och utveckla en förståelse för sambanden mellan aktivism, teori, professionell utveckling och karriärvägar. Online och på campus sammankomster Programmet kombinerar online-distansundervisning med intensiva obligatoriska på campus sammankomster. Du kommer att interagera med dina lärare och andra programmedlemmar via en digital klassrum. Tre obligatoriska på campus veckor kommer att hållas varje år, den första i början av programmet. Kurserna består av föreläsningar, seminarier, workshops, handledning, handledning och inlämningsuppgifter, både i på campus klassrum och på nätet. Utöver detta förväntas du delta i oberoende studier. Formerna för undervisning, som bygger främst på användningen av Internet, ställer högre krav på egen aktivitet än en rent campus-baserade program. Inlärningsmiljö Lärarna dra nytta av deras egen forskning i sin undervisning, till exempel på kulturella sedvänjor och representationer, metodologiska intersektionella insatser, kunskapsproduktion, postkoloniala feminismer, jämställdhetsarbetet, maskuliniteter och sexualitet. Vi blandar traditionella undervisningsformer med format som inte finns i den konventionella akademiska verktygslådan. Vi uppmuntrar till exempel, tal och skrift föreställningar som utmanar de traditionella gränserna mellan akademiskt och kreativt skrivande, talande och mellanliggande. Vi uppmuntrar dig att dra nytta av dina egna erfarenheter och bidra till att utveckla innehållet i seminarier. Vi ger dig möjlighet att arbeta i basgrupper; dvs studenter är indelade i mindre grupper som diskuterar olika ämnen med en handledare. Vi vill att du ska skriva reflektion tidskrifter under några av kurserna. För att ge dig den senaste uppdateringen på aktuell forskning, inbjuder vi dig att delta i våra seminarier vid enheten för genusvetenskap, en utmärkt och internationellt kända miljö för intersektionella genusforskning. Detta är en av de största tvärvetenskapliga forsknings- och undervisningsenheter för intersektionella genusstudier i de nordiska länderna med en personalstyrka på mer än 30 forskare, varav fyra professorer och många doktorander. Karriärmöjligheter Som student på masterprogrammet i genusvetenskap - Intersektionalitet och förändring du kommer att förberedas för en karriär inom högre utbildning och forskning samt professionellt arbete med intersektionellt genus i organisationer, media, kommunikation och politik. Detta program kan också utveckla din nuvarande karriär genom vidareutbildning inom genusarbete. Nedan följer några exempel på jobb på några av våra alumner: Tess Consoli, doktorand, University of Massachusetts, Boston, skola för global integration och social utveckling. Saad Khan, personal Forskare, Institutet för kompetensutveckling, Brac University, Dhaka, Bangladesh. [-]

MSSC I Internationella Och Europeiska Relationer

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Masterprogrammet närmar frågor som rör europeiska förbindelser inom ramen för ett internationellt samhälle och global styrning. Den är lämplig för studenter med ett starkt intresse för internationell politik och globala perspektiv, med speciellt fokus på Europa och EU: s roll i världspolitiken. [+]

Masterprogrammet närmar frågor som rör europeiska förbindelser inom ramen för ett internationellt samhälle och global styrning. Den är lämplig för studenter med ett starkt intresse för internationell politik och globala perspektiv, med speciellt fokus på Europa och EU: s roll i världspolitiken. Studenterna kommer att utrustas med de färdigheter som krävs för att möta de utmaningar som en alltmer konkurrensutsatt och globaliserad arbetsmarknad. Programmet ger också en god grund för fortsatta studier och forskning inom det allmänna området av internationella och europeiska relationer. Programbeskrivning Masterprogrammet närmar frågor som rör europeiska förbindelser inom ramen för ett internationellt samhälle och global styrning. Den är lämplig för studenter med ett starkt intresse för internationell politik och globala perspektiv, med speciellt fokus på Europa och EU: s roll i världspolitiken. Studenterna kommer att utrustas med de färdigheter som krävs för att möta de utmaningar som en alltmer konkurrensutsatt och globaliserad arbetsmarknad. Programmet ger också en god grund för fortsatta studier och forskning inom det allmänna området av internationella och europeiska relationer. Programmet är indelat i fyra delar, var och en motsvarande en termin: Internationella relationer Europeiska relationer Internationell styrning / Guidad praktik Magisteruppsats Läroplanen består av ämnen som spänner från internationell rätt och säkerhet, EU: s institutioner och EU: s yttre förbindelser, teorier om internationella relationer och organisation, politiska analyser utländska, aktuella frågor av internationell styrning, och forskningsdesign och metodik. Under tredje terminen, eleverna har möjlighet att antingen ta kurser med en allmän inriktning på internationell och global styrning, eller att fullfölja en guidad praktikplats med en organisation av betydelse för internationella eller europeiska relationer. Vid slutet av programstudenter kommer att ha utvecklat ett självständigt kritiskt förhållningssätt till komplexa globala, och specifikt europeiska frågor. Dessutom kommer eleverna att få de kunskaper och färdigheter för att aktivt bidra till viktiga utvecklingar, antingen som utövare eller som forskare. Studenterna kommer också att kunna: Förstå historia, teori och samtida konsekvenserna av internationella och europeiska relationer, samt de krafter som driver utvecklingen Förvärva verktyg för att reflektera över och analysera dynamiken i dagens internationella och europeiska relationer Utveckla en fördjupad förståelse för frågor om internationell förvaltning och deras betydelse Självständigt utforma en forskningsfråga, genomföra undersökningar och sedan rapportera om vetenskapliga frågor inom internationella och europeiska relationer. Programmet personal är engagerade i forskning om internationell teori och utvecklingen av internationella normer och institutioner, europeiska relationer säkerhet och utländska, regional utveckling, politisk ekonomi, federalism, politisk analys och politisk teori. Karriärmöjligheter Programmet förbereder studenterna för en yrkeskarriär inom statliga institutioner och i internationella offentliga organisationer, liksom i den privata och icke-statliga sektorn. Utexaminerade från programmet kan hittas i dag i dessa institutioner, som arbetar med olika aspekter av att köra politiska program för vetenskaplig forskning. Kurserna ger också en god grund för fortsatta studier och forskning inom europeiska och internationella studier. [-]

MSc

Civilingenjör I Datavetenskap

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Datavetenskap och teknik spelar en viktig roll i alla delar av den moderna världen. Masterprogrammet i datavetenskap bygger på behovet av datavetare att behärska de teoretiska grunderna för området och kunna integrera dem med andra tekniker. [+]

Datavetenskap och teknik spelar en viktig roll i alla delar av den moderna världen. Masterprogrammet i datavetenskap bygger på behovet av datavetare att behärska de teoretiska grunderna för området och kunna integrera dem med andra tekniker. Förutom grundläggande kurser i teoretisk datalogi och programmering, innehåller programmet valbara kurser, såsom artificiell intelligens, databaser och data mining, konstruktion och programmering av dataspel, informationssäkerhet, avancerade datorgrafik, människa-datorinteraktion och teoretisk dator vetenskap. Sökande förväntas ha en tillräcklig bakgrund inom datavetenskap och goda kunskaper i programmering. Programbeskrivning Programmet riktar sig till studenter med en kandidatexamen i datavetenskap. Du kommer att lära sig att behärska de teoretiska grunderna för området och integrera dem med andra tekniker. Datavetenskap är ett av de mest dynamiska och expansiva vetenskapsområden. Förutom att ha en djup förståelse för de teoretiska och tekniska grunderna, måste yrkesverksamma inom detta område kunna tillämpa tekniken för att utmanande problem och integrera den med andra tekniker. Sökande förväntas ha en tillräcklig bakgrund inom datavetenskap och goda kunskaper i programmering. De tre första terminerna omfattar inte bara grundläggande kurser i teoretisk datalogi och programmering, men även valbara kurser, såsom artificiell intelligens, databaser och data mining, konstruktion och programmering av dataspel, informationssäkerhet, avancerade datorgrafik, människa-datorinteraktion och teoretisk datalogi. De flesta kurser har föreläsningar i teori och teknik, som sedan tillämpas i praktiskt laboratoriearbete. Vissa kurser har också projekt och seminarier. Programmet erbjuder fem inriktningar: Visualisering och datorgrafik (ny 2016) Artificiell intelligens och Data Mining Datornätverk, distribuerade system och säkerhet Inbyggda system Programmering och programvara metoder. Det är inte obligatoriskt att följa en specialisering: du kan också skräddarsy din egen kombination av kurser, med full valfrihet. Alla inriktningar ges i Linköping, utom Visualisering och datorgrafik, som ges vid Campus Norrköping. I sista terminen du skriver en avhandling, antingen på egen hand eller med en annan student. Arbetet kan utföras i samarbete med ett företag, eller som ett forskningsprojekt inom universitetet. Linköpings universitet är hem till en av de viktigaste centra av datateknik i norra Europa. Med 20 professorer, är det känt för högsta kvalitet forskning och utbildning. I anslutning till campus är Mjärdevi Science Park, en inkubator med 300 kunskapsintensiva företag där många av våra alumner är anställda. Karriärmöjligheter Efter avslutad detta program kommer du att ha den kompetens som krävs för att få arbete i spetsen för modern programvara och datorsystem teknik, som ett operativsystem designer, Internet säkerhetsspecialist, eller med visualisering inom områden som medicin, affär, och samhällsvetenskap. Du kan också välja en karriär inom forskning eller fortsatta studier mot en doktorsexamen. [-]

Civilingenjör I Industriell Ekonomi

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Detta program är för studenter med en gedigen teknisk bakgrund, företrädesvis en BA. Du kommer att få de verktyg som behövs för att integrera teknik, förvaltning och matematik, förbereda dig för en ledande roll inom industrin eller en akademisk karriär. [+]

Detta program är för studenter med en gedigen teknisk bakgrund, företrädesvis en BA. Du kommer att få de verktyg som behövs för att integrera teknik, förvaltning och matematik, förbereda dig för en ledande roll inom industrin eller en akademisk karriär. Programmet ger kunskaper i industriell ekonomi genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt, vilket ger dig kompetens att anta förändringar i den industriella miljön på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Grundläggande kurser inom projektledning och organisation, ledningssystem och hållbarhet, produktionsplanering och kontroll, och kvalitetsstyrning kommer att hjälpa till att sätta dina ingenjörskonst i en industriell ekonomi sammanhang. Efter den första terminen, kommer du att följa en av två profiler: Operations Management eller miljö Innovation Management. Programbeskrivning Programmet ger kunskaper i industriell ekonomi genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt, vilket ger dig kompetens att anta förändringar i den industriella miljön på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Grundläggande kurser inom projektledning och organisation, ledningssystem och hållbarhet, produktionsplanering och kontroll, och kvalitetsstyrning kommer att hjälpa till att sätta dina ingenjörskonst i en industriell ekonomi sammanhang. Efter den första terminen, kommer du att följa en av två profiler: Operations Management eller miljö Innovation Management. Verksamhetsstyrningsprofil behandlar verksamheten ledningsfrågor inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, ger metoder för att skapa och upprätthålla effektiva organisationer. En central idé är hur man kan förbättra processer för att ge maximal konsumentfördelar genom optimal användning av tillgängliga resurser. Du får inblick i den tekniska utvecklingen och undersöka ekonomiska och tekniska konsekvenserna av operativa beslut. Kvalitet är en annan viktig modul, som introducerar begreppen lean production och Six Sigma-metodik. För den avslutande projektkursen (12 hp), kommer du att tillämpa dina kunskaper genom att lösa verkliga problem produktionsstyrning. Miljö Innovation Management profil fokuserar på utveckling och kommersialisering av resurseffektiva produkter och hållbara lösningar, tittar på innovation i storföretag samt företagande nystartade företag. I den slutliga innovation och entreprenörskap projektkurs (12 hp), får du lära dig hur man ska hantera utmaningarna i samband med innovativ verksamhet. Förutom profilspecifika kurser, innehåller programmet obligatoriska kurserna i företagens sociala ansvar (CSR) och vetenskap och forskningsmetodik, att förbereda dig för arbetet med att upprätta en masteruppsats. Avhandlingen skrivs vanligtvis med en annan student och i nära samarbete med ett företag. Detta kan vara ett litet lokalt företag eller en global industrikoncern som Ericsson eller Scania. Undervisade kurser kännetecknas av en nära relation mellan lärare och elever, med mindre klasser och livliga gruppdiskussioner. Kurser bedöms genom skriftliga prov och inlämningsuppgifter, samt genom gruppbaserad projektarbete. Linköpings universitet är ett svenskt pionjär inom ledarskapsutbildning och har en stark tradition av industriell teknik, går tillbaka till början av universitetet på 1970-talet. Tack vare våra erfarna och kvalificerade lärare, kan du vara säker på att nå framgång. Du kommer att hitta ett varmt välkomnande miljö och ett pulserande elev gemenskap. Såsom alltid är fallet med Linköpings universitet, finns det en stark industri närvaro, med gästföreläsningar från prominenta företrädare och fall på verkliga exempel. Karriärmöjligheter Våra studenter njuter intressanta karriärer som FoU chefer i teknikintensiva företag, eller som CTOs i mindre företag och nystartade företag. Efter avslutad programmet kommer du vara kvalificerad för tekniska positioner i företag och myndigheter som rådgivning, investeringsstrategier, produktionsplanering och kontroll, förnybar energi, miljö konsult- och avfallshantering. Oavsett vilken profil du väljer, kommer du också vara beredd på en akademisk karriär, om du vill fortsätta till forskning och bedriva forskarutbildning. [-]

Civilingenjör I Maskinteknik

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Maskinteknik masterprogrammet behandlar produktutvecklingscykeln från ett ingenjörsperspektiv, som omfattar allt från idé till färdig produkt. Programmet börjar med en löptid på traditionella verkstads, matematik och datorprogrammering kurser, som alla är obligatoriska. Dessa kurser förbereda studenterna för fortsatta studier inom ett av programmets specialisering områden. [+]

Maskinteknik masterprogrammet behandlar produktutvecklingscykeln från ett ingenjörsperspektiv, som omfattar allt från idé till färdig produkt. Programmet börjar med en löptid på traditionella verkstads, matematik och datorprogrammering kurser, som alla är obligatoriska. Dessa kurser förbereda studenterna för fortsatta studier inom ett av programmets specialisering områden. Programbeskrivning Maskinteknik masterprogrammet behandlar produktutvecklingscykeln från ett ingenjörsperspektiv, som omfattar allt från idé till färdig produkt. Programmet börjar med en löptid på traditionella verkstads, matematik och datorprogrammering kurser, som alla är obligatoriska. Dessa kurser förbereda studenterna för fortsatta studier i en av programmets specialisering områden: Engineering Systems Design - omfattar alla aspekter från klassisk maskin design till mekatronik Mekanik - omfattar klassiska och moderna tillämpad mekanik med ett starkt fokus på modellering och simulering. Manufacturing Engineering and Management - spänner över området mellan automatiserade tillverkningsprocesser och styrning av leveranskedjan. Den sista terminen i maskinteknik masterprogrammet ägnas åt ett examensarbete. Karriärmöjligheter Verkstadsindustrin är en av de bredaste tekniska discipliner, och akademiker har goda möjligheter till anställning i nästan alla sektorer av verkstadsindustrin. Mekaniska ingenjörer kan vara med produktion, distribution och användning av energi; design och utveckling av maskiner, fordon och transportsystem; och behandlingen av materialen. De arbetar ofta med att utveckla nya lösningar på miljöproblem. Mekaniska ingenjörer förväntas vara kreativ, ha bred kunskap och arbete som en medlem av ett multidisciplinärt team. [-]

Msc Design

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping Norrköping + 1 fler

Detta program omfattar etablerade och innovativa designkoncept i en unik tvärvetenskaplig inställning. Studio kurser utgör ryggraden i programmet, vilket ger grunderna i att arbeta med samhällsutmaningar. Utmaningarna definieras på årsbasis, från matavfall och Artighet till Nomadic välfärd. [+]

Den nya masterprogrammet i Design erbjuder en studiobaserad, tvärvetenskapligt angreppssätt för att designa, med samarbeten lösa samhällsproblem. Detta program omfattar etablerade och innovativa designkoncept i en unik tvärvetenskaplig inställning. Studio kurser utgör ryggraden i programmet, vilket ger grunderna i att arbeta med samhällsutmaningar. Utmaningarna definieras på årsbasis, från matavfall och Artighet till Nomadic välfärd. Programmet har tre designspår, så att du kan utveckla din kompetens inom ett område med specialitet. Nuvarande spår är Sustainable Futures, Transformative Service och Visual Media. Observera att detta program har en multi-campus inställning, med kurser i Linköping och Norrköping samt på nätet. Programbeskrivning Den nya masterprogrammet i Design erbjuder en studiobaserad, tvärvetenskapligt angreppssätt för att designa, med samarbeten lösa samhällsproblem. Etablerade och innovativa designkoncept ingår i en unik tvärvetenskaplig inställning över campus. Företag, organisationer och myndigheter står inför allt mer komplexa utmaningar som kräver innovativa metoder. Alltmer är designområdet väntas komma med svar och bidra till framsteg. Syftet med detta program är att utbilda kvalificerade och säker designers som kan komma in dessa komplexa sammanhang ta på sig en ledande roll och samarbete skapa fasta, hållbara lösningar. Vi når ut till studenter med olika bakgrund - inte nödvändigtvis med tidigare akademiska konstruktions kvalifikationer, men med utmärkt design förmåga och en önskan att utveckla konstruktion bortom specifika material och discipliner. Detta program omfattar etablerade och innovativa designkoncept i en unik tvärvetenskaplig inställning. Studio kurser utgör ryggraden i programmet, vilket ger grunderna i att arbeta med samhällsutmaningar. Utmaningarna definieras på årsbasis, från matavfall och Artighet till Nomadic välfärd. Teoretiska kurser och designprojekt löpa parallellt studioarbete. Du utvecklar allmänna färdigheter och kunskaper om konstruktion underlättande, medskapande metoder och designhistoria. Du lär dig om att designa och förändring och hur man gör utforma en strategisk metod som är inbäddad i organisationer. Projekten genomförs i blandad kompetensgrupper, ibland med studenter från andra program, över campus med blended learning, med hjälp av fysiska och digitala resurser. Du interagerar med företag, organisationer och företagare. Valbara kurser är strukturerade i spår så att du kan utveckla färdigheter inom ett område med specialitet. Nuvarande spår som erbjuds är: Sustainable Futures - Design av hållbara system, med tillhörande affärsmodeller, produkter och tjänster. Projektbaserade utforskning av framtida lösningar som kan ytterligare en övergång till ett hållbart samhälle och bemyndigar folk interagerar med dessa system. Transformative service - Design och innovation för tjänstesektorn, inklusive välfärd och industriell service. Engagera människor i centrum av designprojekt och utveckla servicekoncept och sociala innovationer för att underlätta omvandlingen av praxis samt co-värdeskapande. Visuella medier - Design av interaktiva visuella miljöer, som går utöver skärmar och handhållna enheter mot förstärkta och uppslukande metoder. Studiobaserad utforskning av avancerade koncept i skärningspunkten mellan grafisk design, interaktionsdesign och informationsvisualisering. För din avhandling, är du förväntas genomföra ett enskilt projekt som omfattar praktiskt designarbete och skriva en avhandling. Linköpings universitet är ett av Sveriges ledande designforskningsuniversitet, med världsledande forskning till design för tjänster, en state-of-the-art anläggning för visuella medieforskning, och ett starkt team ägnas åt design och hållbarhet. Karriärmöjligheter MSc Design utexaminerade kommer att förberedas för avancerade karriärer som formgivare i tvärvetenskapliga konstruktionsmiljöer. Du kan få arbete - som interaktionsdesigners eller produktdesigners - med att utforma för service eller politik - i den offentliga eller frivilliga sektorn - som entreprenör eller med nystartade företag - med initiativ för social innovation - i stadsplaneringen eller design för hållbarhet - i kommunikationsområdet - med etablerade industriella aktörer som vill se över sina innovationsprocesser. Naturligtvis kommer du också vara berättigad till en karriär som doktorand i design. [-]

Msc I Ekologi Och Miljö

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Ekologi och miljö masterprogrammet förbereder eleverna för att arbeta med förvaltning av ekosystem, ekologiska samhällen och befolkningar, baserad på en ingående kunskap om ekologiska begrepp och teorier. [+]

Ekologi och miljö masterprogrammet förbereder eleverna för att arbeta med förvaltning av ekosystem, ekologiska samhällen och befolkningar, baserad på en ingående kunskap om ekologiska begrepp och teorier. Programmet har ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt till ekologi och dess tillämpningar i samhället. Studenterna får utbildning i praktiska områden såsom: experimentets utformning, tolkning av data, ekologiska fältarbete och teoretisk modellering, både i ett klassrum och genom fältarbete. Programbeskrivning Ekologi och miljö masterprogrammet förbereder eleverna för att arbeta med förvaltning av ekosystem, ekologiska samhällen och befolkningar, baserad på en ingående kunskap om ekologiska begrepp och teorier. Programmet har ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt till ekologi och dess tillämpningar i samhället. Studenterna får utbildning i praktiska områden såsom: experimentets utformning, tolkning av data, ekologiska fältarbete och teoretisk modellering, både i ett klassrum och genom fältarbete. Programmet har ett starkt fokus på den praktiska tillämpningen av ekologisk kunskap i samhället. Det tar upp till exempel miljö- och naturresursförvaltning, och studerar hur samverkan med olika intressenter påverkar detta. Kurserna omfattar befolknings ekologi, gemenskap ekologi och ekologi system teorier, inklusive deras förhållande till dagens miljöproblem. Dessutom har programmet en praktikperioden och en kurs som fokuserar på ekologisk beslutsstöd för skogs- och jordbruk. Eleverna har möjlighet att ta valbara kurser, såsom bedömning av miljöpåverkan. Den viktigaste delen av programmet är ett ettårigt examensarbete där studenterna tillämpa sina teoretiska och metodologiska kunskaper. Projektet kan kopplas till aktuella forskningsprojekt vid biologi avdelningen såsom: bevarande ekologi, ekologi grunt vatten, konstruktion och hantering av behandlings våtmarker, spatiotemporala ekologi, och befolkningen och samhällsekologi. Alternativt kan examensarbete utföras vid ett universitet eller forskningsinstitut i utlandet, i ett område som tropisk ekologi eller ekologisk ingenjörskonst. Programmet betonar också behovet av matematiska modeller och statistiska analyser för att hantera komplexa ekologiska och miljöproblem. Exempel på sådana applikationer är: identifiera grödor förvaltningsstrategier för effektiv biologisk kontroll, att förstå effekterna av livshistoriestrategier på risken för befolkningen utrotas i en variabel miljö och utvärdera bevarandestatus för naturreservat och hur de ska hanteras. Karriärmöjligheter Akademiker i ekologi och miljö programmet är väl förberedda att arbeta med miljöfrågor och naturvårdsbiologi inom områden som: hållbar användning av naturresurser inom skogsbruk, jordbruk eller limnologi. Akademiker är också väl förberedda för fortsatta studier mot en doktorsexamen. [-]

Msc I Elektronik

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Masterprogrammet i elektronik Engineering fokuserar på utformningen av integrerade kretsar och system-on-chip i avancerad teknik halvledar. Detta kräver ett brett spektrum av kunskaper och färdigheter inom många områden inom teknik och vetenskap, långt bortom läroplanen för traditionell elektronik utbildning. [+]

Masterprogrammet i elektronik Engineering fokuserar på utformningen av integrerade kretsar och system-on-chip i avancerad teknik halvledar. Detta kräver ett brett spektrum av kunskaper och färdigheter inom många områden inom teknik och vetenskap, långt bortom läroplanen för traditionell elektronik utbildning. Programmet ger en konkurrenskraftig utbildning i digital, analog och radiofrekvens (RF) integrerade kretsar (IC) och System-on-Chip (SoC) design, i kombination med djup kunskap inom signalbehandling, applikationsspecifika processorer, inbyggda system design, moderna kommunikationssystem, och radio transceiver design. Programbeskrivning Masterprogrammet i elektronik Engineering fokuserar på utformningen av integrerade kretsar och system-on-chip i avancerad teknik halvledar. Detta kräver ett brett spektrum av kunskaper och färdigheter inom många områden inom teknik och vetenskap, långt bortom läroplanen för traditionell elektronik utbildning. Programmet ger en konkurrenskraftig utbildning i digital, analog och radiofrekvens (RF) integrerade kretsar (IC) och System-on-Chip (SoC) design, i kombination med djup kunskap inom signalbehandling, applikationsspecifika processorer, inbyggda system utformning , moderna kommunikationssystem, och radio transceiver design. Det moderna samhället beror i stor utsträckning på tillförlitliga och effektiva elektronik. Mobiltelefoner, internet, datorer och TV-apparater är bara några exempel som ständigt förbättra när det gäller funktionalitet, prestanda och kostnad. Dessutom har ett växande antal koncept och tekniker avsevärt förbättra områden som mobil- och bredbandskommunikation, sjukvård, fordonsteknik, robotteknik, energisystem hantering, underhållning, hemelektronik, allmän säkerhet och trygghet, industriella tillämpningar och mycket mer. Detta tyder på att det kommer att finnas stora industriella möjligheter i framtiden, och en stor efterfrågan på kvalificerade ingenjörer med de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda utformningen av sådana komplexa integrerade kretsar och system. Programmet arrangeras av flera starka divisioner vid Institutionen för elektroteknik och institutionen för datavetenskap. Dessa avdelningar, som omfattar mer än 60 forskare och 10 internationellt erkända professorer, har utmärkt undervisning erfarenhet, världsklass forskning som täcker nästan hela det integrerade elektronikkonstruktion, state-of-the-art laboratorier och designmiljöer, och nära forskningssamarbete med många företag över hela världen. Programmet inleds med kurser i digital kommunikation, digitala integrerade kretsar, digital systemkonstruktion, analoga integrerade kretsar, och en introduktion till radioelektronik, vilket ger en solid grund för fortsatta studier. Senare, möjliggör ett stort urval av kurser studenter att välja mellan två stora spår: System-on-Chip med fokus på digital system-on-chip design och inbyggda system Analog / digital och RF IC design med fokus på design av blandade analoga / digitala och radiofrekventa integrerade kretsar. Programmet erbjuder flera stora designprojektkurser, vilket ger goda möjligheter för studenter att förbättra sina färdigheter genom att använda state-of-the-art kretsen och systemdesign miljöer och CAD-verktyg som används inom industrin idag. Till exempel kommer elever som läser kursen VLSI Design utforma riktiga marker med vanlig CMOS-teknik som kommer att skickas för tillverkning, mäts och utvärderas i en uppföljningskurs. Endast ett fåtal universitet i världen har know-how och förmåga att tillhandahålla sådana kurser. Karriärmöjligheter Detta masterprogram bygger på internationellt erkänd utbildning och forskning om inbyggda elektroniken, som har producerat många duktiga elektronikingenjörer arbetar idag i ledande företag och forskningsorganisationer över hela världen. Programmet är också starkt stöd av elektronikföretag i Sverige. Utexaminerade från detta program kan förvänta goda karriärmöjligheter i större forsknings- och utvecklingscentra, både inom industrin och i akademiska institutioner över hela världen. De utexaminerade är särskilt utbildade och kvalificerade att arbeta som IC konstruktörer i stora halvledar, IC och telekomföretag. Dessutom är elektronik i allmänhet den viktigaste delen av produktutvecklingen för många företag i IT-branschen och det finns ett brett utbud av arbetstillfällen för expertelektronikingenjörer. [-]

Msc I Flygteknik

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Masterprogrammet i Aeronautical Engineering vid Linköpings universitet erbjuder en helhetssyn på flygplansdesign. Ett flygplan är en komplex, integrerad, nära förbunden system med olika tekniker och discipliner såsom: aerodynamik, struktur, framdrivning, ställdonssystem och andra system ombord. [+]

Masterprogrammet i Aeronautical Engineering vid Linköpings universitet erbjuder en helhetssyn på flygplansdesign. Ett flygplan är en komplex, integrerad, nära förbunden system med olika tekniker och discipliner såsom: aerodynamik, struktur, framdrivning, ställdonssystem och andra system ombord. Samtliga dessa områden måste optimeras för att uppnå den funktionalitet och den effektivitet som krävs av ett flygplan. Den senare delen av programmet innebär ett projekt där dessa discipliner möts och utmanar eleverna att konstruera, bygga och flyga ett flygplan eller en skalan version av en. flygteknik Masterprogrammet i Aeronautical Engineering vid Linköpings universitet erbjuder en helhetssyn på flygplansdesign. Ett flygplan är en komplex, integrerad, nära förbunden system med olika tekniker och discipliner såsom: aerodynamik, struktur, framdrivning, ställdonssystem och andra system ombord. Samtliga dessa områden måste optimeras för att uppnå den funktionalitet och den effektivitet som krävs av ett flygplan. Den senare delen av programmet innebär ett projekt där dessa discipliner möts och utmanar eleverna att konstruera, bygga och flyga ett flygplan eller en skalan version av en. Linköping är flyg Sveriges huvudstad och en av få städer luftfarten i världen. Saab Aeronautics, producenten av den mycket framgångsrika Gripen, är en viktig aktör i regionen. Andra närstående företag och inrättningar militära luftfarten som stärker Linköpings flyg karaktär ligger i eller nära staden. Aeronautical Engineering program drar nytta av detta, eftersom en del av lärarna har anknytningar till industrin. Dessutom finns det nära forskningssamarbete mellan universitet och industri. Det första året av programmet behandlar grunderna i flygteknik, såsom: flygplan konstruktion, aerodynamik, teknik systemdesign, produktmodellering, och flygplanssystem och installation. Under hela programmet ägnas särskild uppmärksamhet ges till en grundlig progression med betydande användning av modern teknik designverktyg. Ett projekt startas i den andra halvan av det första året och fortsätter genom den första halvan av det andra året. Valbara kurser ge eleverna möjlighet att få bredare kunskaper inom andra områden, till exempel fordons aerodynamik och vindkraftverk teknik. Den sista terminen utgör en magisteruppsats och studenten förväntas presentera ett enskilt projekt med en uppsats. Karriärmöjligheter Den Flygteknik Masterprogrammet är utformat för att förbereda studenterna för karriärer inom flygindustrin, från konceptuell flygplan konstruktion och flygtekniska till närliggande områden som fordonsteknik eller vindkraftverk teknik. Studenterna kommer också vara beredd på en forskarkarriär. [-]

Msc I Intelligenta Transportsystem Och Logistik

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Norrköping

Detta program fokuserar på integration av IT och telekommunikation i transport- och logistiksystem, med syfte att öka effektiviteten, säkerheten, mobilitet och kundtillfredsställelse och minimerar miljöpåverkan minskar. [+]

Detta program fokuserar på integration av IT och telekommunikation i transport- och logistiksystem, med syfte att öka effektiviteten, säkerheten, mobilitet och kundtillfredsställelse och minimerar miljöpåverkan minskar. Genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt, kommer du att förvärva de kunskaper för att anta förändringar i den industriella miljön på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Programmet ger de verktyg som krävs för att förstå, utveckla och styra framtidens transportsystem och logistiksystem med hjälp av optimering, simulering och geografiska informationssystem. Du kommer att studera trafik och leveranskedjan modellering, mobil och trådlös telekommunikation, trafiksäkerhet och projektledning. Programbeskrivning Detta program fokuserar på integration av IT och telekommunikation i transport- och logistiksystem, med syfte att öka effektiviteten, säkerheten, mobilitet och kundtillfredsställelse och minimerar miljöpåverkan minskar. Väl utformade transport- och logistiksystem är grundläggande för individuell rörlighet, handel, välfärd och ekonomisk tillväxt. Med ständigt ökande trafikvolymer och varor, framtidens transportsystem står inför en enorm utmaning: Hur man balansera behovet av snabb, effektiv och hållbar transport med de negativa effekterna av trafikstockningar, föroreningar och dödsfall? Svaret ligger i en tätare integration av telekommunikation och informationsteknik i fordon och fysisk väginfrastruktur. Detta program ger verkstads- och ledarskap som krävs för att utforma, planera, analysera och hantera transport- och logistiksystem. Genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt, kommer du att förvärva de kunskaper för att anta förändringar i den industriella miljön på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Programmet ger de verktyg som krävs för att förstå, utveckla och styra framtidens transportsystem och logistiksystem med hjälp av optimering, simulering och geografiska informationssystem. Du kommer att studera trafik och leveranskedjan modellering, mobil och trådlös telekommunikation, trafiksäkerhet och projektledning. För den andra och tredje terminen kan du välja mellan trafikprofil och logistik profil. Den sista terminen är tillägnad din avhandling, som vanligtvis är skriven i nära samarbete med ett företag, stad eller statlig myndighet. Du behöver starka mattekunskaper och ett analytiskt sinne: programmeringsvana är en klar fördel. Du kommer att utföra gruppbaserade laborationer och projektarbeten. Många kurser utvärderas fortlöpande genom inlämningsuppgifter och rapporter. Muntlig och skriftlig kommunikation är en integrerad del av programmet, för att förbereda studenterna för internationella befattningar. Du kommer att vara i frontlinjen av svenska transportforskning. Linköpings universitet är det samordnande universitetet i den svenska nationella forskarskolan av ITS (Intelligent Transport Systems). Universitetet är också en medlem av dess-EduNet, nätverket för utbildning om intelligenta transportsystem. Karriärmöjligheter Med teknik profil och transportsystem kompetens, kommer du att ha ett brett utbud av utmanande karriärmöjligheter. Många av våra alumner arbetar som trafikingenjörer, som är anställda av en stad eller som konsulter. Du kan också bli en logistikchef med ett produktionsbolag, kontroll av hela logistikkedjan. Ett annat alternativ är att arbeta för ett teknikföretag som utvecklar trafik- och transportsystem, som Ericsson, där dina kunskaper kommer att vara mycket användbart. Studenterna kommer också att vara väl förberedda för en forskningskarriär. [-]

Msc I Kommunikationssystem

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Communication Systems Programmet erbjuder en bred läroplan i kommunikationssystem, med fokus på de grundläggande principerna för systemteknik och utformning av digitala och trådlösa kommunikationssystem. Programmet har en gedigen teoretisk bas i kommunikationssystem teknik. Ämnena innefattar bland annat kommunikationsteori, kodning, modulering, signalbehandling, och utformningen och optimering av kommunikationssystem och nätverk. [+]

Communication Systems Programmet erbjuder en bred läroplan i kommunikationssystem, med fokus på de grundläggande principerna för systemteknik och utformning av digitala och trådlösa kommunikationssystem. Programmet har en gedigen teoretisk bas i kommunikationssystem teknik. Ämnena innefattar bland annat kommunikationsteori, kodning, modulering, signalbehandling, och utformningen och optimering av kommunikationssystem och nätverk. Detta program är mycket konkurrenskraftiga, och studenter kommer att behöva avancerade färdigheter i matematik och en stark känsla av engagemang. Programbeskrivning Communication Systems Programmet erbjuder en bred läroplan i kommunikationssystem, med fokus på de grundläggande principerna för systemteknik och utformning av digitala och trådlösa kommunikationssystem. Vi lever i en allt mer nätverkssamhälle. Antalet mobilanvändare ökar med 50 miljoner per månad, medan video streaming och sociala nätverk driver datavolym krav. Nya applikationer för Internet-of-saker att revolutionera de kommande decennierna genom att skapa en paradigm där maskiner kommunicerar med varandra. Den exponentiella tillväxten i användningen av kommunikationsutrustning behöver duktiga ingenjörer för att driva den tekniska utvecklingen och inspirera till nya uppfinningar. Communication Systems Masterprogrammet har en gedigen teoretisk bas i kommunikationssystem teknik. Ämnena innefattar bland annat kommunikationsteori, kodning, modulering, signalbehandling, och utformningen och optimering av kommunikationssystem och nätverk. Detta program är mycket konkurrenskraftiga, och studenter kommer att behöva avancerade färdigheter i matematik och en stark känsla av engagemang. Det första året (två termer) omfattar obligatoriska kurser i kommunikation systemteknik, såsom digital kommunikation, trådlös kommunikation, datanät och bild- och ljudkodning. Den tredje terminen erbjuder valbara kurser inom elektro-och datorteknik, matematik och fysik. Den innehåller också en obligatorisk projekt, då eleverna lär projektledning, tillämpa sina kunskaper för att bygga ett kommunikationssystem, och arbeta i team med andra studenter. Den sista terminen ägnas åt avhandlingen arbete som kan utföras i samarbete med en högteknologiskt företag, som Ericsson eller Saab, eller som ett internt projekt på universitetet. De flesta kurser har traditionella föreläsningar och handledning, och alla kurser inkluderar laborationer. Communications Systems division vid Linköpings universitet ligger i framkant av forskning 5G, nästa generations mobilnät teknik. Divisionen är särskilt känd för sin nyskapande forskning om massiva MIMO-system, som genomförs i samarbete med Lunds universitet, Ericsson och Bell Labs, bland andra. Divisionen är en partner i EU-sponsrade FP7-Mammoet projektet, och en medlem av den svenska regeringens strategiska initiativ ELLIIT och säkerhet-Link. Karriärmöjligheter Programmet förbereder studenterna för en karriär inom teknik inom olika grenar av telekommunikation, i traditionella kommunikationsföretag samt nystartade företag och företag som tar de första stegen i kommunikation för att förverkliga Internet-of-saker. Programmet gör också väl förberedda att genomföra forskarutbildning inom olika områden av kommunikation, såsom 5G, maskin-till-maskin kommunikation, satelliter, RFID och inomhuspositionering. Alumni av programmet har tagit på många olika yrken, såsom ledande programutvecklare, teknisk koordinator för produktutveckling, och forskare på försvarskommunikation. [-]

Msc Inom Hållbarhet Teknik Och Management

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Hållbarhets Engineering and Management masterprogrammet behandlar den mångfacetterade utmaningen att utveckla produkter, tjänster och tekniska system som bidrar till ökad resurseffektivitet och hållbarhet. [+]

Hållbarhets Engineering and Management masterprogrammet behandlar den mångfacetterade utmaningen att utveckla produkter, tjänster och tekniska system som bidrar till ökad resurseffektivitet och hållbarhet. Det är väl känt att den ekonomiska utvecklingen och människors välfärd är beroende av tillgången på råvaror och energi. Men utnyttjande av sådana naturresurser har många konsekvenser för miljön, såsom klimatförändringar, resursbrist och okontrollerad spridning av farliga ämnen. I tider av globala miljöproblem och oro på lång sikt tillgång till naturresurser såsom metaller och mineraler, incitament för att använda material och energi i intelligentare och effektivare sätt ökar bland regeringar, företag och andra organisationer. Programbeskrivning Hållbarhets Engineering and Management masterprogrammet behandlar den mångfacetterade utmaningen att utveckla produkter, tjänster och tekniska system som bidrar till ökad resurseffektivitet och hållbarhet. Det är väl känt att den ekonomiska utvecklingen och människors välfärd är beroende av tillgången på råvaror och energi. Men utnyttjande av sådana naturresurser har många konsekvenser för miljön, såsom klimatförändringar, resursbrist och okontrollerad spridning av farliga ämnen. I tider av globala miljöproblem och oro på lång sikt tillgång till naturresurser såsom metaller och mineraler, incitament för att använda material och energi i intelligentare och effektivare sätt ökar bland regeringar, företag och andra organisationer. McKinsey, en av de största managementkonsultföretag i världen, har betonat det brådskande behovet av en resurs revolution. Målet är att ta itu med de förväntade ekonomiska och politiska konsekvenserna av resursbrist, stadigt ökande föroreningsnivåer från primärproduktion och den ojämna fördelningen av naturresurser mellan regioner. Företagen därmed inför utmaningen att leverera ökande mängder av produkter och tjänster samtidigt på samma gång förhindra utarmning av naturresurser, minska kostnaderna och bidra till ett hållbart samhälle. Detta masterprogram erbjuder en unik kunskapsprofil och syftar till att utbilda framtidens ingenjörer som kan bidra till en sådan samhälls övergång till en mer effektiv användning av naturresurser. Mer specifikt kommer du lära dig att kombinera en tvärvetenskaplig systemperspektiv med kunskaper i modern miljö och energiteknik. Med en sådan proaktiv och helhetssyn, miljöproblem kan ofta avsevärt begränsas eller förhindras, utan att äventyra människors välbefinnande. Programmet kombinerar perspektiv två forskargrupper - Energisystem och Industriell miljöteknik - vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Dessa grupper behandlar systemlösningar och state-of-the-art forskning inom områden som: förnybar energi och biobränslen, energieffektivitet, avfallshantering, stads-och deponi mining, företagens miljöstyrning och integrerade produkterbjudanden-tjänster. Flera lösningar för förnybar energi har redan genomförts i regionen, vilket innebär att du kommer att få möjlighet att se hur en sådan miljöteknik fungerar i praktiken. Dessutom finns det en nationell spetsforskning center på biogasproduktion och användning ligger vid universitetet, som innebär ett stort nätverk av akademiska, industri-relaterade och offentliga aktörer. Programmets första terminen har introduktionskurser inom miljöteknik och energisystem, och kurser i traditionella ingenjörsämnen som produktutveckling och projektledning. Den andra och tredje termer innebär specialisering i begrepp, strategier och metoder för att uppnå en mer effektiv användning av material och energi, på företaget, mellan företag och samhällsnivå. Dessa termer inkluderar också kurser för utveckling och genomförande av hållbarhetskoncept och strategier som innovativt företagande och innovation management. Exempel på kurser inom programmet är: Energisystem, stora tekniska system och miljö, Energy Systems Analysis, innovativt företagande, Biobränslen för transport, Industrial Ecology, ledningssystem och hållbarhet, innovation och resurseffektiva produkter. Programmet avslutas med ett examensarbete (30 hp) i fjärde terminen. Karriärmöjligheter Miljöteknik, inklusive förnybar energilösningar, är en av de snabbast växande branscher i såväl Sverige som i många andra länder. Hållbarhets teknik och management program kvalificerar studenterna för verkstadspositioner i företag och myndigheter som arbetar med energirådgivning, investeringsstrategier, utveckling av lokala och regionala system för energidistribution och produktion, utveckling av nya produkter och tjänster, förnybar energi, miljörådgivning, avfallshantering och återvinning och strategisk miljöledning. Flera tidigare studenter har också valt en karriär inom den akademiska världen, bedriver doktorandstudier vid Linköpings universitet eller vid andra universitet i hela världen. [-]

Msc Inom Materialvetenskap Och Nanoteknologi

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Materialvetenskap och nanoteknik (MSN) masterprogrammet är en konkurrenskraftig utbildning program som ger studenterna specialistkunskap inom området av nya material. De enorma framsteg inom modern teknik och produkter under de senaste decennierna har förlitat sig till stor del på utvecklingen inom materialvetenskap och teknik. [+]

Materialvetenskap och nanoteknik (MSN) masterprogrammet är en konkurrenskraftig utbildning program som ger studenterna specialistkunskap inom området av nya material. De enorma framsteg inom modern teknik och produkter under de senaste decennierna har förlitat sig till stor del på utvecklingen inom materialvetenskap och teknik. Vikten av avancerade material i dagens teknik är bäst exemplifieras av de starkt renade halvledarkristaller, som är grunden för den elektroniska ålder. Framtida implementeringar och tillämpningar av material i elektronik och fotonik involverar ämnen som nanoskala fysik, molekylär elektronik och icke-linjär optik. Programbeskrivning Materialvetenskap och nanoteknik (MSN) masterprogrammet är en konkurrenskraftig utbildning program som ger studenterna specialistkunskap inom området av nya material. De enorma framsteg inom modern teknik och produkter under de senaste decennierna har förlitat sig till stor del på utvecklingen inom materialvetenskap och teknik. Vikten av avancerade material i dagens teknik är bäst exemplifieras av de starkt renade halvledarkristaller, som är grunden för den "elektroniska ålder. Framtida implementeringar och tillämpningar av material i elektronik och fotonik involverar ämnen som nanoskala fysik, molekylär elektronik och icke-linjär optik. Med stöd från internationellt konkurrenskraftiga forskningen i materialfysik vid Linköpings universitet, har programmet etablerats med olika funktioner som ger studenter på hög nivå tvärvetenskaplig utbildning i grundläggande fasta tillståndets fysik och materialvetenskap inom följande områden: Elektroniskt material och anordningar Yta och nanovetenskap Teori och modellering av material Ekologiskt / molekylär elektronik och sensorer. Programmet betonar förståelsen av vetenskapliga principer och utveckling av personliga och yrkesmässiga färdigheter i att lösa praktiska tekniska problem. Studierna inleds med obligatoriska kurser, inklusive nanoteknik, kvantmekanik, ytfysik och fysik kondenserad materia, för att ge studenterna en solid kunskapsbas för moderna materialvetenskap och nanoteknologi. Dessutom, genom kurser i experimentell fysik och analysmetoder inom materialvetenskap, studenterna få omfattande utbildning i driften av avancerade instrument och utrustning som för närvarande används i forskning och utveckling av nya material. Ett stort utbud av valbara kurser erbjuds från den andra termen framåt, i nära anslutning till spjutspetsteknik. Dessa kurser ger studenterna ett brett perspektiv av dagens materialvetenskap forskning och länkar till applikationer inom halvledarteknik, optoelektronik, bioteknik (biokompatibilitet), kemiska sensorer och biosensorer, och mekaniska tillämpningar för hög hårdhet och elasticitet. Studenterna kommer också instrueras genom djupgående CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate) projektkurser, att utveckla färdigheter i kreativt tänkande och problemlösning. Studenter slutföra ett examensarbete inom materialvetenskap och nanoteknologi, antingen i en forskargrupp i egen regi eller i industrin. Karriärmöjligheter Programmet ger studenterna kunskap och färdigheter som krävs för modern vetenskap och teknik. Utexaminerade kommer att förberedas för karriärer inom den akademiska världen eller industrin i material relaterad forskning och utveckling. Forskningsverksamheten inom materialvetenskap vid Linköpings universitet är starkt kopplade till spjutspetsteknik inom området de. Därför är efterfrågan på talanger inom dessa områden stor både i forskningsinstitut och industrier. Till exempel, breda bandgap halvledare, högpresterande mjuka frågor, samt hybrid smarta material är av stort intresse i de branscher i Sverige och andra europeiska länder. Dessutom, eftersom materialvetenskap är ett prioriterat forskningsområde vid Linköpings universitet, finns det två tvärvetenskapliga PhD forskarskolor här: Agora materiella specialiserade på avancerade funktionella material Forum Scientium omfattar forskning inom naturvetenskap, teknik och biomedicin. Många av programmets studenter fortsätter sina avancerade studier på ett av dessa forskarskolor. [-]

Msc Inom Vetenskapen För Hållbar Utveckling

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Våra två-årigt program förbereder dig för en karriär inom forskning eller i en icke-akademisk miljö. Våra studenter har gått vidare till positioner i forskningsinstitut, miljöorganisationer, företag, icke-statliga organisationer, provisioner avrinnings, konsulter, kraftbolag och mellanstatliga miljömyndigheter. [+]

Vill du lära dig att ta itu med globala miljöutmaningar och bidra till en mer hållbar värld? Eller hur man får ett tvärvetenskapligt perspektiv på hållbarhetsfrågor och övnings praktisk inlärning med studenter från hela världen? Då bör du överväga vår masterprogrammet. Våra två-årigt program förbereder dig för en karriär inom forskning eller i en icke-akademisk miljö. Våra studenter har gått vidare till positioner i forskningsinstitut, miljöorganisationer, företag, icke-statliga organisationer, provisioner avrinnings, konsulter, kraftbolag och mellanstatliga miljömyndigheter. Laboratorie och GIS övningar, rumslig analys i Norrköping beslut Arena, studiebesök till lokala myndigheter och företag inom sektorn och rollspel verkstäder miljö runt komplexa miljöförhandlingar är bara några av de sätt på vilka du kommer att lära sig att ta itu med verkliga problem. Banbrytande med ett helhetsperspektiv Vår tvärvetenskapligt perspektiv är fast förankrad i vår forskningsmiljö, med lärare från akademisk bakgrund som sträcker sig från humaniora till sociala och naturvetenskap. Programmet kommer att ge dig ett helhetsperspektiv, med att förbättra dina kunskaper om komplexa frågor om hållbarhet möjligheter. Högsta kvalitet och tillfredsställelse Vetenskapen i programmet för hållbar utveckling är den enda i sin kategori tilldelas högsta kvalitet ranking i Sverige av svenska högskoleförordningen myndigheten. År 2015, våra elever bedömde sin tillfredsställelse med vårt program på 4,6 av 5 möjliga, som placerat oss fjärdedel av alla program på Linköpings universitet. Universitetet ligger på en grön campus bara en kort cykeltur till centrum och nära till skog och parker. Programbeskrivning Vetenskap för hållbar utveckling är en tvåårig, heltidsstudier program som ger en stark grund för en karriär relaterad till hållbar utveckling och miljöförändringar. Programmet fokuserar på kritisk analys av miljöproblem och tillämpa vetenskap för att lösa verkliga problem. Den består av kärn- och specialkurser följt av examensarbetet. Efter genomgången av programmet studenterna får en magisterexamen i Science med inriktning mot miljövetenskap. grundläggande kurser I grundläggande kurser, eleverna får kunskaper om teorier, metoder, tekniker och metoder från olika vetenskapliga discipliner (såsom kritisk analys av hållbarhetsperspektiv, varukedjan analys, indikatorer, resurshantering, och GIS). De lär sig också att utveckla allmänna analytiska färdigheter som gör det möjligt för dem att tolka, design, kommunicera och genomföra hållbarhet och miljöfrågor. De utvecklar problemlösningsförmåga och anpassningsförmåga kompetens, som kommer att vara nödvändig för att professionell framgång. "Kurserna täcker ett brett spektrum av ämnen - från klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald till feminism och kolonisering. Även eleverna kommer från hela världen - det är inte bara roligt att utsättas för en sådan enorm mångfald av kulturer, men i klassen, det känns faktiskt som en globalt samarbete för att ta itu med dessa frågor "Karolina Gurjazkaite! SPECIALISERING I den tredje sikt studenter börjar specialisera sig. Valbara kurser erbjuds som utbildar sin forskning kompetens och ger möjlighet för praktik på företag, organisationer eller forskningsinstitut i Sverige eller utomlands. Studenterna på vårt program har möjlighet att utforma sin egen profil. För att stödja denna process, är studenter erbjuds en rad seminarier som mentor sessioner med nyckelpersoner i hela sin utbildning. Dessa workshops styra elevernas specialisering vägar. Unik inlärningsportfölj En unik aspekt av programmet är inlärningsportfölj övningar som varje elev förbereder för att passa deras särskilda akademiska behov och intressen (under fakultet vägledning). Inlärningsportfölj består av flera steg under programmet, som sträcker sig från reflektion på elevernas kompetens och färdigheter, individuell målsättning, och progression i sina färdigheter i akademiskt skrivande. Studenterna får ett större fokus på sina specifika kunskaper och portföljen främjar förmågan hos både kritiskt tänkande och ökad självkännedom, som båda kommer att vara viktigt för yrkeslivet. examensarbete I sista terminen, eleverna arbeta individuellt med ett projekt under ledning av personal. Magisteruppsats kan antingen ha en forskningsinriktning eller ske i samarbete med externa organisationer, företag, etc. Tidigare avhandlingar har tagit upp ett brett spektrum av miljöfrågor, vilket visar elevernas innovation och kreativitet, och lyfta fram socialt viktiga frågor. Karriärmöjligheter En karriär inom hållbar utveckling kommer sannolikt att överbrygga akademiska discipliner och kräver kompetens inom flera områden. Få universitet erbjuder ett så brett perspektiv mellan ämnesområden inom miljövetenskap som LiU gör. Programmet syftar till att förbereda eleverna för att arbeta med frågor som rör hållbar utveckling och miljöfrågor i internationella och nationella organ, universitet, kommuner, icke-statliga organisationer och internationella företag. Programmet förbereder också de studenter som vill bedriva forskarutbildning (PhD) i närliggande områden. [-]

Msc I Organisk Syntes / Läkemedelskemi

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Masterprogrammet Organic Synthesis / läkemedelskemi syftar till att ge studenterna kunskap om design, syntes och utvärdering av lågmolekylära biologiskt aktiva organiska ämnen. [+]

Masterprogrammet Organic Synthesis / läkemedelskemi syftar till att ge studenterna kunskap om design, syntes och utvärdering av lågmolekylära biologiskt aktiva organiska ämnen. Programmet erbjuder fördjupade kunskaper inom organisk syntes och farmaceutiskt aktiva föreningar, och kunskap om läkemedelskemi. Biologiskt aktiva substanser med låg molekylvikt utgör kärnan i life science-forskning. Kunskap om molekylära strukturer och deras egenskaper är avgörande för vår förståelse av ett stort vetenskapligt område, från farmaceutiskt aktiva föreningar till organisk elektronik och deras införlivande i diagnostiska verktyg såsom biosensorer. Programbeskrivning Masterprogrammet Organic Synthesis / läkemedelskemi syftar till att ge studenterna kunskap om design, syntes och utvärdering av lågmolekylära biologiskt aktiva organiska ämnen. Programmet erbjuder fördjupade kunskaper inom organisk syntes och farmaceutiskt aktiva föreningar, och kunskap om läkemedelskemi. Biologiskt aktiva substanser med låg molekylvikt utgör kärnan i life science-forskning. Kunskap om molekylära strukturer och deras egenskaper är avgörande för vår förståelse av ett stort vetenskapligt område, från farmaceutiskt aktiva föreningar till organisk elektronik och deras införlivande i diagnostiska verktyg såsom biosensorer. Tyngdpunkten i programmet är förståelsen av organisk syntes avseende biologiskt aktiva föreningar. Programmet börjar med kurser i organisk kemi och organisk syntes, byggnad från de grundläggande koncepten till avancerad nivå, följt av en introduktion i läkemedelskemi och farmaceutisk teknologi. Det omfattar också proteinkemi och biomolekylär design, som breddar elevernas kunskaper inom bio-organisk kemi. Programmet avslutas med ett examensarbete, antingen i en forskargrupp eller inom industrin. Våra forskningsanläggningar är väl utrustade med alla nödvändiga analytiska / diagnosverktyg som finns i industriella forskningsanläggningar. Karriärmöjligheter Efter den slutliga granskningen kommer studenterna ha fått teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet som krävs för att arbeta med organisk syntes inom läkemedelsindustrin. Möjliga arbetsgivare omfattar företag som sträcker sig från forskningsintensiva nystartade företag till stora läkemedelstillverkare med stor forskning och utveckling (R & D) avdelningar. Alternativt kan eleverna fortsätta bedriva forskning ledande till doktorsexamen. Forskartjänster inkluderar ett brett spann av arbete, från diagnos till att upptäcka kemiska föreningar. Exempel på det senare innefattar biosensorer för tidigt upptäckt av Alzheimers sjukdom. [-]

Msc I Statistik Och Data Mining

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Det finns en snabbt ökande efterfrågan på specialister som kan utnyttja den nya mängd information i stora och komplexa datamängder för att förbättra analysen, förutsägelse och beslutsfattandet. Programmet fokuserar på moderna utvecklingen vid korsningen av statistik, artificiell intelligens och databashantering, ge de studerande med unik kompetens som är attraktiva på arbetsmarknaden. [+]

Det finns en snabbt ökande efterfrågan på specialister som kan utnyttja den nya mängd information i stora och komplexa datamängder för att förbättra analysen, förutsägelse och beslutsfattandet. Programmet fokuserar på moderna utvecklingen vid korsningen av statistik, artificiell intelligens och databashantering, ge de studerande med unik kompetens som är attraktiva på arbetsmarknaden. Med tillväxten av datorns funktioner, är databaser blir större och mer komplexa, vilket gör traditionella statistiska metoder mindre effektiva, och i vissa fall olämpliga. Data från ekonomiska transaktioner, enskilda patientjournaler, sökning på Internet, och miljödata är bara några exempel på innehållet i enorma databaser som utmanar professionella analytiker. I dessa datarika miljöer metoder från data mining, maskininlärning, statistisk visualisering, beräknings statistik och andra datorintensiva statistiska metoder som ingår i programmet har blivit allt populärare med både statliga myndigheter och den privata sektorn. Programbeskrivning Det finns en snabbt ökande efterfrågan på specialister som kan utnyttja den nya mängd information i stora och komplexa databaser för att förbättra analysen, förutsägelse och beslutsfattandet. Programmet fokuserar på moderna utvecklingen i korsningen av statistik, maskininlärning, artificiell intelligens och databashantering, ge de studerande med unik kompetens som är attraktiva på arbetsmarknaden. Med tillväxten av datorns funktioner, är databaser blir större och mer komplexa, vilket gör traditionella statistiska metoder mindre effektiva, och i vissa fall olämpliga. Data från ekonomiska transaktioner, enskilda patientjournaler, sökning på Internet, och telekommunikation är bara några exempel på innehållet i enorma databaser som utmanar professionella analytiker. I dessa datarika miljöer, har metoder från data mining, maskininlärning, statistisk visualisering, beräknings statistik och andra datorintensiva statistiska metoder som ingår i programmet blivit allt populärare med både statliga myndigheter och den privata sektorn. Programmet är utformat för studenter som har grundläggande kunskaper i matematik, tillämpad matematik, statistik och datavetenskap och har en kandidatexamen i ett av dessa områden, eller en ingenjörsexamen. De flesta av de kurser som ingår i programmet ge studenterna djup teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet från stora mängder av laboratoriearbete. Eleverna ges möjlighet att lära sig: hur man använder klassificeringsmetoder för att förbättra en mobiltelefonens röstigenkänningsprogram förmåga att skilja vokaler i en bullrig miljö hur man kan förbättra riktad marknadsföring genom att analysera inköpsmönster i stormarknader "scanner databaser hur man bygger ett spamfilter hur man kan ge tidig varning om en finansiell kris genom att analysera frekvensen av krisrelaterade ord i finansmedia och internetforum hur man kan uppskatta effekten att ny lagstiftning trafiken kommer att ha på antalet dödsfall i trafikolyckor hur man använder en komplex DNA microarray dataset att lära sig om de faktorer som påverkar cancer hur interaktiv och dynamisk grafik kan användas för att fastställa ursprunget för en olivoljeprov. Programmet innehåller ett brett utbud av kurser som eleverna kan välja mellan. Studerande som är villiga att komplettera sina studier med kurser vid andra universitet har möjlighet att delta i utbytesstudier under den tredje terminen. Våra partnerprogram är noggrant utvalda för att täcka olika metodologiska perspektiv och tillämpade områden. Under sista terminen av programmet, eleverna får hjälp med att hitta ett privat företag eller en statlig institution där de kan arbeta för sin avhandling. Där kan tillämpa sina kunskaper på ett verkligt problem och möta människor som använder avancerad dataanalys i praktiken. Karriärmöjligheter Det finns en snabbt ökande efterfrågan på specialister som kan analysera stora och komplexa system och databaser med hjälp av moderna datorintensiva metoder. Business, telekommunikation, IT och medicin är bara några exempel på områden där våra studenter är i hög efterfrågan och finna avancerade analys positioner efter examen. Studenter som siktar på en vetenskaplig karriär hittar också programmet idealisk bakgrund för framtida forskning. Många av programmets föreläsare är internationellt erkända forskare inom områdena statistik, data mining, maskininlärning, databasmetodik och beräknings statistik. [-]

Msc I Tillämpad Etologi Och Djurbiologi

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Masterprogrammet i tillämpad Etologi behandlar djurens beteende och biologi från ett tillämpat perspektiv, inklusive problem som är förknippade med att hålla djur i fångenskap. Eleverna får en god praktisk kännedom om programmets centrala frågor, såsom biologi stress och dess roll i djurens välbefinnande, effekterna av domesticering på djurens beteende, fysiologi beteende och bevarandebiologi. [+]

Masterprogrammet i tillämpad Etologi behandlar djurens beteende och biologi från ett tillämpat perspektiv, inklusive problem som är förknippade med att hålla djur i fångenskap. Eleverna får en god praktisk kännedom om programmets centrala frågor, såsom biologi stress och dess roll i djurens välbefinnande, effekterna av domesticering på djurens beteende, fysiologi beteende och bevarandebiologi. Programmet ges i samarbete med Kolmårdens djurpark, en av de största och mest kända djurparker i Sverige. Ett antal lektioner hålls på zoo där studenterna får förstahandsinformation från erfarna zoologer. Programbeskrivning Masterprogrammet i tillämpad Etologi behandlar djurens beteende och biologi från ett tillämpat perspektiv, inklusive problem som är förknippade med att hålla djur i fångenskap. Eleverna får en god praktisk kännedom om programmets centrala frågor, såsom biologi stress och dess roll i djurens välbefinnande, effekterna av domesticering på djurens beteende, fysiologi beteende och naturvårdsbiologi. Programmet ges i samarbete med Kolmårdens djurpark, en av de största och mest kända djurparker i Sverige. Ett antal lektioner hålls på zoo där studenterna får förstahandsinformation från erfarna zoologer. Programmet ger studenterna en gedigen förståelse av teori och metoder för tillämpad etologi och breddar sin förståelse för djurens biologi genom kurser såsom: Theory of Applied Ethology Metoder för tillämpad etologi beteende~~POS=TRUNC neurobiologi Beteende Genetics Zoobiology Primate Ethology In situ Conservation Biology Förutom lektioner och seminarier, är studenter ges möjlighet att delta i praktiska projekt som omfattar studier av djur i fångenskap miljöer. Den viktigaste delen av programmet är en ettårig examensarbete där studenterna tillämpa sina teoretiska och metodologiska kunskaper. Efter avslutad programmet kommer eleverna vara väl förtrogen med teorier om djurens beteende och biologi och de kommer att ha en djupare förståelse för djurens välbefinnande och bevarande. Vidare kommer de att utbildas för att planera, genomföra och presentera en vetenskaplig undersökning inom det vetenskapliga området för programmet. Karriärmöjligheter Genomförda studier kvalificerar studenterna för forskarutbildning på forskarnivå. Icke-akademiska alternativ är att arbeta inom statliga och internationella djur- eller miljömyndigheter. Akademiker kan bli djurskyddsinspektörer, djurliv naturvårdare eller rådgivare för djurparker och privata företag. [-]

MA

Ma I Etniska Och Migrationsstudier

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Norrköping

Programmet välkomnar studenter av olika akademisk bakgrund att utveckla en kritisk och tvärvetenskaplig förståelse av etnicitet och migration, integration humaniora och samhällsvetenskap. Det ligger i en internationell gemenskap av studenter och lärare med många gästforskare och akademisk verksamhet. [+]

Att ta itu med några av de mest utmanande frågor i dagens värld, avser detta nya program etnicitet och migration till den globala ekonomiska och kulturella förändringar, och för system av dominans och motståndsrörelser. Du lär dig att analysera orsakerna till migration, samt dess konsekvenser för nya formationer av ras, kön, arbete, medborgarskap, sjukvård, välfärd och kultur. Programmet välkomnar studenter av olika akademisk bakgrund att utveckla en kritisk och tvärvetenskaplig förståelse av etnicitet och migration, integration humaniora och samhällsvetenskap. Det ligger i en internationell gemenskap av studenter och lärare med många gästforskare och akademisk verksamhet. Genom att tillhandahålla en läroplan som möjliggör en omfattande grepp om området etniska och Migration Studies, liksom fördjupad specialisering genom valbara kurser, praktik, studier utomlands och individuell handledning, förbereder programmet dig för positioner i lokal, nationell och internationell organisationer, administration, företag, myndigheter, media och kultursektorn, liksom för fortsatta forskarstudier. Programbeskrivning Masterprogrammet avser etnicitet och migration till den globala ekonomiska och kulturella förändringar, och för system av dominans och motståndsrörelser. Programmet är tvärvetenskapligt integrera humaniora och samhällsvetenskap, och animerade av ett åtagande till kritiska, innovativa och användbara metoder för frågor och problem inom det breda området etniska och migrationsstudier. Studenter i olika akademisk bakgrund är välkomna att en internationell gemenskap med många gästforskare och akademisk verksamhet. Du kommer att få en heltäckande grepp om området etniska och migrationsstudier och kommer att vara väl förberedda för positioner i lokala, nationella och internationella organisationer, administration, företag, myndigheter, media och kultursektorn, samt för ytterligare forskarutbildning och forskning . Programmet består av en blandning av obligatoriska kurser och valfria som gör att du en individuell inriktning, möjligheter att studera utomlands, alternativ för praktik och forskning handledning med fakultet. Undervisning innebär format med en hög grad av studentmedverkan. Undervisningsformer består av föreläsningar, workshops, seminarier och enskilda / grupp handledning. Inom programmet du ges möjlighet att specialisera sig och koncentrera valda rader studie av omdömesgillt val av kurser. Utöver din kurs arbete, kommer du att följa tematiska seminarier och handledningsmöten med fakulteten. Under din andra året, med början tidigt i den tredje terminen, du kommer också att delta i seminarier som behandlar frågor om metoder och ämnesval som förberedelse för examensarbete. Den fjärde terminen är huvudsakligen ägnas åt sammansättningen av din masteruppsats. Fokusområden inkluderar historiska och sociologiska perspektiv på de sätt på vilka migrationen har formade mänsklighetens historia och samhälle; fördjupade teoretiska kunskaper inom intersektionella migrationsstudier; globaliseringen och dess koppling till förändrade förutsättningar för arbete och migration; Europeiska unionens migrations- och asylpolitik, och förhållandet mellan ras, etnicitet och migration till kulturella och estetiska uttryck som berättelser, bildkonst, teater och bio. Fakulteten kommer att få sällskap av internationella gästprofessorer för att kompensera ett tvärvetenskapligt och internationellt erfarna team, som omfattar alla aspekter av programmet läroplan och utanför. De är engagerade i forskning kring de frågor som behandlas i kurserna, vilket möjliggör en direkt förbindelse mellan kursinnehåll och pågående forskning inom olika delområden i programmet. Exempel på specifika fokusområden inom programmet: Historiska perspektiv på etnicitet och migration Intersektionmigrationsstudier Ändra ramar för medborgarskap Migration och globalisering i postkoloniala perspektiv Ras, etnicitet och migration i kultur och konst Migration och asylpolitik i EU Migration och hälsa. Karriärmöjligheter Eftersom programmet erbjuder möjligheter till utlandsstudier, valbara kurser och praktik, kan eleverna skräddarsy sin utbildning till ett specialintresse, yrke eller expertområde. Utlandsstudier är vanligtvis genom programmets utbytesavtal med partners i Europa, Afrika och Amerika. Praktik ger eleverna en möjlighet både att specialisera sig och att testa arbetsuppgifter och uppdrag med organisationer och arbetsgivare på lokal, nationell eller internationell nivå. På detta sätt förbereder programmet därför för breda segment av arbetsmarknaden, varhelst det behövs kompetens inom migration och etniska relationer, inklusive arbete i statliga och icke-statliga organisationer, lokala och regionala förvaltningar, företag och kommunikation, socialt arbete och aktivism, kulturell analys, journalistik och kommentarer inom den offentliga sektorn, samt ytterligare forskarutbildning och forskning. [-]

Ma I Tillämpad Etik

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Linköping

Programmet erbjuder en kompletterande utbildning på avancerad nivå i tillämpad etik för studenter som redan har en kandidatexamen i ett av olika vetenskapsområden, från filosofi till hälsa och teknik, eller en yrkesexamen. Programmet syftar till att erbjuda studenterna en möjlighet att bedriva fördjupade studier i tillämpad etik. [+]

Programmet erbjuder en kompletterande utbildning på avancerad nivå i tillämpad etik för studenter som redan har en kandidatexamen i ett av olika vetenskapsområden, från filosofi till hälsa och teknik, eller en yrkesexamen. Programmet syftar till att erbjuda studenterna en möjlighet att bedriva fördjupade studier i tillämpad etik. Tillämpad etik är ett växande tvärvetenskapligt område som studerar etiska frågor inom områden som politik, medicin, forskning, teknik och olika former av yrkesetik. Programbeskrivning Programmet erbjuder en kompletterande utbildning på avancerad nivå i tillämpad etik för studenter som redan har en kandidatexamen i ett av olika vetenskapsområden, från filosofi till hälsa och teknik, eller en yrkesexamen. Programmet syftar till att erbjuda studenterna en möjlighet att bedriva fördjupade studier i tillämpad etik. Tillämpad etik är ett växande tvärvetenskapligt område som studerar etiska frågor inom områden som politik, medicin, forskning, teknik och olika former av yrkesetik. Frågor som global rättvisa, etiska konsekvenserna av ny teknik inom vård och miljöansvar för kommande generationer är några av de frågor som gällde etik handlar. Ämnet har sin disciplinära grund i moralfilosofi och etik, och kräver kunskap och kompetens inom olika tillämpningsområden. Tillämpad etik är ett program för dem som: Är intresserade av etiska frågor Vill du arbeta med etiska frågor och tillämpningen av etik i samhället Vill bedriva forskning inom etik och tillämpad etik Programmet gör det möjligt för studenter att få kunskap om etiska teorier och metoder, och undersöka etiska debatter i olika tillämpningsområden. De kunskaper som förvärvats under programmet omfattar analys av moraliska problem och etiska diskussioner och kritisk bedömning av etiska argument och policydokument. Dessutom kommer eleverna lära sig att konstruera etiska ställningstaganden och skriva policyrekommendationer, och hur man kan moderera debatten och delta i etiska överväganden på ett fruktbart sätt. Karriärmöjligheter En mästare i tillämpad etik ger eleverna en unik kompetens som kan läggas till en yrkesmässig eller disciplinär utbildning. När du arbetar som sjuksköterska, lärare, minister, tjänsteman eller ekonom, kommer studenterna ha goda kunskaper i att hantera etiska frågor. Mastering tillämpad etik ger studenterna verktyg för att strukturera diskussionerna och bedöma argument. Ett stort antal av våra masterstudenter fortsätter till forskarutbildning i olika områden inom tillämpad etik och yrkesetik. En färsk undersökning visar att cirka 40% av de utexaminerade från det förflutna programarbetet vid ett universitet i dag, antingen som lärare eller göra en doktorsexamen. programmet dock, förbereder också studenterna för yrkeslivet utanför den akademiska världen. [-]

MSSC I Utomhusmiljöutbildning Och Friluftsliv

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Linköping

Programmet syftar till att ge studenterna kunskap och förståelse för hur utomhus studier kan förbättra inlärning och bidrar till hälsa, hållbar utveckling och aktiva medborgare. Programmet fokuserar på upplevelsebaserat lärande baserad på natur, kultur och samhälle. Undervisningen utomhus fältrelaterade upplevelser och lärande i och genom natur- och kulturlandskap. [+]

Programmet syftar till att ge studenterna kunskap och förståelse för hur utomhus studier kan förbättra inlärning och bidrar till hälsa, hållbar utveckling och aktiva medborgare. Programmet fokuserar på upplevelsebaserat lärande baserad på natur, kultur och samhälle. Undervisningen utomhus fältrelaterade upplevelser och lärande i och genom natur- och kulturlandskap. De avancerade kurser i utbildningsvetenskap kommer att hjälpa lärare och andra pedagoger att förstå inlärningsprocesser och hur samhället, natur och kulturlandskapet kan användas som medel för lärande och förståelse. Programbeskrivning Programmet syftar till att ge studenterna kunskap och förståelse för hur utomhus studier kan förbättra inlärning och bidrar till hälsa, hållbar utveckling och aktiva medborgare. Programmet fokuserar på upplevelsebaserat lärande baserad på natur, kultur och samhälle. Undervisningen utomhus fältrelaterade upplevelser och lärande i och genom natur- och kulturlandskap. De avancerade kurser i utbildningsvetenskap kommer att hjälpa lärare och andra pedagoger att förstå inlärningsprocesser och hur samhället, natur och kulturlandskapet kan användas som medel för lärande och förståelse. Eleverna kommer: Öka sina kunskaper om barns och ungdomars förståelse och inlärningsprocesser i den utvidgade klassrummet Vidareutveckla sin förståelse och kunskap om hur utomhusmiljöutbildning och friluftsliv kan bidra till förståelsen för miljön, cyklisk tänkande och ökat ansvar för hälsa, medborgarskap och hållbarhet Utveckla ett tematiskt perspektiv på hur städerna och på landsbygden landskap kan användas som medel för lärande Utveckla sina färdigheter i att beskriva, tolka och förklara kulturella och miljömässiga upplevelser genom fältarbete i verkliga miljöer. Eleverna ska vara beredd att betala för resor, mat och logi ingår i programmet. Karriärmöjligheter Efter den slutliga granskningen kommer studenterna ha fått teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för att arbeta med skolutveckling eller i en ledande position inom utbildningsområdet. Alternativt kan eleverna fortsätta att bedriva forskning ledande till doktorsexamen. [-]

Kontakt

Linköping University

Adress, rad 1 581 83, Sweden
Hemsida http://www.liu.se/
Telefonnummer +46 13 28 10 00