Läs den officiella beskrivningen

Mälardalen University ( MDH ) ligger i den tätbefolkade och vidsträckta regionen kring Mälaren, cirka en timme med tåg från Stockholm och Arlanda flygplats. De flesta av universitetets elever tar kurser på ett av sina två centralt belägna campus i Eskilstuna och Västerås.


MDH bedriver utmärkt forskning inom Future Energy och Embedded Systems specialisering och framstående forskning inom hälsa och välfärd samt de tekniska och tekniska specialiseringarna inom innovation och produktrealisering.

Den primära uppgiften för de etablerade forskningsområdena för utbildningsvetenskap och matematik, industriell ekonomi och förvaltning tillsammans med arbetslivsstudier är att tillhandahålla en forskningsbas för varje ämnesområde på grundnivå och avancerad nivå.


MDH kännetecknas av nära samarbete med företag och den offentliga sektorn i regionen, vilket gör vårt universitet attraktivt för studenter - och våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden. Ca 80% av våra studenter har jobb inom ett år efter examen.


MDH är miljöcertifierad och prioriterar hållbar samhällsutveckling i alla sina aktiviteter.


Varför studera här?

  • Samarbetet som du kommer att dra nytta av Vår utbildning karakteriseras av hög kvalitet och nära kontakt med forskningen, mellan studenter, samt mellan studenter och lärare. Mälardalen University är välkänt för vårt samarbete med det omgivande samhället och vi vet att våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden. Mer än 81% av våra studenter har en anställning inom sitt ämnesområde inom det första året efter sin examen. Genom högkvalitativ utbildning och samarbete med den offentliga sektorn, företag och industri förbereder vi dig på arbetslivet. Våra studieprogram är utformade i samarbete med arbetsgivare och utvärderas ständigt av dem - vilket hjälper till att matcha våra program och kurser med professionella världskrav. Många multinationella företag som ABBand Volvo ligger nära både Eskilstuna och Västerås och våra studenter drar nytta av detta.

· En internationell atmosfär Du kommer att känna dig hemma vid Mälardalen University , och att vara här är mer som att vara en del av ett internationellt samhälle än i ett visst land. Mälardalen University har en internationell atmosfär med studenter och personal från hela världen. Vi har också partneruniversiteter i cirka fyrtio länder runt om i världen, och både studenter och personal har utmärkta möjligheter att spendera tid på någon av dessa andra lärosäten.

· Värderbart stöd och aktiviteter Universitetet erbjuder en hel del studiehjälp till våra studenter, bland annat i form av kurser inom studieteknik och kommunikation. Mot slutet av ett studieprogram erbjuder vi också karriärrådgivning. Studentkåren arrangerar massor av sociala aktiviteter och erbjuder värdefullt stöd, särskilt för våra internationella studenter.

· Bra boende Vi hjälper våra elever att hitta en plats att bo, antingen i Eskilstuna eller i Västerås. Under semestrarna måndag-fredag ​​erbjuder vi även gratis bussresor mellan städerna, både för studenter och personal.

· Utmärkta faciliteter till ditt förfogande Faciliteterna är moderna och har ljusa byggnader som byggdes speciellt för universitetet. Det finns gott om föreläsningssalar och mötesplatser för studenter, men också fina gårdar och tysta studierum. Det finns gott om datorstationer som våra studenter kan använda, samt tillgång till ett trådlöst nätverk för bärbara datorer.

· Högkvalitativ undervisning baserad på forskning Att det finns en stark länk mellan våra utbildningar och vår forskning är självklart för oss. Våra studenter får bra insikter i forskarvärlden och de senaste resultaten.

· Utbildning med fokus på anställbarhet Som student från Mälardalen University kommer du att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Genom högkvalitativ utbildning och samarbete med omgivande samhälle förbereder vi dig på arbetslivet. Våra studieprogram är utformade i samarbete med arbetsgivare och utvärderas ständigt av dem - vilket hjälper till att matcha våra program och kurser med arbetsmarknadens krav. Våra studenter står i kontinuerlig nära kontakt med sina kamrater, lärare, forskare och framtida arbetsgivare, och många av våra utbildningar har praktiska inslag. Detta kan ta form av exempelvis studenter som skriver sina examensprojekt i samverkan med ett företag eller av universitetet som inbjuder affärsrepresentanter som gästföreläsare.

· En närhet inom universitetets internationella studenter uppskattar ofta det faktum att det är lätt att komma i kontakt med professorerna och att det finns en informell atmosfär hos MDH . Grundutbildningsstuderande, doktorander och professorer möts ofta i samband med olika projekt. Vi uppskattar det när eleverna deltar aktivt i sin utbildning och uppmanar dig därför att få ut det mesta av din tid av studien.

Programmen undervisas på:
Engelska

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Mälardalen University

Programmet ger dig bred och djup matematisk kunskap om matematik och dess tillämpningar - kunskap som är mycket attraktiv på arbetsmarknaden inom industri och offentlig s ... [+]

Programmet ger dig en bred och relevant kunskap om matematik och dess tillämpningar. Denna kunskap är i hög efterfrågan eftersom morgondagens teknik beror på matematiska metoder och beräkningar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter som kommer att vara till nytta för dig när du utvecklar ny teknik, bygger ett hållbart samhälle eller driver dina egna framgångsrika företag.

Programmet

Magisterprogrammet i teknisk matematik är utformad för att utrusta studenter med matematiska verktyg för att utveckla morgondagens teknik. Du kommer att ha en bred och relevant kunskap om matematiska tillämpningar och metoder som är användbara både inom privat företag och i akademiska världen, bland andra områden. Du kommer att behärska matematiska metoder med tillämpningar inom statistik, informationsteknik, datavetenskap, energi och miljöteknik, robotteknik och automatisk styrteknik samt optimering.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

Programmet i Work Life Studies ger dig ett brett och djupt perspektiv på arbetet och introducerar nuvarande perspektiv på utvecklingen av organisationer och ledning. Du k ... [+]

Programmet i Work Life Studies ger dig ett brett och djupt perspektiv på arbetet och introducerar nuvarande perspektiv på utvecklingen av organisationer och ledning. Du kommer att utveckla kunskap om arbetsmiljö och hälsa samt hälsofrämjande ledarskap och hälsorelaterade ansträngningar på arbetsplatsen.

Programmet

Programmet ger dig en förståelse för utvecklingen av arbetslivsstudier och de utmaningar den står inför under digitalisering och globalisering. Arbetslivsstudier omfattar sociala och psykologiska processer i arbetet och om förhållandena och möjligheterna i arbetslivet över tiden - från de enskilda, arbetsplats-, organisatoriska och samhälleliga perspektiven. Arbetets betydelse för människors utveckling, välbefinnande och hälsa är en viktig faktor i programmet.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

Financial Engineering är ett noggrant utformat magisterprogram som tillhör det populära utbildningsområdet för finansiell teknik. Med fokus på både teoretiska och kvantit ... [+]

Magisterprogrammet i finansiell teknik ger dig avancerade kvalifikationer inom matematik och finans, som täcker ett brett spektrum av ämnen från hantering av finansiella portföljer till riskanalys på finansmarknaderna. Som examen kommer du att vara efterfrågad på ledande befattningar i den internationella finansnäringen.

Programmet

Financial Engineering är ett noggrant utformat magisterprogram som tillhör det populära utbildningsområdet för finansiell teknik. Med fokus på både teoretiska och kvantitativa datorbaserade metoder för finansiell analys ger programmet en avancerad grund i matematik, inriktad på ekonomiska verkliga problem.

Forskningen är inriktad på finansiell matematik, ekonomi, finansiell och riskhanteringsprogramvara, aktuariell matematik, tillämpad statistik, stokastiska processer och simulering. För att förbereda dig för ett ledande ställning inom ekonomi används avancerad finansiell programvara och programmeringsspråk systematiskt i undervisningen. Du har också möjlighet att delta i forskningsaktiviteter.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

Hållbara energisystem är nödvändiga för att övervinna problemen med energiförsörjning och klimatförändringar i världen. Magisterprogrammet i Sustainable Energy Systems ko ... [+]

Hållbara energisystem är nödvändiga för att övervinna problemen med energiförsörjning och klimatförändringar i världen. Magisterprogrammet i Sustainable Energy Systems kommer att ge dig toppmoderna kunskaper om teknik för att utnyttja solen, vinden och biomassan som energikällor. Framtida arbetsgivare är främst inom energibolag, konsultföretag och offentliga organisationer i Sverige eller utomlands.

Programmet

Produktionen av kraft och värme genom energiomvandling baserad på ång- och gasturbinprocesser faller också inom ramen för detta program. Dessutom kommer du att lära dig om prestationsanalyser av olika energisystem och processintegration. Metoder för optimering, modellering och simulering av energisystem ingår också i programmet.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

Vi är övertygade om att bred kompetens inom innovation och design ur ett holistiskt perspektiv behövs för att hantera framtida utmaningar. I det internationella masterpro ... [+]

Vi är övertygade om att bred kompetens inom innovation och design ur ett holistiskt perspektiv behövs för att hantera framtida utmaningar. I det internationella masterprogrammet Innovation och Design förvärvar du specialteoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att interagera på en global marknad. Efter dina studier kommer du att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och förberedd för doktorandstudier.

Programmet

Det internationella masterprogrammet för innovation och design har utvecklats i samarbete med intressenter utanför akademin och syftar till att skapa en tydlig länk till arbetsmarknaden. Du kommer att förvärva både teoretisk och praktisk kompetens, och lära dig om innovationshantering, designprocesser och kommunikation i komplexa organisationer. Studiet omfattar kvalitativa forskningsmetoder och färdigheter i hur man samarbetar med partners utanför universitetet i tvärvetenskapliga projekt.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

Omkring 99 procent av alla datorer idag är inbäddad - de finns i mobiltelefoner, spelkonsoler, digitalkameror, bilar, flygplan, medicinsk utrustning, hushållsapparater, r ... [+]

Omkring 99 procent av alla datorer idag är inbäddad - de finns i mobiltelefoner, spelkonsoler, digitalkameror, bilar, flygplan, medicinsk utrustning, hushållsapparater, robotar, och så vidare. Dessa system blir alltmer intelligenta för att möta deras användares specifika behov. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning i intelligenta inbyggda system, med världsberömda expertlärare, industriella studentprojekt och praktikplatser, stipendier för utlandsstudier och en dubbelgraderad möjlighet med topprankade forskningsuniversiteter.

Programmet

Programmet har höjts nationellt och internationellt. Under 2009 fick det ett nationellt bidrag till excellens från kunskapsstiftelsen. Våra studenter vann den bästa Embedded Systems-masterprojektet i Sverige, det andra priset i Robotics nationalmästerskap 2011 och en student nominerades till Svenska Embedded Award 2011, som en av endast 6 studenter i Sverige.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

Det internationella marknadsföringsprogrammet ger dig inte bara teoretisk kunskap om internationell marknadsföring och affärer, men hjälper också till att utveckla de fär ... [+]

Vi lever i en globaliserad värld och som en internationell marknadsförare kommer du att möta problem som härrör från mångfalden av organisationer, länder och kunder. Detta program kommer att ge dig en nybörjare genom att låta dig utveckla dina kunskaper och kunskaper om marknadsföring, strategi och kultur samt en forskningsmetod.

Programmet

Det internationella marknadsföringsprogrammet ger dig inte bara teoretisk kunskap om internationell marknadsföring och affärer, men hjälper också till att utveckla de färdigheter som behövs för ett framgångsrikt samarbete inom och mellan multinationella grupper. Det ger dig också förståelse för ledning och strategi för den internationella verksamheten, liksom olika typer av marknadsföring.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

Spridningen och växande inflytande av programvara i näringslivet och våra dagliga liv har varit fenomenal. Programvaruteknik handlar om design och utveckling av högkvalit ... [+]

Spridningen och växande inflytande av programvara i näringslivet och våra dagliga liv har varit fenomenal. Programvaruteknik handlar om design och utveckling av högkvalitativa mjukvarusystem - och därmed ett allt viktigare område inom datavetenskap. I detta program får du avancerad kunskap och praktiska färdigheter inom mjukvaruutveckling.

Programmet

Under det här programmet kommer du att skaffa bra teoretisk kunskap och utmärkta färdigheter i tekniska mjukvaruintensiva system, som omfattar förmågan att klara av komplexiteten i förståelsen och utveckla dem. Du kommer att få kunskap om principer för analys, design och implementering av stora och komplexa mjukvarusystem. Studenter som lyckats slutföra detta program kommer att kunna visa en förståelse för metoder och tekniker för programhantering och att tillämpa dem på en rad utvecklingsscenarier. Du kommer att kunna utnyttja global mångfald och arbeta i internationella lag. Stängt industriellt samarbete, bland annat för industriell gästföreläsningar och avhandlingar relaterade till partnerindustrier som ABB, Ericsson eller Volvo, länkar teori till praktik.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

Du får en förståelse för de viktigaste frågorna i moderna produktions- och logistiksystem. Du kommer att få tillgång till analytiska och datorverktyg, deras användning oc ... [+]

Du får en förståelse för de viktigaste frågorna i moderna produktions- och logistiksystem. Du kommer att få tillgång till analytiska och datorverktyg, deras användning och omfattning, så att du kan hantera utvecklingen av systemen framgångsrikt och konkurrenskraftigt.

Programmet

I detta program får du färdigheter i moderna produktions- och logistiksystem och kan analysera, utvärdera och optimera lösningarna. Programmet omfattar projekt tillsammans med industri och samhälle. Detta program erbjuder en tvåårig läroplan med totalt 120 högskolepoäng. En magisterexamen i produktions- och logistikhantering kommer också att ge dig en avancerad bas i planering och optimering av produktion och logistik, inklusive användning av simuleringsprogram.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

Spridningen och växande inflytande av programvara i näringslivet och våra dagliga liv har varit fenomenal. Programvaruteknik handlar om design och utveckling av högkvalit ... [+]

Spridningen och växande inflytande av programvara i näringslivet och våra dagliga liv har varit fenomenal. Programvaruteknik handlar om design och utveckling av högkvalitativa mjukvarusystem - och därmed ett allt viktigare område inom datavetenskap. I detta program får du avancerad kunskap och praktiska färdigheter inom mjukvaruutveckling.

Programmet

Under det här programmet kommer du att skaffa bra teoretisk kunskap och utmärkta färdigheter i tekniska mjukvaruintensiva system, som omfattar förmågan att klara av komplexiteten i förståelsen och utveckla dem. Du kommer att få kunskap om principer för analys, design och implementering av stora och komplexa mjukvarusystem. Studenter som lyckats slutföra detta program kommer att kunna visa en förståelse för metoder och tekniker för programhantering och att tillämpa dem på en rad utvecklingsscenarier. Du kommer att kunna utnyttja global mångfald och arbeta i internationella lag. Stängt industriellt samarbete, bland annat för industriell gästföreläsningar och avhandlingar relaterade till partnerindustrier som ABB, Ericsson eller Volvo, länkar teori till praktik.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

Detta program ger dig möjlighet att genomföra förändringsarbete och förbättra kunskapen i såväl nationellt som internationellt socialt arbete. Studier på magisternivå inn ... [+]

Detta program ger dig möjlighet att genomföra förändringsarbete och förbättra kunskapen i såväl nationellt som internationellt socialt arbete. Studier på magisternivå innebär ett tillfälle för dig att fördjupa dina kunskaper och bredda dina karriärmöjligheter.

Programmet

Socialt arbete gäller villkoren för livet, behoven och upplevelsen hos socialt utsatta människor. Utgångspunkten är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på individ-, grupp- och samhällsnivå samt skapa möjligheter till förändring. Förståelsen av sociala frågor bygger på system, kraft och rättigheter, och analysen av dessa är ofta korsning. Du kommer att utveckla en praktisk förståelse av problemlösning och förändringsprocesser när det gäller människor i socialt utsatta situationer.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Heltid
2 år
Läs mer på svenska

The story about MDH

Study at Mälardalen University

Mälardalens högskola
Address
Mälardalen University Västerås, Högskoleplan 1 Eskilstuna, Drottninggatan 12
Eskilstuna, Södermanland County, Sverige
Webbplats
Telefon
+46 21 10 13 00