Mid Sweden University

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Mittuniversitetet

Geografiskt är Mittuniversitetet ligger i mellersta Sverige, i hjärtat av Nordeuropa. Det är ett ungt universitet, men dess rötter går tillbaka mer än 150 år.

Redan år 1842, samma år som grundskolan grundades i Sverige, fattades beslutet att placera ett lärarnas utbildning college i Härnösand. Lärarens utbildning är fortfarande mycket värden vid Mittuniversitetet och idag har Mittuniversitetet två campus, Sundsvall och Östersund, med cirka 15 000 studenter. Cirka 50 procent är campusstudenter, medan resten bedriva distansstudier via nätbaserade kurser och program.

Varje år studenter från hela världen kommer för att studera vid Mittuniversitetet, och vi är övertygade om att det internationella inslaget av någon utbildning är ett mått på kvalitet. Vi har samarbeten med ett antal universitet runt om i världen för utbyte av studenter och personal. Vi erbjuder kurser för internationella studenter på alla två campus.

Som ett universitet, ger vi högre utbildning av hög standard på grundnivå, forskarutbildning och forskning studienivåer. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vårda, lärarnas utbildning, informationsteknik, naturvetenskap, teknik och språk samt andra ämnen inom humaniora.

Vid Mittuniversitetet, vi integrera vår forskning med utbildningar på ett naturligt och spännande sätt. I vissa ämnen eleverna kan gå vidare till forskningsprogrammet, efter att ha genomgångna kurser på grundnivå och avancerad nivå.

En av de viktigaste egenskaperna för Mittuniversitetet är en kombination av intimitet av ett litet college, så nära kontakt mellan studenter och lärare, med utbildnings sort och resurser som erbjuds av ett stort universitet. Vid Mittuniversitetet driver ingen risk för att gå vilse i mängden. Alla elever har möjlighet att lära känna varandra. Det är just den intimitet och känsla av samhörighet som studenter fram som en av de mest framträdande fördelarna med Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet är den ledande läroanstalt inom nätbaserad inlärning i Sverige. Cirka 50 procent av studenterna vid Mittuniversitetets studie nätbaserade kurser eller program. Begreppet flexibelt lärande beskriver vårt förhållningssätt till undervisning och lärande.

Läs mer: www.miun.se/en

Gå: www.facebook.com/MidSwedenUni

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Magister I Ekoteknik Och Hållbar Utveckling

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Östersund

Programmet ger dig kunskaper för att ta itu med frågor om miljö och utveckling. [+]

Utbildning för framtida jobb relevanta att ta itu med frågor om miljö och utveckling! Nya möjligheter öppnar upp med kompetens från den internationella masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling. Programmet ger dig en djupare kunskap om naturresurser ur ett systemperspektiv. Fokus ligger på att flytta samhället mot en hållbar utveckling. För att bli framgångsrik i arbetet med hållbar utveckling, måste du ha tillräckliga kunskaper och färdigheter. Internationella Masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling kommer att ge dig kunskap i samband med miljö- och naturresursfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv och från global, regional och lokal nivå. Dessa breda frågor, som varierar i förhållande till tid, plats, komplexitet och samhörighet, kontaktas i ett tvärvetenskapligt och systematiskt sätt. I utbildningen ingår kurser i både miljövetenskap och miljöteknik. Miljövetenskap fokuserar på kunskap om hur naturresurser och miljö bildar förutsättningarna för att skapa ett hållbart samhällsfunktioner. Miljöteknik, å andra sidan, fokuserar på teknik och tekniska system ur ett hållbarhetsperspektiv. Programmet syftar till att utveckla din analytiska och systemisk tänkande och därmed ge dig möjlighet att hantera komplexa problem. Det kommer också att ge dig en förståelse för effektiv användning av naturresurser. Det anser också hur kunskap hänvisar till olika system och innovationer tillsammans med kunskaper om samhällets styrsystem, kan bidra till en hållbar utveckling. Du får lära dig att hantera avancerade metoder för att identifiera och beskriva problem för att komma fram till rimliga lösningar. Din tvärvetenskapliga förmåga kommer dessutom utvecklas på grund av utformningen av programmet, som omfattar, till exempel, tvärvetenskapliga tematiska uppdrag. Inom dessa projekt kommer du att kunna vässa din förmåga att söka, analysera och använda kunskap under kvalificerad handledning. Programmet syftar till att ge dig en inblick i aktuell forskning och utveckling inom området. ... [-]

Magister I Turismvetenskap (ett år)

Campusstudier Heltid 1 år September 2017 Sverige Östersund

Detta program erbjuder en högkvalitativ erfarenhet och state-of-området forskning om en rad tourim ämnesområde. [+]

Turismen är en av världens snabbast växande branscherna. En färsk studie från UNWTO uppskattar att turismen står för en i alla tolv jobb över hela världen. För att bli framgångsrik, studenter idag behöver nya färdigheter och kunskaper. Vår ett år Masterprogrammet erbjuder en hög kvalitet erfarenhet och state-of-the-art forskning på en rad turist ämnesområden. Programmet bygger på den europeiska Turismens Utredningsinstitut, som är en ledande turism forskningsmiljö i norra Europa. Programmet betonar destinationsutveckling och hållbarhetsfrågor. Eleverna lär sig genom en intressant kombination av kurser, studiebesök, och oberoende forskning. Våra studenter har en stark meritlista för kvalificerat arbete och bedriva forskning i ett globalt sammanhang. Grader i kursen kan tas ut i två discipliner: Turismvetenskap eller kulturgeografi. Programmet ges vid Mittuniversitetets Campus Östersund, som är en idealisk miljö för att studera turism och hållbar utveckling. Som inträde till de svenska och norska fjällområden, är Östersund ligger i omedelbar närhet till många av regionens främsta resmål. Europeiska Turismens Utredningsinstitut bidrar med kontakter till aktuell forskning och internationella nätverk. ... [-]

Master I Datateknik

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Sundsvall

Allt vill anslutas. Ange programmet och forma nya gränser i datoranvändning. [+]

Allt vill anslutas. Ange programmet och forma nya gränser i datoranvändning. Studierna kombinera teoretiska och praktiska moment med tanke på praktisk erfarenhet efterfrågas i databranschen, är en betydande del av programmet ägnas åt praktisk programvara och hårdvara design experiment och prototyper. Teoretiska kunskaper och tekniska färdigheter förvärvas i datorsystem och kommunikationsnät och distribuerade system och maskininlärning. Programmet ger studenterna en bred grund i informationsteknik (IT), och en fördjupad förståelse av dator datakommunikation och moderna nätverk. Den innehåller kurser i distribuerade system och algoritmer, trådlösa nätverk, mjukvaruutveckling, data mining och visualisering. Kurser De datanät koncentrations ge studenterna en övergripande förståelse av nätverksdesign och genomförande, nätverksprestanda analys och förvaltning, nätsäkerhet, och den senaste nätverksteknik. Examensarbetet kan utföras vid ett företag vid en forskningsanläggning eller på universitetet. Programmet är utformat för att ge studenter med omfattande kunskap och praktisk erfarenhet av att analysera, designa, upphandla, hantera och genomföra avancerade datornätverkslösningar och teknik. ... [-]

Master Of Business Administration, Marknadsföring Och Management

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Sundsvall

Syftet med Marketing and Management programmet är att ge studenterna fördjupade kunskaper inom områden som lämpar sig för kvalificerade befattningar inom marknadsföring, försäljning, eller kommunikationsavdelningar i företag och organisationer. [+]

Programmet fokuserar på företag och andra organisationer och deras relationer till kunder och leverantörer. Ledarskap, kommunikation, konsumentbeteende och marknadsföring i nätverk är centrala teman under det första halvåret. Den andra terminen inleds med två kurser på metodik. Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete inom marknadsföring och management. Programmet är en ettårig högskole kurs baserat på tidigare studier som motsvarar en kandidatexamen med inriktning mot marknadsföring och management.

Ingångskrav

Kandidatexamen (minst 180 högskolepoäng) med 90 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarande utbildning. Beprövad språkkunskaper i engelska (Engelska B / engelska 6), till exempel som visas från en av följande internationella engelsktest: - TOEFL med minst poäng av 575 på ett pappersbaserat test och inte under 4,5 på TWE - TOEFL med en minst poäng av 90 på internetbaserad test och inte under 20 på TWE - IELTS akademisk utbildning med en minsta totala poäng av 6,5 och ett visst antal poäng på specifika delar av åtminstone 5,5. Typ av utbildnings Graden av Master of Arts / Science (60 poäng). Magisterexamen Med huvudområdet företagsekonomi översättas till Degree of Master of Science (60 hp) med inriktning mot företagsekonomi. Pris info finns på: www.miun.se/en/education/programmes/fees-and-scholarships/tuition-and-application-fees. Observera att EU-medborgare är undantagna från att betala avgifter. FAQ: Kan ni skicka mer information? Mer information om Mittuniversitetets internationella program finns på våra webbplatser (www.miun.se/en~~number=plural). På varje programmets webbsida hittar du information om behörighet och mycket mer. Läroplanerna / kursplaner finns genom att klicka på en knapp som heter "Curriculum" på höger sida om varje program hemsida. När är sista ansökningsdag? Sista ansökningsdag är mitten av januari varje år (för den kommande höstterminen) för internationella studenter som kräver ett uppehållstillstånd för studier i Sverige. Mer information kan hittas på University Admissions (den centrala ansökan till alla universitet i Sverige). Den "första entré runda" är för studenter som kräver ett uppehållstillstånd för att starta sina studier i Sverige (deadline mitten av januari). Den "andra entré runda" är för internationella och svenska nationella studenter som inte behöver ansöka om uppehållstillstånd (deadline mitten av april). Elektronik Design är den enda internationella programmet vid Mittuniversitetet där studenterna har möjlighet att starta sina studier under vårterminen. Sista ansökningsdag är mitten av augusti för januari antagning. HUR MYCKET KOSTAR DET? Medborgare i EU, EES och Schweiz behöver inte betala en ansökningsavgift eller undervisning. Studenter från andra länder kommer att få betala en ansökningsavgift och undervisning för sina studier i Sverige. Mer information om ansökningsavgiften och kostnaden för undervisning för varje program vid Mittuniversitetet kan hittas på University Antagning och Mid Sweden Universitet webbsidor. Kan jag betala i omgångar? Den terminsavgift ska betalas en termin i taget, före starten av varje termin. Avgiften för en termin kan inte betalas ut i flera omgångar. När du söker efter program på universitet Antagning och välja en, kommer den första undervisningsavgiften avbetalning och den totala undervisningsavgiften visas bland resten av informationen. Finns detta som nätbaserat alternativ? Alla internationella program som erbjuds av Mittuniversitetet (med undantag för Emotion psykologi) är campus-baserade. Emotion Psykologi är ett internetbaserat program som har en till två obligatoriska möten i Östersund, Sverige, varje termin. Hur länge varar det? Varaktigheten av varje program skiljer sig åt. Som 60 poäng är en heltid belastning för ett år, de flesta av våra program på Mittuniversitetet är antingen ett eller två år lång. Eftersom känslor Psykologi kan studeras på deltid studietakt (15 poäng per termin och 30 poäng per år), varaktighet 2 år på heltid belastning blir 4 år på deltid studie belastning. Kan jag ta detta på deltid? Alla Mittuniversitetets internationella program (med undantag för Emotion psykologi) måste vara studier vid en heltidsstudietakt (30 poäng per termin = 60 poäng per år). Emotion psykologi kan antingen studeras på heltid eller deltid (15 poäng per termin = 30 poäng per år). Detta innebär naturligtvis att studiens längd för deltidsstudier fördubblas. Är detta på deltid eller heltid? Alla Mittuniversitetets internationella program (med undantag för Emotion psykologi) måste vara studier vid en heltidsstudietakt (30 poäng per termin = 60 poäng per år). Emotion psykologi kan antingen studeras på heltid eller deltid (15 poäng per termin = 30 poäng per år). Detta innebär naturligtvis att studiens längd för deltidsstudier fördubblas. Var ligger skolan? Vi ligger mitt i Sverige (en geografisk mittpunkt Sverige ligger cirka en timmes bilresa väster om Sundsvall). Mittuniversitetet har två campus: en i Sundsvall, Västernorrland, och en i Östersund, Jämtland. Var ligger universitetsområdet? Mittuniversitetet ligger i Sundsvall och Östersund. Båda städerna är belägna i mellersta Sverige. Sundsvall campus erbjuder följande internationella program: Datateknik, elektronikkonstruktion, industriell design - Design för alla, Photojournalims, företagsekonomi Marketing and Management, och statsvetenskap. Östersunds campus byggts dessa internationella program: ekoteknik (kandidatexamen), ekoteknik och hållbar utveckling (Master), Toursim Studier, Business Aministration Marketing and Management, och statsvetenskap. Masters i Business Administration, Marketing and Management och statsvetenskap erbjuds på båda campus. Så var noga med att välja rätt alternativ på University Admissions! Emotion Psykologi är ett internetbaserat program. De obligatoriska möten varje termin kommer att hållas på Östersund campus. I vilken stat/provins/region ligger skolan? Vi ligger mitt i Sverige (en geografisk mittpunkt Sverige ligger cirka en timmes bilresa väster om Sundsvall). Mittuniversitetet har två campus: en i Sundsvall, Västernorrland, och en i Östersund, Jämtland. Vilka andra finansieringsalternativ har ni? Mittuniversitetet erbjuder undervisning stipendier för några av våra internationella program för högpresterande elever. Eftersom endast ett fåtal stipendier finns varje år, rekommenderar vi att du överväga att ansöka till andra stipendier också. Svenska Institutet och globala bidrag kan vara ett bra ställe att leta efter andra finansieringsmöjligheter. Besök gärna vår hemsida för mer information. För studenter som är intresserade av elektronik Design: undervisning stipendier från Mittuniversitetet är endast tillgängliga för hösten terminer början av programmet. Vilka dokument krävs? Sveriges universitet har ett centraliserat ansökningssystem: University Admissions. På deras hemsida hittar du alla typer av information som du behöver för att ansöka om universitetsstudier i Sverige. Hur är processen för antagning/anmälan? På University Admissions, finns all information för att söka till svenska universitet. På vilket språk undervisas denna kurs? Mittuniversitetets internationella program är alla ges på engelska. Annat [-]

Masterprogrammet I Inbyggda Sensorsystem

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Sundsvall

Inbäddade sensorer kan hittas i alla tillämpningsområden: home / hemelektronik, medicinsk elektronik, fordon, industri, militär och flyg och rymd. Detta Masterprogrammet är design för att ge studenterna kunskap och förståelse för teknik, metod och verktyg för analys och design av inbyggda sensorer system - både konceptuellt och djupgående. [+]

Kurserna i denna masterprogrammet är utformat för att täcka viktig aspekt i samband med konstruktionen av inbyggda sensorer system såsom avkänning, bearbetning, kommunikation och energiförsörjning med hänsyn till bakomliggande teknik, designmetod och optimering, energi / kraft effektivitet och mätsystem. Program studenter deltar med andra internationella studenter i grupp- och individ projekt för att förvärva en fördjupad kunskap i ett visst område genom enskilda projekt. Ingångskrav Kandidatexamen, kandidatexamen of Science i maskinteknik (minst 180 hp), eller motsvarande, i elektroteknik / elektronik, datorteknik, fysik eller matematik, med minst 22,5 högskolepoäng (22,5 ECTS) i matematik / tillämpad matematik och på minst 15 hp (15 ECTS) i elektronik Engineering. Engelska kurs 6 / Engelska B från svenskt gymnasium (Gymnasium) eller motsvarande. Typ av utbildnings Graden av Master of Arts / Science (120 hp) masterexamen Med huvudområdet elektronik, översatt till graden av Master of Science (120 hp) med inriktning på elektronik eller Teknologie masterexamen Med huvudområdet elektronik, även översättas till graden av Master of Science (120 hp ) med inriktning mot elektronik, om studenten har tidigare studier om minst 30 högskolepoäng i ämnet matematik. Efter att programmet Efter avslutad programmet kommer du att kunna arbeta med forskning och utveckling på högteknologiska företag som specialiserar sig på till exempel telekommunikation, multimedia och industriella elektroniksystem. Arbetslivserfarenhet kontakt Vi anser att det är viktigt för affärsutveckling och utbildning vara nära sammankopplade. Programmet är utvecklat tillsammans med branschen utifrån deras behov; Det är därför dina projektuppgifter har sin utgångspunkt i problem som identifierats av företag eller forskningsinstitut som vi samarbetar med. [-]

Videoklipp

A spicy experience with international flavour

A very special student story...

What's best about Mid Sweden University?

Kontakt

Mittuniversitetet - Campus Östersund

Adress, rad 1 Östersund 831 25, Sweden
Hemsida http://www.miun.se/
Telefonnummer +46(0)10-142 8000

Mittuniversitetet - Campus Sundsvall

Adress, rad 1 Holmgatan 10
Sundsvall 85170, Sweden
Hemsida http://www.miun.se/
Telefonnummer +46(0)10-142 8000