Mid Sweden University

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Mittuniversitetet Geografiskt är Mittuniversitetet ligger i mellersta Sverige, i hjärtat av Nordeuropa. Det är ett ungt universitet, men dess rötter går tillbaka mer än 150 år. Redan år 1842, samma år som grundskolan grundades i Sverige, fattades beslutet att placera ett lärarnas utbildning college i Härnösand. Lärarens utbildning är fortfarande mycket värden vid Mittuniversitetet och idag har Mittuniversitetet två campus, Sundsvall och Östersund, med cirka 15 000 studenter. Cirka 50 procent är campusstudenter, medan resten bedriva distansstudier via nätbaserade kurser och program. Varje år studenter från hela världen kommer för att studera vid Mittuniversitetet, och vi är övertygade om att det internationella inslaget av någon utbildning är ett mått på kvalitet. Vi har samarbeten med ett antal universitet runt om i världen för utbyte av studenter och personal. Vi erbjuder kurser för internationella studenter på alla två campus. Som ett universitet, ger vi högre utbildning av hög standard på grundnivå, forskarutbildning och forskning studienivåer. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vårda, lärarnas utbildning, informationsteknik, naturvetenskap, teknik och språk samt andra ämnen inom humaniora. Vid Mittuniversitetet, vi integrera vår forskning med utbildningar på ett naturligt och spännande sätt. I vissa ämnen eleverna kan gå vidare till forskningsprogrammet, efter att ha genomgångna kurser på grundnivå och avancerad nivå. En av de viktigaste egenskaperna för Mittuniversitetet är en kombination av intimitet av ett litet college, så nära kontakt mellan studenter och lärare, med utbildnings sort och resurser som erbjuds av ett stort universitet. Vid Mittuniversitetet driver ingen risk för att gå vilse i mängden. Alla elever har möjlighet att lära känna varandra. Det är just den intimitet och känsla av samhörighet som studenter fram som en av de mest framträdande fördelarna med Mittuniversitetet. Mittuniversitetet är den ledande läroanstalt inom nätbaserad inlärning i Sverige. Cirka 50 procent av studenterna vid Mittuniversitetets studie nätbaserade kurser eller program. Begreppet flexibelt lärande beskriver vårt förhållningssätt till undervisning och lärande. Läs mer: www.miun.se/en Gå: www.facebook.com/MidSwedenUni

Platser

östersund

Mittuniversitetet - Campus Östersund

Address
Mid Sweden University
Campus Östersund
Kunskapens väg 8

831 25 östersund, Jämtlands län, Sverige
Telefon
+46(0)10-142 8000

Sundsvall

Mittuniversitetet - Campus Sundsvall

Address
Mid Sweden University
Campus Sundsvall
Holmgatan 10

851 70 Sundsvall, Västernorrlands län, Sverige
Telefon
+46(0)10-142 8000

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium