Stockholm University - Stockholm Business School

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Stockholm Business School tillhör Stockholms universitet.

Universitetet, som går tillbaka till 1878, är ett regionalt centrum för forskning och utbildning, i en underbar kultur- och naturmiljön i världens första nationalstadspark.

SBS är ansvarig för att utbilda företagsledare och chefer i framtiden i både privat och offentlig sektor. Skolan syftar till att utveckla inlärningsprocessen på ett sådant sätt att kreativt tänkande och kritiska resonemang är ledstjärnor för hela utbildningen. Våra kurser är baserade på den senaste forskningen. Nära kontakter med världar företag och forskning, både på nationell och internationell nivå, gör att vi kan erbjuda en gränsöverskridande utbildning. Vi har mer än 3.500 studenter, cirka sjuttio lärare / forskare, ett fyrtiotal doktorander och ett trettiotal administrativ personal. Vi har ett nära samarbete med universitet i Sverige och utomlands.

SBS ligger i restaurerade byggnader med anor 1912 i den traditionella Kräftriket campusområdet, vackert beläget nära den pittoreska Brunnsviken sjön. Området ligger inom gångavstånd från Stockholms centrum, lätt att nå med kollektivtrafik.

Ta reda på mer om www.sbs.su.se/en

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se MSc:er » Se skolans Masterprogram » Se BBAs » Se EMBA:er »

Program

Skolan erbjuder också:

MSc

MSc I Marknadsföring

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Stockholm

Rita på Handelshögskolans mångåriga kompetens inom marknadsföring, strategisk kommunikation och konsumentkunskap, integrerar detta magisterprogram avancerade perspektiv och metoder inom samhällsvetenskap att ta itu med samtida fenomen i konsumenternas och företagens marknadsföring och kommunikation. [+]

Masterprogrammet i Consumer & Business Marketing ger dig nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kritiskt analysera de krafter och metoder som formar och förändrar framtiden för marknader, organisationer och samhällen och att ta itu med sociala och politiska sammanhang där de är inbäddade. Programmet ger en gedigen bakgrund för studerande att göra karriär inom marknadsföring, kommunikation, rådgivning och regering. Programmet ger också en gedigen bakgrund för studerande som bedriver akademisk karriär inom forskning och undervisning.

Banor

Studenter tar fyra kurser per termin under de två första terminerna. Kurser på programmet omfattar marknadsföring teori, konsumentkultur teori, uttrycksfulla kommunikationsstrategier och strategisk ledning. I den tredje terminen kan du bredda eller specialisera dina intressen genom att välja mellan ett antal utvalda valfria erbjuds av skolan eller av andra avdelningar inom samhällsvetenskapliga fakulteten. Norden och EU: s medborgare har också möjlighet att internationellt utbyte. Under den sista terminen av programmet kommer du att skriva en 15.000 ord mästare avhandling. Avhandlingen ger dig möjlighet att ytterligare skynda på färdigheter och kunskaper du har utvecklats under undervisade kurser genom att applicera relevanta teoretiska perspektiv och samhällsvetenskapliga metoder i en empirisk inställning. Avhandlingen är en vetenskaplig arbete där du förväntas bidra till både forskning och praktik.... [-]


Msc Inom Bank Och Finans

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Stockholm

Detta masterprogram tränar dig i de avancerade teorier och metoder för finansiell analys. [+]

Detta masterprogram utbildar studenter i avancerade teorier och metoder för finansiell analys. Programmet är gemensamt undervisas av Handelshögskolan i Stockholm och Nationalekonomiska institutionen. Vissa specifika kurser också drivs av Matematisk statistik Avdelningen för institutionen för matematik. Programmet är utformat för att locka studenter från både företagsekonomi och nationalekonomi med en högspecialiserad intresse och förkunskaper finansiell ekonomi.

Varför bank och finans?

Bankerna är centrala för den finansiella arkitekturen i alla samhällen. Den föränderliga globala finansiella landskapet erbjuder möjligheter för innovativt tänkande för att möta unika krav för finansiella tjänster från företag och samhället i stort. Detta program, design, hjälper eleverna att utveckla globala kunskaper och färdigheter för att arbeta var som helst inom bank- och finansvärlden genom en distinkt blandning av robust kursinnehåll och en stark och internationell student och fakultet kroppen. Om du är motiverad och driven att vara en del av beslutsfattandet i den globala finansiella arkitekturen, kommer Master of Bank och Finans program passar din ambition med sin omfattning av innehåll, sammanhang och relevans.... [-]


MSc I Redovisning, Revision Och Analys

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Stockholm

Stockholm-Uppsala Masterprogram i redovisning, revision och analys (Suma) behandlar teoretiska, rättsliga, praktiska och sociala aspekter på redovisning och revision i ett svenskt och internationellt sammanhang. [+]

Stockholm-Uppsala Masterprogram i redovisning, revision och analys (Suma) behandlar teoretiska, rättsliga, praktiska och sociala aspekter på redovisning och revision i ett svenskt och internationellt sammanhang.

SUMA ges i samarbete mellan Handelshögskolan i Stockholm och departementen Business Administration och affärsjuridik vid Uppsala universitet.

Att integrera vetenskapliga perspektiv och metoder med branschpraxis, ger programmet dig med avancerade kunskaper om redovisningsstandarder och revisionsbestämmelser, och det ger dig möjlighet att kritiskt analysera de principer, metoder och konsekvenser av redovisning och revision. Programmet ger därför en gedigen bakgrund för studerande bedriver en professionell karriär inom redovisning och revision.... [-]


Magisterexamen

Magister I Studier Förvaltnings

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Stockholm

Använda skolans mångåriga kompetens inom ledning och organisation forskning, integrerar detta magisterprogram avancerade samhällsvetenskapliga perspektiv och metoder för att ta itu med ledning och organisatoriska rutiner och förstå den sociala och politiska sammanhang de ingår i. [+]

Använda skolans mångåriga kompetens inom ledning och organisation forskning, integrerar detta magisterprogram avancerade samhällsvetenskapliga perspektiv och metoder för att ta itu med ledning och organisatoriska rutiner och förstå den sociala och politiska sammanhang de ingår i.

Varför förvaltningsstudier? Programmet behandlar centrala frågor som människor möter i dagens organisationer, inklusive strategisk ledning, organisatoriska förändringar, ledarskap, kunskap arbete, och makt. Dessutom programmet avser förvaltnings- och organisationsfrågor till bredare samhälleliga frågor som globalisering, utvecklingen av den politiska ekonomin, finanskrisen, och så vidare. Programmet är fast rotad i tron ​​att dagens och framtida företag behöver enskilda medarbetare som förstår hur verksamheten både påverkas av och påverkar samhället - politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Det är genom denna metod, som fokuserar både på praktiken och frågor om organisationer och om hur dessa relaterar till bredare samhällsproblem, att programmet syftar till att ge eleverna kunskaper och färdigheter för att kritiskt analysera och hantera de krafter och metoder som formar och förändra framtiden för förvaltning och organisationer.... [-]


Magister I Verksamhetsstyrning Och Kontroll

Campusstudier Heltid 4 terminer September 2018 Sverige Stockholm

Detta program är unikt i Sverige och den grundläggande idén är att samla studenter med en kandidatexamen i företagsadministration exempel, data- och systemvetenskap, statsvetenskap, juridik, medicin och teknik utan föregående akademisk bakgrund inom verksamhetsstyrning. [+]

Operations Management och kontroll

Är du intresserad av att hitta lösningar på komplexa administrativa problem och skapa värde för kunderna? Vår nya tvååriga civilingenjörsutbildningen i Operations Management och kontroll kommer att ge dig de kunskaper och verktyg som behövs för att hantera de dynamiska utmaningar moderna offentliga organisationer och företag.

Varför verksamhetsstyrning?

Verksamhetsstyrning är aktiviteten att förvalta de resurser som avsatts för produktion och leverans av produkter och tjänster. Det handlar om design, förvaltning och förädling av produkter, tjänster, processer och försörjningskedjor. Detta kanske låter abstrakt, men dessa processer ständigt pågår runt omkring oss och är därför relevanta i alla samhällssektorer. Detta är ett utmärkt tillfälle att studera verksamhetsstyrning utan någon tidigare bakgrund inom området som den täcker ämnet ur ett strategiskt, finansiella och affärsmässiga utvecklingsperspektiv, snarare än ur teknisk och matematisk utsikt.... [-]


Videoklipp

Study business in Stockholm

Kontakt

Stockholm University

Adress, rad 1 Roslagsvägen 101, Kräftriket
Stockholm, Sverige
Hemsida http://www.sbs.su.se/en/
Telefonnummer +46 8 16 20 00