Läs den officiella beskrivningen

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet - Svenska lantbruksuniversitet) är ett universitet med en klart definierad roll i samhället: att ta ansvar för utvecklingen av lärande och kompetens inom områden som berör biologiska resurser och biologisk produktion. Detta ansvar sträcker sig över ett brett fält av jordbruk, skogsbruk och livsmedelsindustrin att miljöfrågor, veterinärmedicin och bioteknik. En helhetssyn, tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och tillämpning är nyckelord i SLU: s forskning och undervisning samt i kontakterna med näringsliv och samhälle. &nbsp Universitetets verksamhet sprids mellan flera avdelningar i fyra fakulteter: fakulteten för landskapsplanering, trädgårds-och jordbruksvetenskap, fakulteten för naturresurser och jordbruk Vetenskapsakademien, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt fakulteten för skogsvetenskap. Sammanlagt 3 200 personer är anställda vid universitetet. &nbsp SLU erbjuder ett brett spektrum av utbildningar och enstaka ämnen kurser. Omkring 3 300 studenter och 800 doktorander inskrivna vid SLU. &nbsp Huvudorter finns på Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå. Forskning och undervisning bedrivs i hela landet. &nbsp&nbsp SLU angår oss alla &nbsp SLU: s kunskap är en viktig komponent i många saker som folk tar för givet. Oavsett om det är den mat vi äter, eller de djur vi antingen make på våra gårdar eller kärlek som husdjur, eller de skogar som vi vandra i - allt är frågor av SLU: s uppmärksamhet. &nbsp SLU arbetar med allt som växer, om det är växter som ger oss mat, ge oss inkomster, eller är bara där för att vara vacker. &nbsp Den kunskap som vi levererar är mycket viktigt att vi kan utnyttja våra skogar, våra landskap, vår mark och våra djur på ett hållbart sätt. &nbsp Denna hållbar användning kommer vi att kunna utveckla, och kommer också att garantera en god livskvalitet för våra barn och barnbarn. &nbsp&nbsp Forskning och utbildning för livet   Forskning och utbildning vid vårt universitet spänner över allt från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk och livsmedelsförsörjning - och allt i en hälsosam miljö. Vi är också bekymrade med globala fenomen som den globala uppvärmningen. &nbsp En helhetssyn, tvärvetenskapliga studier och tillämpning är etos SLU: s forskning och utbildning, och i våra kontakter med näringsliv och samhälle. &nbsp På vårt universitet hittar du människor med ett brinnande intresse och hängivenhet till sitt arbete, och som kombinerar traditionell kunskap med en pionjäranda.  

Skolan erbjuder också:

Exekutiva kurser

Swedish University of Agricultural Sciences

Masterprogrammet - Hantering av fisk och vilt täcker olika aspekter av förvaltning och bevarande av vilt och fisk, bland annat vetenskaplig teori och metod samt relevanta ... [+]

Masterprogram - Hantering av fisk och vilt

&nbsp

Varför är djurlivet viktigt för människors liv? Hur hanterar vi utarmat populationer? Bli en student och hjälpa till att lösa problemet!

&nbsp

Programmet täcker olika aspekter av förvaltning och bevarande av vilt och fisk, bland annat vetenskaplig teori och metod samt relevanta lagar och konventioner på internationell nivå. Den innehåller obligatoriska kurser, ett examensarbete och valbara kurser. Programmet riktar sig både svenska och internationella studenter, inklusive studenter från utvecklingsländer. Det erbjuds av Institutionen för vilt, fisk och miljö, där ca 55 forskare och doktorander aktivt bedriva forskning inom områdena fisk och viltvård, biologiskt bevarande och vattenbruk. ... [-]

Sverige Alsike Alnarp Umeå
Kontakt Skolan
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Swedish University of Agricultural Sciences

Syftet med magisterprogrammet - husdjursvetenskap är att ge dig en vetenskaplig grund för att identifiera, analysera och lösa problem, med hänsyn till behoven hos djuret ... [+]

Masterprogram - husdjursvetenskap

&nbsp

Husdjur utbudet främst oss med mat och kläder medan våra sport-och sällskapsdjur föra oss andra förmåner. Bryr du dig om funktion och hälsan för våra djur?

&nbsp

Våra husdjur har stor betydelse för vårt samhälle. Husdjur utbudet främst oss med mat och kläder medan våra sport-och sällskapsdjur föra oss andra förmåner. Vad vi förväntar oss av våra djur är det viktigt att båda fungerar bra och är vid god hälsa. Vi har även att beakta olika behov i vårt samhälle. Genom rådgivande arbete, utbildning, forskning och djurhållning, kan djuret forskarna förbättra produktionen och välfärden i våra djur. Inom det internationella samarbetet spelar husdjursvetenskap en allt större roll när det gäller att förbättra och utveckla djurhållning. Programmet har en löptid på 2 år och förbereder dig för ett antal yrken, till exempel forskning. ... [-]

Sverige Alsike Alnarp Umeå
Kontakt Skolan
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Swedish University of Agricultural Sciences

Masterprogrammet hållbar utveckling erbjuder möjligheter att lära sig mer om hållbar utveckling i olika discipliner. Hållbar utveckling är ett viktigt politiskt mål i Sve ... [+]

Masterprogram - Hållbar utveckling

&nbsp

Mänskliga aktiviteter påverkar och påverkas av naturresurser på många sätt. Vill du veta mer om hållbar utveckling inom natur-och sociala sammanhang?

&nbsp

Programmet för hållbar utveckling erbjuder möjligheter att lära sig mer om hållbar utveckling i olika discipliner.

&nbsp

&nbsp

Innehåll

&nbsp

Hållbar utveckling är ett viktigt politiskt mål i Sverige, EU och andra länder över hela världen. Begreppet hållbar utveckling har en tvärvetenskaplig grund och tillämpar ett holistiskt synsätt som omfattar ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner. Kunskap om hur samspelet mellan miljö och sociala faktorer påverkar den ekonomiska utvecklingen är central. ... [-]

Sverige Alsike Alnarp Umeå
Kontakt Skolan
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Swedish University of Agricultural Sciences

I Masterprogram - Miljökommunikation och management vi lär oss att förstå kommunikationsprocesser, för att skapa kommunikativa strategier för miljöförändringar, organiser ... [+]

Masterprogram - Miljökommunikation och management

Praktiskt arbete inom området naturresurser och hållbar utveckling innebär också kommunikation. Hur kan vi hantera motstridiga intressen mellan människor och orginisations?

Kommunikation spelar en viktig roll i att underlätta en hållbar förvaltning av naturresurser och miljöfrågor. I ECM programmet lär vi oss att förstå kommunikationsprocesser, för att skapa kommunikativa strategier för miljöförändringar, organisera kollektiva åtgärder och medla i miljömässiga konflikter på ett konstruktivt sätt.

Att fungera i praktiken med miljöförändringar och hållbar utveckling innebär att arbeta med människor och kommunikation. Kommunikation är involverad i alla miljöfrågor: industrins anpassning av miljöteknik, statliga skydd av vilda djur, internationella statliga avtal mm Företag, myndigheter och miljöorganisationer kräver personer med yrkesskicklighet i miljökommunikation. För att underlätta en hållbar utveckling, måste samhället veta om t.ex. växter, jord och vatten. Men det är inte tillräckligt. Vi behöver också veta om hur man ska samordna olika resursanvändare, hur man motiverar konsumenterna att anpassa miljöteknik, och hur man ska hantera miljökonflikter.... [-]

Sverige Alsike Alnarp Umeå
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Swedish University of Agricultural Sciences

Detta Masterprogram - Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning erbjuder studenter kunskaper och färdigheter från olika discipliner - med en nyckel teoretisk bas in ... [+]

Masterprogram - Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning

&nbsp

Varför är det så svårt att kollektivt organisera ett hållbart fiske i sjön Chilwa i Malawi? Vilka är de grundläggande idéerna om utvecklingspolitik i Europeiska unionen och Världsbanken?

&nbsp

Det finns en växande insikt om att de utmaningar inom utveckling och förvaltning av landsbygden globalt beror på en mängd sociala, ekonomiska, politiska och ekologiska faktorer. Förstå och hantera denna komplexa och flera lager verkligheten kräver därför tvärvetenskapliga analyser och innovativa lösningar. Det här programmet erbjuder eleverna kunskaper och färdigheter från olika discipliner - med en nyckel teoretisk bas inom samhällsvetenskap - för att skapa lämpliga sätt att hantera landsbygdens problem i sammanhanget. ... [-]

Sverige Alsike Alnarp Umeå
Kontakt Skolan
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Swedish University of Agricultural Sciences

Food of Life är ett tvärvetenskapligt magisterprogram inom vetenskapen om animaliska livsmedel. På ett unikt sätt kursen kombinera husdjursvetenskap, mat vetenskap och te ... [+]

Masterprogram - Food of Life

&nbsp

Food of Life är ett tvärvetenskapligt magisterprogram inom vetenskapen om animaliska livsmedel. På ett unikt sätt kursen kombinera husdjursvetenskap, mat vetenskap och teknik.

Food of Life är en del av programmet Erasmus Mundus som initierats av EU-kommissionen att stärka och främja den europeiska högre utbildningen i hela världen. Det tvååriga masterprogrammet bygger på expertis från fyra europeiska universitet:

&nbsp

- Köpenhamns universitet,

- Svenska Lantbruksuniversitet,

- Universitat Autónoma de Barcelona,

- Helsingfors universitet

Food of Life är ett tvärvetenskapligt masterprogram integrera husdjursvetenskap, Food Science and Technology.På ett unikt sätt kombinerar utbildning dessa vetenskaper fokuserar på sociala samt kulturella och, naturligtvis, vetenskapliga aspekter av livsmedelskedjan. ... [-]

Sverige Alsike Alnarp Umeå
Kontakt Skolan
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Swedish University of Agricultural Sciences

Masterprogrammet i hållbar skogs-och naturvård (SUFONAMA) är en tvåårig världsklass integrerade programmet syftar till att möjliggöra akademiker att ta itu med de enorma ... [+]

Masterprogram Sustainable Forest & Natur Management (Erasmus Mundus)

&nbsp

Är du intresserad av en djupare förståelse av holistiska skog och naturvård? Vill du arbeta som skogvaktare i en internationell miljö?

Masterprogrammet i hållbar skogs-och naturvård (SUFONAMA) är en tvåårig världsklass integrerade programmet syftar till att möjliggöra akademiker att ta itu med de enorma utmaningarna i en hållbar förvaltning av naturresurser, nämligen hur man ska förvalta skogarna och naturen i en integrerat landskapet.

&nbsp

Kandidatkursen i hållbart skogsbruk och naturvård (SUFONAMA) erbjuder:

&nbsp

• En tvåårig världsklass MSc • Fokus på hållbar förvaltning och naturresurser • Studera på två ledande europeiska universitet • forskningsbaserad undervisning • dubbel examen • EU Stipendier ... [-]

Sverige Alsike Alnarp Umeå
Kontakt Skolan
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Swedish University of Agricultural Sciences

Använda fallstudier och praktiska erfarenheter, masterprogrammet i agroekologi vägleder eleverna genom en inlärningsprocess på jordbruk som ett öppet system, beroende av ... [+]

Agroekologi

&nbsp

Kan jordbruk stödja både människa och ekologiska system? Är det möjligt att skilja sociala och ekologiska system inom jordbruket?

Använda fallstudier och praktiska erfarenheter, masterprogrammet i agroekologi vägleder eleverna genom en inlärningsprocess på jordbruk som ett öppet system, beroende av dess globala och regionala omgivning, liksom människor och lokala resurser. Programmet erbjuder ett försprång för studenter som vill arbeta med utveckling och forskning för jordbruket för att stödja småskaliga jordbrukare.

&nbsp

Jordbruk och livsmedelsproduktion är ekologiskt, ekonomiskt och socialt viktigt i alla samhällen. Globalt finns det ett behov av akademiska experter som kan hantera system markanvändning som är komplexa, multifunktionella och snabbt föränderliga. Detta program undersöker de sociala, ekonomiska och miljömässiga hinder och möjligheter för småskalig och hållbar jordbruksproduktion. Några exempel på ämnen är: agronomi i systemekologi perspektiv, jordbruksproduktion integrerad med naturvård och produktion av ekosystemtjänster, sociologi av jordbruk och jordbruk. ... [-]

Sverige Alsike Alnarp Umeå
Kontakt Skolan
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Swedish University of Agricultural Sciences

Denna första klass Civilingenjör i Euroforester bedrivs i en internationell miljö, förbereder studenterna för en karriär inom skogssektorn. Linjen "Euroforester" har utve ... [+]

Masterprogram - Euroforester

&nbsp

Skogsbruk ansikten djupgående förändringar, vilket skogsbruk utbildning måste ge de studerande nya färdigheter. Denna första klass MSc programmet sker i en internationell miljö, förbereder studenterna för en karriär inom skogssektorn.

&nbsp

Den skogsbruk yrke ansikten stora förändringar. Skogen är inte längre betraktas helt enkelt som "fabriker" för virkesproduktion. Perspektivet har vidgats och det stora utbudet av utgångarna från skogarna har blivit en angelägen fråga för hela samhället - nationellt, regionalt och globalt. Över gränserna, länder delar miljömässiga och sociala frågor, på samma sätt, skogsindustrin och marknader allt mer över nationella gränser. Följaktligen jägmästaren i dag måste ha ett brett perspektiv och kunna arbeta i en internationell miljö. ... [-]

Sverige Alsike Alnarp Umeå
Kontakt Skolan
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska