Swedish University of Agricultural Sciences

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet - Svenska lantbruksuniversitet) är ett universitet med en klart definierad roll i samhället: att ta ansvar för utvecklingen av lärande och kompetens inom områden som berör biologiska resurser och biologisk produktion. Detta ansvar sträcker sig över ett brett fält av jordbruk, skogsbruk och livsmedelsindustrin att miljöfrågor, veterinärmedicin och bioteknik. En helhetssyn, tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och tillämpning är nyckelord i SLU: s forskning och undervisning samt i kontakterna med näringsliv och samhälle. &nbsp Universitetets verksamhet sprids mellan flera avdelningar i fyra fakulteter: fakulteten för landskapsplanering, trädgårds-och jordbruksvetenskap, fakulteten för naturresurser och jordbruk Vetenskapsakademien, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt fakulteten för skogsvetenskap. Sammanlagt 3 200 personer är anställda vid universitetet. &nbsp SLU erbjuder ett brett spektrum av utbildningar och enstaka ämnen kurser. Omkring 3 300 studenter och 800 doktorander inskrivna vid SLU. &nbsp Huvudorter finns på Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå. Forskning och undervisning bedrivs i hela landet. &nbsp&nbsp SLU angår oss alla &nbsp SLU: s kunskap är en viktig komponent i många saker som folk tar för givet. Oavsett om det är den mat vi äter, eller de djur vi antingen make på våra gårdar eller kärlek som husdjur, eller de skogar som vi vandra i - allt är frågor av SLU: s uppmärksamhet. &nbsp SLU arbetar med allt som växer, om det är växter som ger oss mat, ge oss inkomster, eller är bara där för att vara vacker. &nbsp Den kunskap som vi levererar är mycket viktigt att vi kan utnyttja våra skogar, våra landskap, vår mark och våra djur på ett hållbart sätt. &nbsp Denna hållbar användning kommer vi att kunna utveckla, och kommer också att garantera en god livskvalitet för våra barn och barnbarn. &nbsp&nbsp Forskning och utbildning för livet   Forskning och utbildning vid vårt universitet spänner över allt från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk och livsmedelsförsörjning - och allt i en hälsosam miljö. Vi är också bekymrade med globala fenomen som den globala uppvärmningen. &nbsp En helhetssyn, tvärvetenskapliga studier och tillämpning är etos SLU: s forskning och utbildning, och i våra kontakter med näringsliv och samhälle. &nbsp På vårt universitet hittar du människor med ett brinnande intresse och hängivenhet till sitt arbete, och som kombinerar traditionell kunskap med en pionjäranda.  

Platser

Uppsala

Address
Uppsala, Uppsala län, Sverige

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium