Stockholm University

Department of Biology Education

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Studera biovetenskap vid Stockholms universitet ! Stockholm kallas ofta "Venedig i norr" på grund av kombinationen av en vacker stad och den berömda skärgården integrerad djupt inuti stadens centrum. Stockholm erbjuder ett rikt socialt liv både på och utanför campus.

Grundutbildning i biologi organiseras av Institutionen för grundbiologi , förkortad BIG . Förskolestudier och forskning inom biologi utförs på tre olika avdelningar. Biologiska avdelningarna ligger i moderna byggnader. De är väl inredda med laboratorieinstrument och utrustning, där eleverna uppmuntras att utveckla sin kompetens. Dessutom finns en mängd olika naturliga studieområden tillgängliga på eller nära campus.

Utbildning

För närvarande erbjuder vi 10 magisterprogram i biologi och molekylärbiologi vid Stockholms universitet. Nästan alla dessa är möjliga att ta även om du inte talar svenska, kommer det att finnas minst en behörig kurs på engelska vid vilken tidpunkt som helst. Nedan hittar du beskrivningar av de olika masterprogrammen som erbjuds på Arrhenius laboratorier, Stockholms universitet.

Institutionen för biologiutbildning administrerar både praktikplatser och forskarstuderande. Observera att forskarstuderande ibland också kallas praktikplatser. Om du vill veta mer om allmänna riktlinjer och hur du ansöker, fortsätt läsa. De flesta av våra avancerade kurser lärs på engelska.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Magister i ekologi och biologisk mångfald

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Stockholm

Vår magisterprogram i ekologi och biologisk mångfald ger dig grundläggande kunskap för att förstå naturens komplexa förbindelser och relationerna mellan arter, deras miljö och klimat. Evolutionär ekologi och experimentell design är viktiga aspekter av ett program där du får möjlighet att studera empirisk ekologi både inom fält och laboratorium. [+]

Vår magisterprogram i ekologi och biologisk mångfald ger dig grundläggande kunskap för att förstå naturens komplexa förbindelser och relationerna mellan arter, deras miljö och klimat. Evolutionär ekologi och experimentell design är viktiga aspekter av ett program där du får möjlighet att studera empirisk ekologi både inom fält och laboratorium.

Skäl att välja Ökad seminariebaserad undervisning ger många möjligheter till interaktion och diskussioner Bred utbildning som integrerar evolutionsteori med experimentella och analytiska färdigheter Flexibilitet för att forma dina studier till dina egna intressen och karriärförhoppningar Programstruktur

Magisterprogrammet i ekologi och biologisk mångfald omfattar kurser som täcker evolutionär ekologi, biologisk mångfald, experimentell design och naturvetenskap i biologisk forskning och undersökning. Det finns gott om plats inom programmet för att välja mellan ett urval av ytterligare valfria och valfria kurser så att du kan bedriva ett program anpassat till dina valda intressen och karriärmål.... [-]


Magister i marinbiologi

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Stockholm

På vår magisterprogram i marinbiologi lär du dig om de rika marina ekosystemen i Östersjön och oceanerna bortom. Programmet syftar till att ge en djup teoretisk bakgrund i marin ekologi tillsammans med tillämpad praktisk träning, för att ge dig en rad färdigheter och en konkurrenskraftig kant. [+]

På vår magisterprogram i marinbiologi lär du dig om de rika marina ekosystemen i Östersjön och oceanerna bortom. Programmet syftar till att ge en djup teoretisk bakgrund i marin ekologi tillsammans med tillämpad praktisk träning, för att ge dig en rad färdigheter och en konkurrenskraftig kant.

Skäl att välja Undervisning av internationellt kända forskare Fältstationer Askö och Tjärnö ger utmärkta forskningsanläggningar för praktiska kurser och examensprojekt Frihet att skapa ditt eget program från det breda utbudet av tillgängliga kurser Programstruktur

Magisterprogrammet i marinbiologi har tre alternativa metoder: marin ekologi, ekotoxikologi och tropiska marina miljöer. Bred utbildning inom en rad ämnen, inklusive ekosystemdynamik och marin bevarande ekologi, som spänner över system från Östersjön till troperna. Det finns utrymme inom programmet för att välja mellan ett urval av ytterligare valfria eller valfria kurser, så att du kan skapa ett program anpassat till din valda karriärväg.... [-]


Magister i mikrobiologi

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Stockholm

Vår magisterprogram i mikrobiologi ger dig möjlighet att lära dig i en miljö av världsledande forskning. Du kommer att använda avancerade metoder när du lär dig om patogena mikrober, biologisk mångfald, utveckling och bioteknik. Steg för steg praktisk och experimentell träning kommer att ge dig nytta av laboratoriekunskaper och tekniker samt ge aktuell kunskap om fältet. [+]

Vår magisterprogram i mikrobiologi ger dig möjlighet att lära dig i en miljö av världsledande forskning. Du kommer att använda avancerade metoder när du lär dig om patogena mikrober, biologisk mångfald, utveckling och bioteknik. Steg för steg praktisk och experimentell träning kommer att ge dig nytta av laboratoriekunskaper och tekniker samt ge aktuell kunskap om fältet.

Skäl att välja Starkt fokus på att bygga praktiska laborationer och tekniker på avancerad nivå Tät anslutning till världsledande forskning Programstruktur

Kandidatprogrammet i mikrobiologi syftar till att ge en fullständig förståelse för mikroorganismernas liv med kurser inom mikrobiologi och infektionsbiologi. Det finns gott om plats inom programmet för att välja mellan ett urval av extra valfria kurser så att du kan bedriva ett program anpassat till din valda karriärväg.... [-]


Magister i social ekologisk motståndskraft för hållbar utveckling

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Stockholm

Vår masterprogram i socioekonomisk motståndskraft för hållbar utveckling kommer att introducera dig till komplexiteten av växelverkan mellan människor och natur. Du kommer att lära dig hur du använder resilience-tänkande som ett sätt att hantera socioekologiska system och för att hjälpa dig att lösa verkliga problem. [+]

Vår masterprogram i socioekonomisk motståndskraft för hållbar utveckling kommer att introducera dig till komplexiteten av växelverkan mellan människor och natur. Du kommer att lära dig hur du använder resilience-tänkande som ett sätt att hantera socioekologiska system och för att hjälpa dig att lösa verkliga problem.

Skäl att välja Bred utbildning i metoder för att studera komplexiteten i socioekologiska system Betoning på hur resilience tänkande kan tillämpas för att lösa verkliga problem Internationell och mycket interaktiv inlärningsmiljö där du utvecklar färdigheter och nätverk Programstruktur

Kurser under det första året har tonvikt på motståndskraft och återspeglar de utmaningar samhället och forskningen står vid Stockholms Resilience Center. Det andra året får du praktisk erfarenhet av forskning medan du genomför ditt examensarbete.... [-]


Master i biologi

Campusstudier Heltid 1 - 2 år September 2018 Sverige Stockholm

Vår masterprogram i biologi är ett utmärkt tillfälle att få en bred utbildning och bygga en kurs för att utveckla din egen riktning. Du kan fritt välja kurser inom biologi som täcker ämnen från cell- och molekylärbiologi till ekologi och beteende. Det finns även möjlighet att utveckla en tvärvetenskaplig utbildning genom att kombinera biologi med studier i andra ämnen, inklusive humaniora och samhällsvetenskap. [+]

Vår masterprogram i biologi är ett utmärkt tillfälle att få en bred utbildning och bygga en kurs för att utveckla din egen riktning. Du kan fritt välja kurser inom biologi som täcker ämnen från cell- och molekylärbiologi till ekologi och beteende. Det finns även möjlighet att utveckla en tvärvetenskaplig utbildning genom att kombinera biologi med studier i andra ämnen, inklusive humaniora och samhällsvetenskap.

Skäl att välja Möjligheten att skapa ditt eget unika program En bred utbildning anpassad till många karriärvägar Mycket interaktiv internationell forsknings- och inlärningsmiljö Programstruktur

Magisterprogrammet i biologi ger dig möjlighet att välja mellan mer än 20 olika biologi kurser som täcker hela utbudet av biologiska ämnen som erbjuds. För specifika kurser måste du kontrollera att du uppfyller behörighetskraven för kursen. Programmets flexibla karaktär tillåter upp till 60 hp valfria kurser, som kan vara kurser inom andra ämnesområden som juridik eller ekonomi.... [-]


Master i etologi

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Stockholm

Vår magisterprogram i etologi ger en solid grundning i hela ämnet samt en djupare inblick i den senaste forskningen. Utveckling, genetik och funktion av beteende utgör grunden för att du ska studera specifika ämnen, inklusive djurkognition och mänskligt beteende. Du kommer att få kompetens och erfarenhet av forskningsmetoder och analytiska tekniker, som öppnar ett brett utbud av karriärmöjligheter. [+]

Vår magisterprogram i etologi ger en solid grundning i hela ämnet samt en djupare inblick i den senaste forskningen. Utveckling, genetik och funktion av beteende utgör grunden för att du ska studera specifika ämnen, inklusive djurkognition och mänskligt beteende. Du kommer att få kompetens och erfarenhet av forskningsmetoder och analytiska tekniker, som öppnar ett brett utbud av karriärmöjligheter.

Skäl att välja Bred utbildning i etologi som är lämplig för olika carrers som involverar djurbeteende Utmärkt möjligheter till praktiska studier på laboratoriet och vid Tovetorps forskningsstation Flexibelt program gör att du kan skapa din egen riktning utifrån dina intressen Programstruktur ... [-]

Master i genetisk och molekylär växter vetenskap

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Stockholm

Vår masterprogram i genetisk och molekylär växtvetenskap ger dig en intim kunskap om växtbiologi och växtforskning. Om du är intresserad av miljöskydd, industriell forskning eller vill lära dig om möjligheterna och riskerna med genmodifierade organismer (GMO) är detta ämnet för dig. Under det här tvåårsprogrammet får du en grundlig praktisk träning som ger dig de grundläggande färdigheterna att planera och utföra egna växtrelaterade forskningsprojekt. [+]

Vår masterprogram i genetisk och molekylär växtvetenskap ger dig en intim kunskap om växtbiologi och växtforskning. Om du är intresserad av miljöskydd, industriell forskning eller vill lära dig om möjligheterna och riskerna med genmodifierade organismer (GMO) är detta ämnet för dig. Under det här tvåårsprogrammet får du en grundlig praktisk träning som ger dig de grundläggande färdigheterna att planera och utföra egna växtrelaterade forskningsprojekt.

Skäl att välja Flexibilitet att strukturera din egen programprofil och -riktning Möjligheter att utveckla ett internationellt kontaktnät Programstruktur

Programmet sammanför tre svenska universitets universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Du kommer att lära dig mekanismerna för växttillväxt och utveckling, förstå genetisk mångfald och växtförädling och ta reda på växtmikro-interaktioner och hur växter interagerar med omgivningen, inklusive deras försvarsstrategier mot insekter och mikroorganismer. Det finns utrymme kvar inom programmet för att välja mellan ett urval av ytterligare valfria eller valfria kurser.... [-]


Master i molekylärbiovetenskap

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Stockholm

Vår masterprogram i molekylärbiovetenskap erbjuder bred utbildning vid forskningsfronten. Målet för molekylär livsvetenskaper är att förstå strukturen, funktionen och regleringen av biologiska system från molekylär genom till organismnivå. Detta snabbt växande område, som för närvarande ser omfattande tekniska framsteg och nya nya underdiscipliner öppnar ett brett spektrum av karriärmöjligheter. [+]

Vår masterprogram i molekylärbiovetenskap erbjuder bred utbildning vid forskningsfronten. Målet för molekylär livsvetenskaper är att förstå strukturen, funktionen och regleringen av biologiska system från molekylär genom till organismnivå. Detta snabbt växande område, som för närvarande ser omfattande tekniska framsteg och nya nya underdiscipliner öppnar ett brett spektrum av karriärmöjligheter.

Skäl att välja Mycket flexibla kurskombinationer så att du kan skräddarsy studier efter dina egna behov och intressen Internationell och mycket interaktiv forsknings- och inlärningsmiljö Starkt laboratorium och experimentellt fokus Programstruktur

Magisterprogrammet erbjuder ett urval kurser som täcker ett brett spektrum av ämnen inom cellbiologi, molekylärbiologi, biokemi, genetik, mikrobiologi, utvecklingsbiologi, molekylär fysiologi och immunologi. Programmets flexibla karaktär tillåter upp till 60 hp av valfria kurser, vilket kan vara kurser inom andra ämnesområden som juridik eller ekonomi.... [-]


Nordmastereprogram i biologisk mångfald och systematik

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Stockholm

Bli en del av den nya generationen taxonomer med kompetens och färdigheter att vidta åtgärder mot förlust av biologisk mångfald. På vår magisterprogram inom biologisk mångfald och systematik får du en bred kunskap om levande organismer, deras relationer och lär dig specifika identifierings- och forskningsförmåga för att kunna följa en karriär i bevarandet av biologisk mångfald för framtiden. [+]

Bli en del av den nya generationen taxonomer med kompetens och färdigheter att vidta åtgärder mot förlust av biologisk mångfald. På vår magisterprogram inom biologisk mångfald och systematik får du en bred kunskap om levande organismer, deras relationer och lär dig specifika identifierings- och forskningsförmåga för att kunna följa en karriär i bevarandet av biologisk mångfald för framtiden.

Skäl att välja Inriktning på att få praktiska färdigheter utöver teoretisk kunskap Ständigt uppdaterade kurser för att spegla senaste forskningen Program utformat för att skräddarsys för individuella studenters karriärmål Programstruktur

Programmet är ett samarbete mellan sju nordiska universitet och kurser undervisas som en kombination av distansstudier och intensiva fält- och laborationer vid olika fältstationer och deltagande universitet. Distanselementet ger dig mycket flexibilitet när och när du genomför dina studier. De upp till veckans långa fält- och labsessionerna ger dig möjlighet till erfarenhet av metoder och djupare insikt i biologisk mångfald och systematikforskning i hela Sverige och Norden.... [-]