Umeå University, Umeå School of Business and Economics

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Handelshögskolan i Umeå

Handelshögskolan i Umeå (USBE) är en campusskola och har över 170 anställda, varav cirka 90 doktorander och forskare. Verksamheten består av forskning och undervisning inom företagsekonomi, ekonomi och statistik. Skolan erbjuder sju masterprogram, fyra doktorander, två grundutbildningsprogram och kurser. Vi har mer än 2000 studenter genom våra program / år.

Internationell utbyte är en viktig del av studentlivet vid Umeå Business School och ekonomi . Våra 70 partneruniversiteter runt om i världen skickar studenter till Umeå varje år och cirka 45% av våra handelsskolor har tillbringat en eller två terminer utomlands som en del av sina läroplaner.

Internationalisering

En skola med internationella förbindelser Ett huvudmål för Umeå handels- och ekonomihögskola är att erbjuda studenterna en internationell studiemiljö. Detta inkluderar möjligheten att bedriva studier utomlands, att få kursundervisning på engelska och att studera i miljön av ett stort antal internationella studenter och gästprofessorer. Forskningsutbyten är vanliga, och många internationellt aktiva forskare kommer till Umeå under olika tidsperioder.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se skolans Masterprogram » Se Kandidatprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Magisterprogram I Statistikvetenskap

Campusstudier Heltid 1 år August 2018 Sverige Umeå

Detta ettåriga program erbjuder bred och hög nivå utbildning både i tillämpad och beräkningsstatistik samt i grunden för statistisk teori. Du kommer att få en gedigen kunskap om statistiska metoder och stärka dina färdigheter för att kritiskt analysera och tolka data och att kommunicera resultaten av din analys. [+]

Magisterprogrammet i statistikvetenskap

Detta ettåriga program erbjuder bred och hög nivå utbildning både i tillämpad och beräkningsstatistik samt i grunden för statistisk teori. Du kommer att få en gedigen kunskap om statistiska metoder och stärka dina färdigheter för att kritiskt analysera och tolka data och att kommunicera resultaten av din analys. Du kan välja mellan en rad valbara kurser i statistik eller matematisk statistik för att skräddarsy din examen. Programmet erbjuds av Handelshögskolan i Umeå.

Den första terminen

Under första terminen kommer du att lära dig statistisk programmering, en mycket viktig färdighet för en statistiker eller datavetenskapare. Under andra halvåret kommer du att lära dig att utgå från effekterna av behandlingar / ingrepp, både i randomiserade och observatoriska (t.ex. registerbaserade) studier när du tar kursen i orsakssamband. Lärarna på kursen är alla erkända forskare inom området för orsakssamband. Parallellt med dessa två kurser, som ges på haftid, skräddarsyr du din examen genom att välja bland ett urval av valbara kurser.... [-]


Masterprogram I Affärsutveckling Och Internationalisering

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Umeå

Detta program ges av Företagsekonomiska institutionen i Umeå. Programmet syftar till att förbereda studenter med kunskaper som krävs att lansera och leda företag, men också för att använda dessa kunskaper för att utveckla och driva företag med en inriktning mot internationell expansion och tillväxt. Med undantag för några valfria kurser erbjuds programmet på engelska. Utbildningsnivå: Avancerad nivå. [+]

Magisterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering, 120 hp

Detta program ges av Företagsekonomiska institutionen i Umeå. Programmet syftar till att förbereda studenter med kunskaper som krävs att lansera och leda företag, men också för att använda dessa kunskaper för att utveckla och driva företag med en inriktning mot internationell expansion och tillväxt. Med undantag för några valfria kurser erbjuds programmet på engelska. Utbildningsnivå: Avancerad nivå.

Program översikt

Alla kurser studeras i följd och inte parallellt. Detta innebär att du studerar en kurs i taget på heltid i fem veckor så har du en examen och sedan nästa kursstart. Det finns fyra kurser varje termin. Om du är van vid ett parallellt system kan det här låta som mycket få kurser men den förväntade arbetsbelastningen för en termin är minst 40 timmar per vecka i det här systemet av sekventiella studier.... [-]


Masterprogram I Finans

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Umeå

Detta program ges av Handelshögskolan i Umeå. Detta program ger en konceptuell och analytisk ram för förståelse och tillämpning av finansteori och erbjuder en grundlig grund för finansiering som sina studenter kan bygga på för resten av sin karriär. [+]

Masterprogram i Finans, 120 hp

Detta program ges av Handelshögskolan i Umeå. Detta program ger en konceptuell och analytisk ram för förståelse och tillämpning av finansteori och erbjuder en grundlig grund för finansiering som sina studenter kan bygga på för resten av sin karriär.

Corporate Finance och Credit and Risk management omfattar både långsiktiga och kortsiktiga ekonomiska förvaltningen för företag. Investeringar och bokslutsanalys ger djupgående insikter i värdering, förvaltning och uppförande av investeringsportföljer med undantag för vissa valbara kurser, erbjuds programmet på engelska. Utbildningsnivå: Avancerad nivå.

Program översikt... [-]


Masterprogram I Marknadsföring

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Umeå

Programmet syftar till att ge eleverna en djupgående förståelse för konsumentbeteende, kunskap om de verktyg och tekniker som de kan använda för att samla in och analysera information om konsumenter och konkurrenter och erfarenhet av att fatta beslut på hög nivå. [+]

Masterprogram i marknadsföring, 120 hp

Detta program ges av Företagsekonomiska institutionen i Umeå. Syftet med detta program är att ge eleverna en djup förståelse för konsumentbeteende, kunskap om de verktyg och tekniker som de kan använda för att samla in och analysera information om konsumenter och konkurrenter och erfarenhet av att fatta beslut på ledande nivå inom området marknadsföringshantering.

Programmet betonar den tillämpade användningen av [analytiska] tekniker och praktisk erfarenhet av att utforma och genomföra marknadsstrategier i konkurrensutsatta miljöer genom en balanserad användning av fall, online-simulering, statistiska programvarupaket och faktisk fältarbete.... [-]


Masterprogrammet I Ledningen

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Umeå

Detta Masterprogram i Management ges av Umeå School of Business and Economics. Magisterprogrammet i Management ger studenterna möjlighet att förvärva de ledande färdigheter som behövs för att hantera det komplexa, globala och ständigt. [+]

Masterprogrammet i Management, 120 hp

Detta program ges av Företagsekonomiska institutionen i Umeå. Magisterprogrammet i Management ger studenterna möjlighet att förvärva de ledarskap som behövs för att hantera den komplexa, globala och ständigt förändrade affärsverksamheten. Intellektuellt utmanande uppgifter kombineras med verkliga tillämpningar inom områden av strategisk och förändringsledning, projektledning, och human resource management.

Eftersom vi erkänner begränsningarna i traditionell teori balanserar vi vårt program med de senaste forskningsresultaten, bättre förbereder våra studenter för ett arbetsliv i nutida och framtida företags- och samhällsvärldar.... [-]


Masterprogrammet I Nationalekonomi

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Umeå

Ett växande behov av kunskap i ekonomi är ett drag i ett ständigt utvecklande samhälle. Magisterprogrammet i ekonomi syftar både till att bredda innehållet i grundutbildningen och att ge studenterna viktiga verktyg för avancerade studier och en karriär som ekonom. [+]

Umeå universitet, Umeå handels- och ekonomihögskolan i ekonomi

Om programmet

Ett växande behov av kunskap i ekonomi är ett drag i ett ständigt utvecklande samhälle. Magisterprogrammet i ekonomi syftar både till att bredda innehållet i grundutbildningen och att ge studenterna viktiga verktyg för avancerade studier och en karriär som ekonom.

Fakultetets medlemmar undervisning och övervakning i magisterprogrammet i ekonomi har en stark ställning i det internationella forskargruppen och goda kontakter med myndigheter och företag. Studenter som fullgör magisterprogrammet i ekonomi kan ansöka om vår doktorandprogram. Eftersom programmet är ett forskningsinriktat program baserat på doktorandprogrammet, kan många av kurserna överföras till doktorand. Programmet som börjar höst 2015 erbjuder två nya profiler utöver den allmänna profilen:... [-]


Masterprogrammet I Redovisning

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Sverige Umeå

Denna mästare i redovisningsprogram ges av Umeå Business School och ekonomi. Målet med detta program är att ge studenterna ledande och analytiska färdigheter och en förståelse för de regler och normer som reglerar beteende i redovisning och revision. [+]

Masterprogrammet i redovisning, 120 hp

Detta program ges av Företagsekonomiska institutionen i Umeå. Målet med detta program är att ge studenterna ledande och analytiska färdigheter och en förståelse för de regler och normer som reglerar beteende i redovisning och revision. Programmet ger en grundlig grundläggning i förvaltningsredovisning, ekonomisk redovisning, revision, analyser av finansiella rapporter och värdering. Under de valbara perioder, kan studenterna fördjupa sina intresseområden genom att studera inom områden som bolagsstyrning eller skatterätt. Med undantag för några valfria kurser erbjuds programmet på engelska. Utbildningsnivå på avancerad nivå.... [-]


Kontakt
Postadress
Umeå University
Umeå School of Business and Economics,

Umeå, SE-901 87 SE
Besöksadress
Umeå, SE