Läs den officiella beskrivningen

AACSB Accredited

Handelshögskolan i Umeå, ekonomi och statistik

Handelshögskolan i Umeå ( USBE ) är en campusskola och har över 170 anställda, varav cirka 90 doktorander och forskare. Verksamheten består av forskning och undervisning inom företagsekonomi, ekonomi och statistik. Skolan erbjuder sju masterprogram, fyra doktorander, två grundutbildningsprogram och kurser. Vi har mer än 2000 studenter genom våra program / år.

Internationell utbyte är en viktig del av studentlivet vid Umeå Business School och ekonomi . Våra 70 partneruniversiteter runt om i världen skickar studenter till Umeå varje år och cirka 45% av våra handelsskolor har tillbringat en eller två terminer utomlands som en del av sina läroplaner.

Internationalisering

En skola med internationella förbindelser Ett huvudmål för Umeå handels- och ekonomihögskola är att erbjuda studenterna en internationell studiemiljö. Detta inkluderar möjligheten att bedriva studier utomlands, att få kursundervisning på engelska och att studera i miljön av ett stort antal internationella studenter och gästprofessorer. Forskningsutbyten är vanliga, och många internationellt aktiva forskare kommer till Umeå under olika tidsperioder.

Programmen undervisas på:
Engelska

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Umeå School of Business, Economics and Statistics - Umeå University

Magisterprogrammet i Management ger studenterna möjlighet att förvärva de ledande färdigheter som behövs för att hantera det komplexa, globala och ständigt. ... [+]

Magisterprogram i ledning, 120 hp

Magisterprogrammet i Management ger studenterna möjlighet att förvärva de ledarskap som behövs för att hantera den komplexa, globala och ständigt förändrade affärsverksamheten. Intellektuellt utmanande uppgifter kombineras med verkliga applikationer inom strategisk och förändringshantering, projektledning och personalhantering.

Eftersom vi erkänner begränsningarna i traditionell teori balanserar vi vårt program med de senaste forskningsresultaten, bättre förbereder våra studenter för ett arbetsliv i nutida och framtida företags- och samhällsvärldar.

Den internationella dimensionen genomtränger de problem och tillämpningar som behandlas i kurserna, och internationalisering är en integrerad del av utbildningsmiljön. Utbildningsnivå: Avancerad nivå.... [-]

Sverige Umeå
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Umeå School of Business, Economics and Statistics - Umeå University

Programmet syftar till att ge eleverna en djup förståelse för konsumentbeteende, kunskap om de verktyg och tekniker som de kan använda för att samla in och analysera info ... [+]

Magisterprogram i marknadsföring, 120 hp

Syftet med detta program är att ge eleverna en djup förståelse för konsumentbeteende, kunskap om de verktyg och tekniker som de kan använda för att samla in och analysera information om konsumenter och konkurrenter och erfarenhet av att fatta beslut på ledande nivå inom området marknadsföringshantering.

Programmet betonar den tillämpade användningen av [analytiska] tekniker och praktisk erfarenhet av att utforma och genomföra marknadsstrategier i konkurrensutsatta miljöer genom en balanserad användning av fall, online-simulering, statistiska programvarupaket och faktisk fältarbete.

Detta är attraktivt för arbetsgivare som behöver kandidater med [analytisk och ledande] kapacitet på dagens konkurrensutsatta marknader. Programmet är också en lämplig grund för arbete i funktioner på högre nivå inom organisationer, företag och statliga såväl som icke-statliga institutioner.... [-]

Sverige Umeå
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Umeå School of Business, Economics and Statistics - Umeå University

Målet med detta program är att ge studenterna ledande och analytiska färdigheter och en förståelse för de regler och normer som reglerar beteende i redovisning och revisi ... [+]

Magisterprogram i redovisning, 120 hp

Målet med detta program är att ge studenterna ledande och analytiska färdigheter och en förståelse för de regler och normer som reglerar beteende i redovisning och revision. Programmet ger en grundlig grundläggning i förvaltningsredovisning, ekonomisk redovisning, revision, analyser av finansiella rapporter och värdering. Under valperioden kan eleverna utöka sitt intresseområde genom att studera inom områden som bolagsstyrning eller skattelagstiftning. Med undantag för några valfria kurser erbjuds programmet på engelska. Utbildningsnivå på avancerad nivå

Studier utomlands och praktikplats

På Umeå Business School, Economics and Statistics ( USBE ) ges internationalisering hög prioritet. Det finns gott om möjligheter att resa utomlands för att studera. Miljön på Business School är också alltmer internationell med både studenter och lärare med internationell bakgrund.... [-]

Sverige Umeå
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Umeå School of Business, Economics and Statistics - Umeå University

Detta ettåriga program erbjuder bred och hög nivå utbildning både i tillämpad och beräkningsstatistik samt i grunden för statistisk teori. Du kommer att få en gedigen kun ... [+]

Magisterprogrammet i statistikvetenskap

Detta ettåriga program erbjuder bred och hög nivå utbildning både i tillämpad och beräkningsstatistik samt i grunden för statistisk teori. Du kommer att få en gedigen kunskap om statistiska metoder och stärka dina färdigheter för att kritiskt analysera och tolka data och att kommunicera resultaten av din analys. Du kan välja mellan en rad valbara kurser i statistik eller matematisk statistik för att skräddarsy din examen. Programmet erbjuds av Handelshögskolan i Umeå.

Den första terminen

Under första terminen kommer du att lära dig statistisk programmering, en mycket viktig färdighet för en statistiker eller datavetenskapare. Under andra halvåret kommer du att lära dig att utgå från effekterna av behandlingar / ingrepp, både i randomiserade och observatoriska (t.ex. registerbaserade) studier när du tar kursen i orsakssamband. Lärarna på kursen är alla erkända forskare inom området för orsakssamband. Parallellt med dessa två kurser, som ges på haftid, skräddarsyr du din examen genom att välja bland ett urval av valbara kurser.... [-]

Sverige Umeå
August 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Umeå School of Business, Economics and Statistics - Umeå University

Detta program ges av Handelshögskolan i Umeå, ekonomi och statistik. Detta program ger en konceptuell och analytisk ram för förståelse och tillämpning av finansteori och ... [+]

Magisterprogram i ekonomi, 120 hp

Detta program ges av Handelshögskolan i Umeå, ekonomi och statistik. Detta program ger en konceptuell och analytisk ram för förståelse och tillämpning av finansteori och erbjuder en grundlig grund för finansiering som sina studenter kan bygga på för resten av sin karriär.

Corporate Finance och Credit and Risk Management täcker både långsiktig och kortfristig ekonomisk förvaltning för företag. Investeringar och bokslutsanalys ger djupgående insikter i värdering, förvaltning och uppförande av investeringsportföljer med undantag för vissa valfria kurser, erbjuds programmet på engelska. Utbildningsnivå: Avancerad nivå.

Studier utomlands och praktikplats... [-]
Sverige Umeå
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Umeå School of Business, Economics and Statistics - Umeå University

Ett växande behov av kunskap i ekonomi är ett drag i ett ständigt utvecklande samhälle. Magisterprogrammet i ekonomi syftar både till att bredda innehållet i grundutbildn ... [+]

Umeå University, Umeå School of Business, Economics and Statistics magisterprogram i ekonomi

Om programmet

Ett växande behov av kunskap i ekonomi är ett drag i ett ständigt utvecklande samhälle. Magisterprogrammet i ekonomi syftar både till att bredda innehållet i grundutbildningen och att ge studenterna viktiga verktyg för avancerade studier och en karriär som ekonom.

Fakultetets medlemmar undervisning och övervakning i magisterprogrammet i ekonomi har en stark ställning i det internationella forskargruppen och goda kontakter med myndigheter och företag. Studenter som fullgör magisterprogrammet i ekonomi kan ansöka om vår doktorandprogram. Eftersom programmet är ett forskningsinriktat program baserat på doktorandprogrammet, kan många av kurserna överföras till doktorand. Programmet som börjar höst 2015 erbjuder två nya profiler utöver den allmänna profilen:... [-]

Sverige Umeå
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Umeå School of Business, Economics and Statistics - Umeå University

Programmet syftar till att förbereda eleverna med färdigheter som är inblandade i lansering och ledande företag, men också att använda dessa kunskaper för att utveckla oc ... [+]

Magisterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering, 120 hp

Programmet syftar till att förbereda eleverna med färdigheter som är inblandade i lansering och ledande företag, men också att använda dessa kunskaper för att utveckla och driva affärer i riktning mot internationell expansion och tillväxt. Med undantag för några valfria kurser erbjuds programmet på engelska. Utbildningsnivå: Avancerad nivå.

Studier utomlands och praktikplats

På Umeå Business School, Economics and Statistics ( USBE ) ges internationalisering hög prioritet. Det finns gott om möjligheter att resa utomlands för att studera. Miljön på Business School är också alltmer internationell med både studenter och lärare med internationell bakgrund.... [-]

Sverige Umeå
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Location address
Umeå, Västerbotten County, SE