Umeå University Faculty of Medicine

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Om oss

I mer än ett halvt sekel har Umeå universitet utvecklats som den främsta destinationen för högre utbildning i norra Sverige. Under hela vår stolta historia har vi förbundit oss att tillhandahålla en undervisnings- och forskningsmiljö i världsklass som präglas av excellens, innovation, öppenhet och mångfald.

  • Formellt etablerade 1965
  • 34 000 inskrivna studenter
  • 60 nationaliteter representerade
  • 40 internationella examensprogram
  • UID klassad som bästa designskola i världen
  • Över 900 utbytesavtal
rawpixel / Unsplash

Fakta och siffror

Visste du att Umeå universitet blev Sveriges femte universitet? Det uppnåddes till stor del av marknadsföringsarbetet från Gösta Skoglund, en lokalpolitikare och medlem av riksdagen 1940-1970.

  • Formellt etablerade 1965
  • 33 979 inskrivna studenter
  • Över 60 nationaliteter

Politikerna var tvungna att välja mellan Härnösand och Umeå. De bestämde sig för Umeå 1963 och ändrade stadens historia.

År 1956 var det tandläkarskolan som ledde till högre utbildning i Umeå. År 1958 lanserade Umeå ett lärosäte. Och år 1963 fattades beslutet om att etablera ett universitet i Umeå och Umeå universitet invigdes den 17 september 1965 av den dåvarande kungen Gustav VI Adolf.

Under 1965 fanns det endast cirka 2000 studenter. Idag är antalet studenter - inklusive dem på forskarnivå - cirka 32 000. Många av dessa studenter tar kurser via distansutbildning eller online-lärande. Dessutom finns det 2.113 lärare och forskare anställda vid universitetet.

Marcelo Leal / Unsplash

Vision och strategier

Umeå universitetets vision är att ha en stark internationell ställning som ett av Sveriges ledande universitet och att universitetet ska ha utvecklat samverkan mellan forskning, utbildning, samarbete och innovation som utmanar gränser och spelar en avgörande roll för regional utveckling.

Studenter och personal kommer att ha unika möjligheter till professionell och personlig utveckling samtidigt som samhället får ny kunskap och kreativa människor, både lokalt och globalt.

Platser

Umeå

Umea University Faculty of Medicine

Telefon
+46 90-786 50 00

Program

Skolan erbjuder också: