University of Gothenburg Department of Computer Science and Engineering

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

IT-universitetet är en gemensam organisation mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet för att stödja forskning, utbildning och samarbete inom IT och kommunikation (IKT). Nätverket fokuserar på tvärvetenskapliga projekt och uppgifter, som involverar flera avdelningar och fakulteter. Det finns också fokus på samarbete mellan akademi, industri och samhälle i IKT-relaterade frågor. Institutionen för datavetenskap och teknik delas mellan Chalmers och Göteborgs universitet och bedriver forskning och utbildning inom många områden: algoritmer, datarkitektur, datasäkerhet, distribuerade system, elektronikdesign, formella metoder, logik, nätverk, programvaruteknik, programvaruteknik, språkteknik och pålitliga datorsystem. Nästan 150 olika kurser vid några 20-gradsprogram på forskarutbildning och forskarutbildning.

Forskning vid Institutionen för datavetenskap och teknik

Institutionen för datavetenskap och teknik bedriver omfattande, högkvalitativ, bredbaserad forskning, allt från grundforskning till direkta applikationer i samarbete med industrin. Forskningen vid institutionen ligger i framkant internationellt på flera områden. Olika aspekter av tillförlitlighet i utvecklingen av både programvara och hårdvara är ett vanligt tema i flera av avdelnings forskningsgrupper. Ett exempel är grundforskning om hur programmering av språk ska utformas så att det blir enklare att skriva felfria program. Ett annat exempel är en metod för att utveckla tillförlitlighet i de komplexa datorsystemen som är inbyggda i exempelvis flygplan.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Magister i programvaruteknik

Campusstudier Heltid 4 terminer September 2019 Sverige Gothenburg

Masterprogrammet i programvaruteknik är baserad på en av våra starka forskningsprofiler och är också drivs i mycket nära samarbete med industrin. Programmet är kopplat till det nybildade Software Center, som är ett gemensamt initiativ av Chalmers och Göteborgs universitet tillsammans med industripartners. [+]

Den masterprogrammet i Software Engineering är baserad på en av våra starka forskningsprofiler och är också drivs i mycket nära samarbete med industrin. Programmet är kopplat till det nybildade Software Center, som är ett gemensamt initiativ av Chalmers och Göteborgs universitet tillsammans med industripartners.

Programmet fokuserar på tre nyckelroller programvara systemutveckling: Programvara Projektledare, Software Architect, Och Programvara Kvalitetschef. De viktigaste perspektiven för var och en av dessa roller är: - Förstå industriella metoder - Stöd praxis med nya metoder och verktyg - Innovativa metoder för att förbättra prestanda

Den masterutbildning i Software Engineering riktar studenter som vill fördjupa sina kunskaper om modelldriven teknik, programvaruarkitekturer, kvalitetsledning, projektledning, och få praktisk erfarenhet av att arbeta i mjukvaruprojekt. Det finns också en potential för djupare studier i programmering och design. ... [-]


Masterprogram Datavetenskap

Campusstudier Heltid 4 terminer September 2019 Sverige Gothenburg

Ett internationellt program där du kan välja mellan fem olika spår - var och en av dem som motsvarar internationellt erkänd forskning vid institutionen. [+]

Ett internationellt program där du kan välja mellan fem olika spår - var och en av dem som motsvarar internationellt erkänd forskning vid institutionen.

datavetenskap (CS) är studiet av teorin om information och beräkning, och dess genomförande och tillämpning i datorsystem. Datavetenskap har många underfält; vissa betonar beräkning av specifika resultat (t.ex. datorgrafik), medan andra (till exempel teorin om algoritmer) avser egenskaper hos beräkningsproblem. Fortfarande andra fokuserar på utmaningarna med att genomföra beräkningar. Exempelvis programmeringsspråk teoristudier metoder för att beskriva beräkningar, medan datorprogrammering gäller specifika programspråk för att lösa specifika beräkningsproblem. ... [-]


Kontakt
Besöksadress
Chalmers University of Technology
Department of Computer Science and Engineering

Gothenburg, Västra Götaland County, SE-412 96 SE