University of Gothenburg Department of Computer Science and Engineering

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

IT-universitetet är en gemensam organisation mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, för att stödja forskning, utbildning och samverkan inom IT och kommunikation (IKT).

Fokus i nätverket är på tvärvetenskapliga projekt och uppgifter, som innebär flera institutioner och fakulteter. Det finns också ett fokus på samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle i IKT-relaterade frågor.

Institutionen för data- och informationsteknik delas mellan Chalmers och Göteborgs universitet och bedriver forskning och utbildning inom många områden: algoritmer, datorarkitektur, datasäkerhet, distribuerade system, elektronikkonstruktions, formella metoder, logik, nätverk, mjukvara, programvara ingenjörs, språkteknologi och tillförlitliga datorsystem. Nästan 150 olika kurser på cirka 20 utbildningsprogram på grund- och forskarnivå.

Forskning vid institutionen för data- och informationsteknik

Institutionen för data- och informationsteknik bedriver en omfattande, högkvalitativ, bred forskning, från grundforskning till direkta tillämpningar i samarbete med industrin. Forskningen vid institutionen är i framkant internationellt i flera områden.

Olika aspekter av tillförlitlighet, i utvecklingen av både mjukvara och hårdvara, är ett vanligt tema i flera av institutionens forskargrupper. Ett exempel är grundläggande forskning om hur programmeringsspråk bör utformas för att göra det lättare att skriva program felfria. Ett annat exempel är metodik för utveckling pålitlighet i de komplexa datorsystem som är inbyggda i, till exempel, flygplan.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Magister I Programvaruteknik

Campusstudier Heltid 4 terminer September 2017 Sverige Göteborg

Masterprogrammet i programvaruteknik är baserad på en av våra starka forskningsprofiler och är också drivs i mycket nära samarbete med industrin. Programmet är kopplat till det nybildade Software Center, som är ett gemensamt initiativ av Chalmers och Göteborgs universitet tillsammans med industripartners. [+]

Den masterprogrammet i Software Engineering är baserad på en av våra starka forskningsprofiler och är också drivs i mycket nära samarbete med industrin. Programmet är kopplat till det nybildade Software Center, som är ett gemensamt initiativ av Chalmers och Göteborgs universitet tillsammans med industripartners. Programmet fokuserar på tre nyckelroller programvara systemutveckling: Programvara Projektledare, Software Architect, Och Programvara Kvalitetschef. De viktigaste perspektiven för var och en av dessa roller är: - Förstå industriella metoder - Stöd praxis med nya metoder och verktyg - Innovativa metoder för att förbättra prestanda Den masterutbildning i Software Engineering riktar studenter som vill fördjupa sina kunskaper om modelldriven teknik, programvaruarkitekturer, kvalitetsledning, projektledning, och få praktisk erfarenhet av att arbeta i mjukvaruprojekt. Det finns också en potential för djupare studier i programmering och design. Genom ett nära samarbete med både forskare och praktiker i projekt, får du ett brett utbud av möjligheter att forma en karriär inom industrin eller den akademiska världen. Programmet är uppbyggt kring en uppsättning av rekommenderade kurser inom området programvaruteknik som specialiserat sig på följande områden: - Hantering av mjukvaruprojekt - programvara arkitektur och modellering - Verifiering och validering - Genomförande Utbildningen är till stor del projekt-och problembaserat, övervakas av både forskare från universitetet och praktiker från industrin. Studenterna arbetar med verkliga problem med koppling till både forskning och praktik. Obligatoriska kurser - Projekt-och kvalitetsstyrning - Kravhantering - Model Based Testing - Empirical Software Engineering - Advanced Software Architecture - Model Driven Engineering - Software Evolution Project - Examensarbete Project - Rekommenderade valbara kurser - programmering eller Modelling - Agile Software Processes - Software Engineering Använda formella metoder - Mjukvaruproduktlinjer - programmeringsparadigmer - Innovation och entreprenörskap - Vetenskap och forskningsmetodik Ytterligare valbara kurser finns tillgängliga. Programmet är helt ges på engelska och vi välkomnar studenter från alla länder. Software Engineering Masterprogrammet har valts ut av Svenska Institutet för att nominera kandidater till stipendier. Innehåll Programmet sträcker sig över 120 högskolepoäng (ECTS) högre och är indelad i fyra terminer. Den första terminen inleds med en kurs med fokus på de tre rollerna, följt av ett projekt där målet är att arbeta på ett verkligt problem där det krävs alla tre roller för att lösa det. Under det andra halvåret, om du har en bakgrund inom SE, får du möjlighet att bredda din kunskapsbas genom att välja kurser i andra ämnen. Annars kan du läsa kurser med en traditionell SE innehåll. Den andra terminen innehåller även ett projekt, där man tar en av rollerna. Du fortsätter att fokusera på denna roll när du väljer kurser för tredje terminen och börja din avhandling förberedelse. Under den fjärde terminen du koncentrera dig enbart på examensarbete. I detta program arbetar du i nära samarbete med forskare arbetar med projekt under alla terminer. Detta kommer ofta att vara relaterad till ett verkligt problem introducerades av företaget. Detta sätt vetenskaplig kvalitet kan kombineras med industriell relevans. Teoretiska kurser finns också, med en mix av seminarier och gruppaktiviteter med presentationer av gästforskare och praktiker. [-]

Masterprogram Datavetenskap

Campusstudier Heltid 4 terminer September 2017 Sverige Göteborg

Ett internationellt program där du kan välja mellan fem olika spår - var och en av dem som motsvarar internationellt erkänd forskning vid institutionen. [+]

Ett internationellt program där du kan välja mellan fem olika spår - var och en av dem som motsvarar internationellt erkänd forskning vid institutionen. datavetenskap (CS) är studiet av teorin om information och beräkning, och dess genomförande och tillämpning i datorsystem. Datavetenskap har många underfält; vissa betonar beräkning av specifika resultat (t.ex. datorgrafik), medan andra (till exempel teorin om algoritmer) avser egenskaper hos beräkningsproblem. Fortfarande andra fokuserar på utmaningarna med att genomföra beräkningar. Exempelvis programmeringsspråk teoristudier metoder för att beskriva beräkningar, medan datorprogrammering gäller specifika programspråk för att lösa specifika beräkningsproblem. Vad är programmet om? Datavetenskap (CS) är en full-spektrum masterprogrammet som ger en banbrytande högre utbildning inom en rad olika områden, bland annat Science av programmering, programmeringsspråk, Algoritmik, programanalys, databaser, logiska metoder, verifiering, pålitlighet, Säkerhet, distribuerade system, datakommunikation, digitala system, datorarkitektur, datorgrafik och interaktionsdesign. De motsvarar områden där vi har starka, internationellt erkända forskargrupper, som är den drivande kraften bakom utbildningen. Vad lär du dig? Du kommer att vara utrustade med de kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för en framgångsrik yrkeskarriär i en mängd olika IT-områden, både inom industrin och inom akademin. Särskilt det programmet kan du som en framtida IT-tekniker för att bli gravid, designa och implementera system som fungerar på rätt sätt, är att underhålla, och pålitlig. Vilka jobb kommer du att få? Efter examen kommer du att högt kvalificerade inom avancerad programvaruteknik, där du kan arbeta som programmerare, systemarkitekt, systemutvecklare och projektledare. Vår betoning på modellering, konstruktion, och om konceptuella förmågor kommer att ge dig en stor flexibilitet, så att man kan anpassa sig till tillväxtmarknader arbetstillfällen i ett brett utbud av IT-relaterade områden. Vem kan söka? Masterprogrammet i CS är en internationell heltid program öppet för både svenska och internationella sökande. Programmet ges på engelska och omfattar 2 år. Antagna sökande håller normalt en kandidatexamen i datavetenskap eller motsvarande, och har en gedigen akademisk rekord. [-]

Kontakt
Besöksadress
Chalmers University of Technology
Department of Computer Science and Engineering

SE-412 96 SE