University of Gothenburg Department of Computer Science and Engineering

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

IT-universitetet är en gemensam organisation mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, för att stödja forskning, utbildning och samverkan inom IT och kommunikation (IKT).

Fokus i nätverket är på tvärvetenskapliga projekt och uppgifter, som innebär flera institutioner och fakulteter. Det finns också ett fokus på samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle i IKT-relaterade frågor.

Institutionen för data- och informationsteknik delas mellan Chalmers och Göteborgs universitet och bedriver forskning och utbildning inom många områden: algoritmer, datorarkitektur, datasäkerhet, distribuerade system, elektronikkonstruktions, formella metoder, logik, nätverk, mjukvara, programvara ingenjörs, språkteknologi och tillförlitliga datorsystem. Nästan 150 olika kurser på cirka 20 utbildningsprogram på grund- och forskarnivå.

Forskning vid institutionen för data- och informationsteknik Institutionen för data- och informationsteknik bedriver en omfattande, högkvalitativ, bred forskning, från grundforskning till direkta tillämpningar i samarbete med industrin. Forskningen vid institutionen är i framkant internationellt i flera områden.

Olika aspekter av tillförlitlighet, i utvecklingen av både mjukvara och hårdvara, är ett vanligt tema i flera av institutionens forskargrupper. Ett exempel är grundläggande forskning om hur programmeringsspråk bör utformas för att göra det lättare att skriva program felfria. Ett annat exempel är metodik för utveckling pålitlighet i de komplexa datorsystem som är inbyggda i, till exempel, flygplan.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Magister I Programvaruteknik

Campusstudier Heltid 4 terminer September 2018 Sverige Göteborg

Masterprogrammet i programvaruteknik är baserad på en av våra starka forskningsprofiler och är också drivs i mycket nära samarbete med industrin. Programmet är kopplat till det nybildade Software Center, som är ett gemensamt initiativ av Chalmers och Göteborgs universitet tillsammans med industripartners. [+]

Den masterprogrammet i Software Engineering är baserad på en av våra starka forskningsprofiler och är också drivs i mycket nära samarbete med industrin. Programmet är kopplat till det nybildade Software Center, som är ett gemensamt initiativ av Chalmers och Göteborgs universitet tillsammans med industripartners. Programmet fokuserar på tre nyckelroller programvara systemutveckling: Programvara Projektledare, Software Architect, Och Programvara Kvalitetschef. De viktigaste perspektiven för var och en av dessa roller är: - Förstå industriella metoder - Stöd praxis med nya metoder och verktyg - Innovativa metoder för att förbättra prestanda Den masterutbildning i Software Engineering riktar studenter som vill fördjupa sina kunskaper om modelldriven teknik, programvaruarkitekturer, kvalitetsledning, projektledning, och få praktisk erfarenhet av att arbeta i mjukvaruprojekt. Det finns också en potential för djupare studier i programmering och design. Genom ett nära samarbete med både forskare och praktiker i projekt, får du ett brett utbud av möjligheter att forma en karriär inom industrin eller den akademiska världen. Programmet är uppbyggt kring en uppsättning av rekommenderade kurser inom området programvaruteknik som specialiserat sig på följande områden: - Hantering av mjukvaruprojekt - programvara arkitektur och modellering - Verifiering och validering - Genomförande Utbildningen är till stor del projekt-och problembaserat, övervakas av både forskare från universitetet och praktiker från industrin. Studenterna arbetar med verkliga problem med koppling till både forskning och praktik. Obligatoriska kurser - Projekt-och kvalitetsstyrning - Kravhantering - Model Based Testing - Empirical Software Engineering - Advanced Software Architecture - Model Driven Engineering - Software Evolution Project - Examensarbete Project - Rekommenderade valbara... [-]

Masterprogram Datavetenskap

Campusstudier Heltid 4 terminer September 2018 Sverige Göteborg

Ett internationellt program där du kan välja mellan fem olika spår - var och en av dem som motsvarar internationellt erkänd forskning vid institutionen. [+]

Ett internationellt program där du kan välja mellan fem olika spår - var och en av dem som motsvarar internationellt erkänd forskning vid institutionen. datavetenskap (CS) är studiet av teorin om information och beräkning, och dess genomförande och tillämpning i datorsystem. Datavetenskap har många underfält; vissa betonar beräkning av specifika resultat (t.ex. datorgrafik), medan andra (till exempel teorin om algoritmer) avser egenskaper hos beräkningsproblem. Fortfarande andra fokuserar på utmaningarna med att genomföra beräkningar. Exempelvis programmeringsspråk teoristudier metoder för att beskriva beräkningar, medan datorprogrammering gäller specifika programspråk för att lösa specifika beräkningsproblem. Vad är programmet om? Datavetenskap (CS) är en full-spektrum masterprogrammet som ger en banbrytande högre utbildning inom en rad olika områden, bland annat Science av programmering, programmeringsspråk, Algoritmik, programanalys, databaser, logiska metoder, verifiering, pålitlighet, Säkerhet, distribuerade system, datakommunikation, digitala system, datorarkitektur, datorgrafik och interaktionsdesign. De motsvarar områden där vi har starka, internationellt erkända forskargrupper, som är den drivande kraften bakom utbildningen. Vad lär du dig? Du kommer att vara utrustade med de kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för en framgångsrik yrkeskarriär i en mängd olika IT-områden, både inom industrin och inom akademin. Särskilt det programmet kan du som en framtida IT-tekniker för att bli gravid, designa och implementera system som fungerar på rätt sätt, är att underhålla, och pålitlig. Vilka jobb kommer du att få? Efter examen kommer du att högt kvalificerade inom avancerad programvaruteknik, där du kan arbeta som programmerare, systemarkitekt, systemutvecklare och projektledare. Vår betoning på modellering, konstruktion, och om konceptuella förmågor kommer att ge dig... [-]

Kontakt
Besöksadress
Chalmers University of Technology
Department of Computer Science and Engineering

SE-412 96 SE