Esami Business School

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Informationssession

href = "https://bit.ly/3gJXGd5

Om oss

Det östliga och södra afrikanska förvaltningsinstitutet (ESAMI) är ett mellanstatligt regionalt utvecklingscentrum för utveckling. ESAMIs huvudkontor ligger i Arusha, Tanzania.

Institutet grundades med det primära målet att ge regionen utbildad personal inom ett antal kritiska områden, inklusive policyhantering, transporthantering, ekonomisk förvaltning, informationsteknikhantering, hälsostyrning, personalhantering, projektledning, energi- och miljöhantering och bland annat könsförvaltning.

Fokus var att utbilda mitten till ledande befattningshavare från regionen för att förbättra deras ledningsprestanda med beaktande av de globala frågorna, men med ett regionalt fokus som är relevant för den afrikanska miljön.

ESAMI: s mandat, uppdrag, vision och filosofi

Det östliga och södra afrikanska ledningsinstitutet (ESAMI) är ett panafrikansk regionalt ledningsutvecklingscenter som ägs av tio ledamöter från östra och södra afrikanska regionen. Dessa är Kenya, Malawi, Moçambique, Namibia, Seychellerna, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Det är en service- och marknadsinriktad institution som erbjuder högkvalificerad ledarskapsutbildning, konsulttjänster, utbildningsprogram och handlingsorienterade förvaltningsforskningstjänster. Andra länder som regelbundet deltar i ESAMI: s utvecklingsprogram för utveckling omfattar Lesotho, Botswana, Sydafrika, Angola, Rwanda, Sierra Leone, Nigeria, Eritrea, Elfenbenskusten, Liberia, Ghana, Gambia, Sudan, Etiopien och Burkina Faso.

I maj 1997 utsåg FN: s ekonomiska kommission för Afrika officiellt ESAMI som The African Centre of Excellence i Management Development. Detta erkännande har gjort det nödvändigt för ESAMI att utöka sina tjänster till alla länder i Afrika. För att möta Afrikas ledningsutmaning under det nya millenniet fortsätter ESAMI att tillhandahålla högkvalitativa, kundcentrerade insatser för hantering av utvecklingssamarbete i hela Afrika.

Mandat

ESAMI: s mandat är att förbättra prestanda och effektivitet hos offentliga, privata och internationella organisationer i Afrika. Detta kommer att ske genom:

 • Ledarutbildning och utbildning;
 • Konsultverksamhet avseende rådgivning och rådgivning;
 • Förvaltningsforskning, kunskapsgenerering och publikationer;
 • Främjande av bästa praxis inom förvaltningen.

Syn

Senast 2020 är ESAMI ett internationellt erkänt ledarskaps- och affärsförvandlingscentrum

Uppdrag

Vårt uppdrag är att omvandla institutioner genom ledarskapsutveckling, innovativ utbildning, ledarutbildning, ny kunskapsutveckling och rådgivningstjänster.

Vårt universum av kunder kommer att vara individer, offentliga, privata och internationella organisationer.

ESAMI: Tidigare och nuvarande

ESAMI har sedan dess inrättande 1980 gjort betydande bidrag inom området personal och ledarutveckling i regionen. Dess roll som ett främsta Regional Management Development Institute har expanderat kraftigt som en följd av ökad efterfrågan från kunder av länder i regionen och därutöver. Hittills har över 75 000 000 medarbetare i den offentliga och privata sektorn, offentliga, privata och medborgerliga organisationer deltagit i öppna ledningsutvecklingsprogram som erbjuds av institutet.

ESAMIs strategiska drivkraft

ESAMI-programmen är baserade på klientens framväxande behov på hela kontinenten. Institutet har fortsatt att se till att programmen gynnas av forskning som genomförs i form av behovsbedömning och deltagarnas feedback. Programbedömning, spårstudier och konsekvensbedömning kommer att utgöra en viktig del av ESAMIs utbildning och kapacitetsuppbyggnadsprocess. Utbildningarna som presenteras i detta prospekt kommer att ha en stark koppling mellan ledning och prestationsförbättringar på individ och organisationsnivå.

Skräddarsydda program kommer att vidtas för att ta itu med kundens specifika problem och problem. Dessa utförs normalt på begäran och på arenor och datum som är lämpliga för kunden.

ESAMI lanserade ett Executive MBA-program som har visat sig vara ganska framgångsrikt. Hittills står Business School-inskrivningen på 3600 studenter spridna i tio campus i Afrika.

ESAMI har också introducerat certifikat, diplom och kandidatexamen i företagsekonomi.

ESAMI: s förmåga och jämförande fördelar

Som ett ledningsutvecklingscenter har ESAMI varit ett konvergerande centrum där människor från olika länder möts för att dela och utbyta erfarenheter inom en regional ram. Institutet syftar till att förbättra denna interaktion för att underlätta förbättringar av ledarskapsutveckling och effektivitet hos klientorganisationer. Som en av de största regionala institutionerna i Afrika och en ledande inom förvaltningsutveckling är ESAMIs förmåga till stor del ingrained i följande egenskaper:

 • Dess kärna av olika, inhemska, högt utbildade och erfarna professionella medarbetare som förstår de länder som de arbetar med bra
 • En framgångsrik institution, som förvaltas av afrikanska yrkesverksamma som känner till afrikansk miljö och är engagerade i sin tjänst.
 • ESAMIs breda och flexibla mandat styrt av en dynamisk styrelse
 • ESAMI: s grad av ekonomisk självförsörjning från utbildnings- och konsulttjänster, vilket inte beror på subventioner för att överleva
 • En personal med vilja och engagemang för effektiv förbättring och innovationer.
 • ESAMI: s förmåga att snabbt distribuera sin professionella personal som kompletteras med ett nätverk av fältkontor nära sina kunder
 • En stor erfarenhet som uppnåtts under åren från interaktioner med en kundkrets med olika bakgrund och länder
 • Ett nätverk av institutionella och individuella kontakter
 • Flexibilitet och beredskap att anpassa sig i takt med förändrade miljöer och förväntningar
 • Regional smak och karaktär som matchar institutets verksamhet och svarar snabbt på specifika krav, problem och prioriteringar.

Platser

Arusha

Esami Business School

Address
Headquarters
P. O. BOX 3030, Arusha, Tanzânia

Arusha, Arusha-regionen, Tanzania
Telefon
+255 27 297 0070/1/2/3

Nairobi

ESAMI KENYA

Address
ESAMI KENYA
4th Floor International House
P. O. Box 566628 – 00200

Nairobi, Nairobi län, Kenya
Telefon
+254 20 222 8233

Dar es salaam

ESAMI DAR ES SALAAM

Address
ESAMI DAR ES SALAAM
3rd Floor, NIC Investment House
P.O. Box 22290

Dar es salaam, Dar es salaam, Tanzania
Telefon
+255 22 211 2670/ 213 5046

Lusaka

ESAMI - ZAMBIA

Address
ESAMI - ZAMBIA
2ND Floor, Superannuation House
Ben Bella Road
P.O. Box 32132

Lusaka, Lusaka-provinsen, Zambia
Telefon
+260 211 222937

Kampala

ESAMI – UGANDA

Address
ESAMI – UGANDA
ESAMI Centre, Plot 52 Bombo Road
P.O. Box 824

Kampala, Centrala regionen, Uganda
Telefon
+256 41 4 254 222 / 343 397

Windhoek

ESAMI – NAMIBIA

Address
ESAMI – NAMIBIA
Cnr Nelson Mandela/Sam Nujoma
HIDAS Centre
P.O. Box 1836,

9000 Windhoek, Khomas-regionen, Namibia
Telefon
+264 61 236 965/6

Mbabane

ESAMI – eSWATINI

Address
ESAMI – eSWATINI
3RD Floor, Lilunga House
Somhlolo Rd
P.O. Box 4234

Mbabane, Hhohho-regionen, Esvatini
Telefon
+268 240 48494

Harare

ESAMI – ZIMBABWE

Address
ESAMI – ZIMBABWE
6 Bantry Road, Alexandra Park
P.O. Box 2627

Harare, Harare-provinsen, Zimbabwe
Telefon
+263 242 744364/ 744935

Maputo

ESAMI MOZAMBIQUE

Address
ESAMI MOZAMBIQUE
No. 657 Floor No. 1 Avenida Julius Nyerere
P.O. Box 2077

Maputo, Maputo, Moçambique
Telefon
+ 258 21 487375

Lilongwe

ESAMI MALAWI

Address
ESAMI MALAWI
1st Floor, Development House, City Centre
P.O. Box 31127
Lilongwe 3

Lilongwe, Centrala regionen, Malawi
Telefon
+265 1 774423/770253

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium