Leipzig School of Media

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Ideell förening för akademisk vidareutbildning

Leipzig School of Media (LSoM) , grundad 2008, är ett ideellt samhälle för fortbildning på gång i bruk. Det är ett dotterbolag till Media Foundation of Sparkasse Leipzig.

LSoMs fortbildningskurser riktar sig till anställda i företag inom mediebranschen, i företag inom andra sektorer, i icke-statliga organisationer och i offentliga institutioner. LSoMs huvudsyfte är att hjälpa företag och organisationer att hantera den digitala omvandlingen och dess konsekvenser.

LSoMs erbjudande omfattar fyra magisterprogram och ett brett utbud av kurser och seminarier. Magisterexamen utförs i samarbete med Leipzig Universitet, HTWK Leipzig (Universitetet för tillämpad vetenskap, konst och kultur) och Fresenius onlineplus och avslutas med en internationellt erkänd magisterexamen - beroende på examen med Master of Arts (MA) eller en civilingenjör (M.Sc.). Deltagande i kurser och seminarier bekräftas av LSoM-certifikat och kan delvis berätta deltagarna att ta prov från organisationer inom kommunikationsindustrin.

Våra kärnvärden

Fri media med socialt ansvar och värdeorienterad kommunikation

För LSoM är oberoende, fritt media en viktig förutsättning för demokratins funktion. Endast genom omfattande, objektiv och kritisk rapportering kan medborgarna i ett samhälle utgöra en åsikt om relevanta frågor och utöva sina demokratiska rättigheter. Journalistik som ett demokratiskt gott är därför ett centralt värde av LSoM i den mening som beskrivs.

Demokratisk diskurs ägnas alltmer i dag i PR, marknadsföring och företagskommunikation. Följaktligen bär dessa aktörer också socialt ansvar. LSoM står därför för totalvärdesbaserad kommunikation, som även inkluderar dessa aktörer. PR, marknadsföring och annan organiserad kommunikation måste vara öppen, ärlig, rättvis, sanningsenlig och professionell, som beskrivs i exempelvis Kommunikationskoden för det tyska rådet för PR.

All kommunikation idag sker under förutsättningarna för en snabbt förekommande digital transformation. Denna process, även kallad den digitala revolutionen i samhället som helhet, förändrar inte bara alla tekniska processer utan även våra begrepp om offentligt och socialt deltagande. Journalister och andra kommunikatörer står inför förändrade förväntningar. Läsare, användare och kunder vill bli seriöst som dialogpartner i den digitala världen, de kräver insyn och vill ha sitt uttalande i beslut.

Ändringarna är ibland mycket utmanande för mediepersonal, till exempel när tidigare pålitliga affärsmodeller inte längre fungerar eller hela arbetsprofiler försvinna. LSoM fokuserar emellertid på de möjligheter som följer med förändringar. Journalister kan bättre informera och underhålla sin publik genom sms-erbjudanden, marknadsförare kan bättre rikta sina kunder och PR-experter har möjlighet att interagera direkt med intressenterna. Kort sagt: den digitala mediebytet erbjuder ständigt nya intressanta möjligheter. Att forma det är ett centralt problem för LSoM.

Våra unika försäljningsställen

Korsmedia, praktisk och akademiskt sund.

Den unika försäljningsplatsen för LSoM är först och främst den höga kvaliteten på undervisning och träning, som alltid bygger på både praktik och akademisk standard. Endast kända professorer och erfarna utövare undervisar på LSoM. Studenter och elever lär sig på LSoM i små lärande grupper. Den moderna infrastrukturen på mediekampusen Villa Ida garanterar en bra läromiljö. Stödet är intensivt, alla kunder från LSoM får alla tänkbara stöd.

Vårt uppdragsförklaring

För att forma den digitala mediaändringen

Leipzig School of Media hjälper företag och organisationer att klara av den digitala omvandlingen och dess konsekvenser genom att tillhandahålla nödvändig kunskap och färdigheter genom akademiskt sund och praktisk utbildning.

Platser

Leipzig

Address
Leipzig, Sachsen, Tyskland

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium