SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

INNOVATION MÖTER SAMVERKAN

Den SRH Hochschule für Logistik och ekonomisk Hamm har en tydlig profil: Vi utbildar ledare för den växande arbetsmarknaden för företagsrelaterade tekniska tjänster. Vi har lagt fokus för våra studier på lovande industrier.

Young, modernt och framtidsinriktat

Den privata, statligt erkända universitet grundades 2005. På grund av vår speciella inriktning och utbildningskvalitet inom logistik och energi, vi är en stor aktör på den högre utbildningen landskapet i NRW och industriteknik.

Den SRH Hochschule Hamm ingår i ett nationellt nätverk av privata universitet i SRH som följer en gemensam modell, men har oberoende vetenskapliga profiler. Det material som produceras av universitetsmyndigheter med common carrier modell av SRH universitet var beslutet av senaten 24 Juli 2008 ingår i grund ordning för SRH Hochschule Hamm. Syftet med de SRH universiteten är det rätt att särskilt begåvade ungdomar i framtidsinriktade program och leda till nationellt erkända kvalifikationer som ger dem överlägsna karriärmöjligheter på arbetsmarknaden. Samtidigt SRH universitet vill uppmuntra och stödja dem i deras utveckling till självständiga, suveräna personligheter. Dessutom SRH universiteten vill bidra till innovation och utbildning i näringslivet och samhället genom tillämpad forskning och vetenskaplig utbildning i sina respektive profiler.

Den SRH Hochschule Hamm följer följande verksamhetsmål för att nå sina akademiska mål.

I. engagemang för personlig frihet

Vi tror att den personliga friheten är livsnerven i en levande, dynamisk och demokratiskt samhälle. Det är, trots att de garanteras i författningen, inte en handelsvara som faller från himlen, utan måste kämpa för igen och igen och hävdade nytt. Vi fäster därför stor vikt vid att personal och elever som ser sig som frihetsmedvetna, självständiga personligheter och förespråkare med mod för skydd och försvar av medborgerliga friheter och grundläggande rättigheter, som alltid respekterar andras frihet.

II. Betoning på självbestämmande

Vi tror att människans kreativitet och originalitet och personlighet endast kan ge fullt förverkligande när de kan utveckla och anpassa sin plan i livet möjligt självständigt. Vi uppmuntrar därför i vårt universitets självbestämmande och själv utveckling av individen, d. h. förmågan att bilda egna åsikter baserade på fakta, kommer att äga wohlabgewogenen beslut och att företräda dem med styrka och självbehärskning.

III. Främjande av personligt ansvar i sociala bindning

Vi hoppas att individens ansvar, engagemang och privata initiativ är lämpligare än beroendet av kollektiva strukturer och lösningar för att leda sitt liv självbestämmande och socialt ansvarstagande samt att främja det gemensamma bästa. Varje människa är en unik personlighet och samtidigt alltid också en social varelse. Vi uppmuntrar därför utvecklingen av våra studenter och personal att självständigt tänka och agera människor som aktivt forma sitt öde självständigt och med tilltro till sin egen förmåga och i samarbete med andra.

IV. Tolerans och öppenhet

Vi välkomnar alla anställda och studenter oavsett etnisk, religiös och social bakgrund välkomnar som uppfyller de tekniska krav som ställs på honom, hans kolleger träffade tolerans och respekt och respektera värderingar vår mission i sitt arbete vid våra universitet. Vi insisterar på att våra elever få internationell erfarenhet och interkulturell kompetens.

V förblir oberoende

Vi uppmärksammar partipolitiskt, religiöst och ideologiskt neutralitet SRH universiteten och deras oberoende av ekonomiska intressen för tredje part i syfte att bevara ett klimat av intellektuell självständighet och mångfald, där personal och studenter har sina egna idéer och åsikter fritt utveckla, representerar och kan förverkliga.

VI. Förespråkande av social marknadsekonomi och konkurrens

Vårt uppdrag är den sociala marknadsekonomin, som kombinerar individens frihet, dynamiken i den ekonomiska och social rättvisa tillsammans. Vi tror att en av statlig paternalism möjlig fri marknadsekonomi med dess stödelement avtalsfrihet, privat egendom och konkurrens är bättre än något annat system som är lämpligt för att främja välstånd för den enskilde, solidaritet med andra, och rättvisa i samhället. Vi vill därför att göra med och i våra universitet bidrar till förståelse, bevara och stärka marknadsekonomin i vårt land och göra det möjligt för våra studenter att framgångsrikt hävda sig i den globala konkurrensen på marknaden och därmed socialt ansvar att vara medveten om.

VII. Entrepreneurial Leadership vid universitetet

Vi är övertygade om att våra universitet de ovannämnda värdena kan bara leva och svara på de vetenskapliga krav som ställs på dem mer flexibla, snabbare och bättre och möta dem när de drivs som ett företag. Detta kräver starka entreprenörer som är villiga att ta personligt ansvar för välfärd bolaget förtroendet att söka sin egen väg till framgång och detta även då att gå när det är förenat med svårigheter och motstånd. De följer de principer för god bolagsstyrning och efterlevnad.

Platser

Hamm

Address
Platz der Deutschen Einheit 1

59065 Hamm, Nordrhein-Westfalen, Tyskland

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium