University of Hamburg - School of Integrated Earth and Climate System Sciences (SICSS)

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

School of Integrated Climate and Earth System Sciences

SICSS grundades 2008 som en forskarskola i Cluster of Excellence 'Integrated Climate System Analysis and Prediction (CliSAP)', som körde 2007-2018. Våra första doktorander startade sina projekt som SICSS-medlemmar 2008 och våra första MSc-studenter deltog i oktober 2009. Sedan växte SICSS mycket snabbt!

Idag är vi permanent värd för cirka 75 doktorander och cirka 45 MSc-studenter. Sedan sommaren 2019 tar SICSS hand om alla tidiga karriärstadier. Förutom MSc och doktorandprogrammet ansvarar vi också för ett Post-Doc-program och alla könsproblem, relaterade till tidig karriärstöd.

Tvärvetenskaplig utbildning och forskning i SICSS

SICSS står för tvärvetenskaplig och forskningsinriktad utbildning inom jord- och klimatsystemvetenskap. SICSS länkar studenter och kandidater med olika vetenskaplig bakgrund och expertis och möjliggör en integrerad, innovativ utbildning. SICSS förbereder dig för att arbeta som expert inom olika områden för klimatförändringar: som forskare inom områdena natur-, samhälls- och ekonomi, som konsult eller som expert i nationella och internationella organisationer. Den höga nivån av disciplinär och tvärvetenskaplig forskning, individuellt stöd och handledning och den internationella atmosfären på SICSS är den inspirerande bakgrunden till vårt program.

120262_MScprogramcoursesTitelbildGottschalk.JPGUHH / SICSS / Gottschalk

Alla våra program börjar med en introduktionskurs som ger en expertbaserad översikt över de discipliner som hanterar klimatvetenskap. Den tvärvetenskapliga kunskap som uppnåtts i avhandlingskurser kompletteras med kurser om specifika forskningsfärdigheter som krävs för en karriär inom jord- och klimatsystemvetenskaper. Detta omfattar färdigheter inom vetenskapligt skrivande, presentation eller ledarskap. Andra kurser inom forskningsfärdigheter ägnas åt programmering, datorspråk, modelleringsverktyg eller visualisering. Forskningskurserna avslutas med kurser om god vetenskaplig praxis och interkulturell utbildning.

MSc students during our annual Orientation Week for new studentsUHH / SICSS

Platser

Hamburg

Address
School of Integrated Climate System Sciences
Universität Hamburg
Grindelberg 5
20144 Hamburg
Germany

Hamburg, Hamburg, Tyskland

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium