Central European University, School of Public Policy

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Central European University är en graduate-nivå "vägskäl" universitet där lärare och studenter från mer än 100 länder kommer att delta i tvärvetenskaplig utbildning, bedriva avancerad stipendium, och ta itu med några av samhällets mest besvärliga problem.

Det är ackrediterad i både USA och Ungern, och erbjuder engelskspråkiga magister- och forskarutbildning inom samhällsvetenskap, humaniora, juridik, förvaltning och offentlig politik. Beläget i hjärtat av Centraleuropa - Budapest, Ungern - CEU har utvecklat en tydlig akademisk och intellektuell inriktning, att kombinera jämförande studie av regionens historiska, kulturella och sociala mångfalden med ett globalt perspektiv på god förvaltning, hållbar utveckling och social omvandling.

Grundades 1991 vid en tidpunkt då revolutionerande förändringar slängde bort de stela ortodoxier ålagts Central- och Östeuropa, är CEU grundar sig på antagandet att mänskliga tillkortakommanden kan uppvägas av den kritiska diskussion av idéer och att denna kritiska anda kan upprätthållas bäst i samhällen där medborgarna har frihet att granska konkurrerande teorier och öppet utvärdera och ändra regeringens politik.

Med cirka 1400 studenter och 370 lärare från mer än 130 länder, är CEU en av de mest tätt internationella universitet i världen. Dess sällsynt blandning av nationaliteter, etniska och kulturer skapar en idealisk miljö för att undersöka sådana "öppna samhället" ämnen som framväxande demokratier, övergångsekonomier, mediefrihet, nationalism, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Det ger också mångfacetterad perspektiv till alla aspekter av samhällslivet.

CEU är känt för kvalitet i undervisning och forskning med syfte. Kärnan i sitt uppdrag ligger ett antal principer: strävan efter sanningen varhelst den leder, respekt för mångfald av kulturer och folk, och engagemang för att lösa meningsskiljaktigheter genom debatten inte förnekande.

Den School of Public Policy vid Central European University är, för att citera dess grundare, George Soros, en "ny typ av global institution hantera globala problem" genom tvärvetenskaplig studie av den allmänna ordningen, innovativ undervisning och forskning, liksom meningsfull engagemang med policy praxis. Vi är en global institution åtagit sig att skapa en gemenskap av syftet bortom makt.

Allmän ordning idag är i en global kris på flera nivåer. Tippa vågen mot en säkrare fred, social rättvisa och miljömässig hållbarhet - för att nämna några - kräver innovativa och entreprenöriella engagemang för det gemensamma bästa.

Att bygga en tvärvetenskaplig och global institution åtagit sig att värdena för det öppna samhället och skapa starka och flexibla kopplingar mellan forskning och praktik är ett sätt att svara på vad som är totalt sett ett misslyckande för politiska eliter att ta itu med de mest akuta problemen i vår tid .

Framgångsrik engagemang för det allmänna bästa i dagens värld kräver också en bättre och rättvisare representation av divergerande perspektiv. För detta ändamål är SPP kraftigt inclusive, attrahera både elever och lärare från olika bakgrunder och utnyttja ett brett utbud av kunskapskällor. SPPs studenter är de framtida sociala och politiska entreprenörer, utrustade för att göra nyskapande bidrag till att lösa de Paramount offentliga politiska utmaningar av 21-talet.

SPP erbjuder tre magisterexamen i offentlig politik, och allmän ordning reda på filosofie doktor i statsvetenskap program. Programmen är skräddarsydda för studenter från hela världen som söker karriärer inom den offentliga, privata och icke-vinstdrivande sektorer på lokal, nationell och internationell nivå. Skolan har ett team av framstående bosatt fakulteten, världsklass besöker fakultet består av toppforskare och praktiker i den offentliga politiska som tar ett brett utbud av akademiska och praktiska ämnen till SPP: s skiftande klassrummet.

Skolan har lanserat globala initiativ och värd många offentliga evenemang som har fokuserat på att utveckla en innovativ forskningsagenda och fördjupa samarbetet med Open Society Foundations och dess nätverk. SPP har också byggt strategiska partnerskap med politiska aktörer över hela världen och är hem till två politiska centra: Centrum för Media, Data och samhälle och Shattuck Center på konflikter, Förhandling och återställning.

Platser

budapest

School of Public Policy at CEU

Address
Central European University
Nador u. 9
1051

1051 budapest, Ungern
Telefon
+36 1 327 3000

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium